Psalm 40:1–17

Till ledaren. Av David; en sång med musikackompanjemang. 40  Jag hoppades innerligt på Jehova,+och så böjde han sitt öra till mig och hörde mitt rop om hjälp.+   Han förde mig upp ur en dånande grop,+ur slam och dy.+Så lyfte han mina fötter upp på en brant klippa,+han gjorde mina steg fasta.+   Och han lade en ny sång i min mun,lovprisning till vår Gud.+Många skall se det och frukta,+och de skall förtrösta på Jehova.+   Lycklig är den kraftfulle man* som gör Jehova till sin förtröstan+och som inte vänder sitt ansikte till de trotsiga,inte heller till dem som avfaller till lögn.+   Många är de ting du har gjort,+Jehova, min Gud, ja, dina underbara gärningar och de tankar du har tänkt för oss;+ingen kan jämföras med dig.+Ville jag berätta och tala om dem,är de fler än jag kan räkna upp.+   Slaktoffer och offergåva hade du inte behag till;+dessa mina öron öppnade du.*+Brännoffer och syndoffer begärde du inte.+   Därför sade jag: ”Se, jag har kommit,+i bokrullen står det skrivet om mig.+   Att göra din vilja,* min Gud, är min glädje,+och din lag är i mitt inre.+   Jag kungör de goda nyheterna om* rättfärdighet i den stora församlingen.*+Se! Mina läppar tillsluter jag inte.+Jehova, du vet det.+ 10  Din rättfärdighet har jag inte täckt över inne i mitt hjärta.+Din trofasthet och din räddning förkunnar jag.+Jag döljer inte din kärleksfulla omtanke* och din sannfärdighet i* den stora församlingen.”+ 11  Du, Jehova, ta inte ditt medlidande ifrån mig.+Låt din kärleksfulla omtanke och din sannfärdighet ständigt skydda mig.+ 12  Ty olyckor omgav mig tills de inte kunde räknas.+Mina missgärningar hann upp mig, fler än jag kunde se,+de blev talrikare än håren på mitt huvud,+och mitt hjärta övergav mig.+ 13  Låt det behaga dig, Jehova, att befria mig.+Jehova, skynda till min hjälp.+ 14  Låt dem som traktar efter min själ för att rycka bort den+ skämmas och blygas allesammans.+Låt dem som finner behag i min olycka vika tillbaka och bli förödmjukade.+ 15  Låt dem stirra i förundran till följd av sin skam,+de som säger till mig: ”Ha! Ha!”+ 16  Låt alla som söker dig+ jubla och glädja sig i dig.+Låt dem som älskar din räddning+ ständigt säga: ”Jehova är stor!”+ 17  Men jag är betryckt och fattig.+Jehova* tar hänsyn till mig.+Du är min hjälp och den som för mig i säkerhet.+Min Gud, dröj inte.+

Fotnoter

”den kraftfulle (fysiskt starke) man”. Hebr.: haggẹver.
”Slaktoffer och offergåva önskade du inte, men en kropp beredde du åt mig”, LXXא,A,B. Ordagr.: ”...; öron grävde (urholkade) du åt mig”, M. Jfr Heb 10:5.
”din vilja”. El.: ”det som finner ditt välbehag”.
Se not till 35:18.
”Jag kungör de goda nyheterna om”. Hebr.: bissạrti; grek.: euēggelisạmēn.
El.: ”din lojala kärlek”.
”i”, T och många hebr. hss; M: ”för”; LXXSyVg(iuxta LXX): ”från (för)”.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.