Psalm 36:1–12

Till ledaren. Av Jehovas* tjänare David. 36  Överträdelsen talar till den ondskefulle i hans* hjärtas inre;+det finns ingen skräck för Gud inför hans ögon.+   Ty han är alltför smickrande i sin syn på sig själv+för att upptäcka sin missgärning och hata den.+   Hans muns ord är ondska och svek,+han har inte längre insikt till att göra gott.+   Ondska tänker han ut på sin säng.+Han ställer sig på en väg som inte är god.+Det onda förkastar han inte.+   Jehova,* i himlen är din kärleksfulla omtanke,*+din trofasthet når upp till molnen.+   Din rättfärdighet är som Guds berg,*+dina domar* som det vidsträckta havsdjupet.*+Människor* och djur räddar du, Jehova.+   Dyrbar är din kärleksfulla omtanke, o Gud!*+Och i dina vingars skugga finner människosönerna tillflykt.+   De dricker sig otörstiga av fetman i ditt hus,+och av dina ljuvligheters regnflod låter du dem dricka.+   Ty hos dig är livets källa,*+i ditt ljus* ser vi ljus.+ 10  Låt din kärleksfulla omtanke förbli över dem som känner dig+och din rättfärdighet över dem som är rättrådiga i hjärtat.+ 11  Låt inte högmodets fot komma emot mig,+och låt inte de ondskefullas hand göra mig till en flykting.+ 12  Där har de som gör det som är ont fallit,+de har stötts omkull och kan inte resa sig.+

Fotnoter

Se Tillägg 1C, § 10.
”hans”, LXXSyVg och några få hebr. hss; MT: ”mitt”.
Se Tillägg 1C, § 10.
El.: ”din lojala kärlek”.
Hebr.: ’adhạm, sing., använt i kollektiv betydelse.
El.: ”som stora svallande vattenmassor”. Hebr.: tehọ̄m rabbạh. Se noter till 33:7, ”de svallande vattnen”; 1Mo 1:2, ”djupets”; 1Mo 7:11, ”djupets”.
El.: ”din rättvisa”.
”som Guds berg [plur.]”. El.: ”som gudsberg”. Hebr.: keharrẹ̄ ’El.
”Gud”. Hebr.: ’Elohịm.
El.: ”genom ljus från dig”.
El.: ”brunn”. Hebr.: meqọ̄r.