Psalm 41:1–13

Till ledaren. En sång med musikackompanjemang; av David. 41  Lycklig är den som handlar hänsynsfullt mot den ringe,+på olyckans dag skall Jehova föra honom i säkerhet.+   Jehova skall vakta honom och bevara honom vid liv.+Han skall prisas lycklig på jorden,+och du överlämnar honom inte åt hans fienders själ.*+   Jehova skall stödja honom på sjukbädden,+hela hans säng skall du förvandla under hans sjukdom.+   Jag sade: ”Jehova, visa mig ynnest.+Läk min själ, för jag har syndat mot dig.”+   Mina fiender säger något ont om mig:+”När skall han dö och hans namn förgås?”   Och om någon kommer för att besöka mig, är det osanning hans hjärta talar;+han samlar på ondska;han går ut; utanför talar han om det.+   Förenade mot mig viskar de till varandra, alla som hatar mig,+de tänker ut något mot mig som är till olycka för mig:+   ”Något eländigt* är utgjutet över honom;+nu när han har lagt sig, reser han sig inte igen.”+   Också den man som levde i frid med mig, som jag litade på,+som åt mitt bröd,+ lyfter sin häl mot mig.*+ 10  Men du, Jehova, visa mig ynnest och res mig upp,+så att jag kan vedergälla dem.+ 11  Genom detta vet jag att du har funnit behag i mig,att min fiende inte jublar i triumf över mig.+ 12  Men mig har du hållit uppe för min ostrafflighets skull,+och du ställer mig inför ditt ansikte till oöverskådlig tid.+ 13  Välsignad vare Jehova, Israels Gud,+från oöverskådlig tid till oöverskådlig tid.+Amen och amen.*+

Fotnoter

”åt ... själ”, dvs. begär el. glupskhet. Hebr.: benẹfesh; Vg(iuxta LXX; lat.): in ạnimam; LXX: ”i ... händer”. Se not till 35:25.
Ordagr.: ”Ett belialsord” el. ”Ett belialsting”. Belial betyder ”oduglighet”, ”onyttighet”, ”värdelöshet”.
Ordagr.: ”har gjort sin häl stor mot mig”, MLXXVg(iuxta LXX).
Denna vers är en doxologi, dvs. en lovprisning av Jehova Gud; motsvarande doxologier finns i slutet av de övriga fyra böckerna, nämligen i Ps 72, 89, 106 och 150.