Psalm 30:1–12

En sång med musikackompanjemang. En sång vid husets invigning.+ Av David. 30  Jag vill upphöja dig, Jehova,* ty du har dragit mig upp+och du har inte låtit mina fiender glädja sig över mig.+   Jehova,* min Gud, jag ropade till dig om hjälp, och du läkte mig.+   Jehova, ur Sheọl* har du fört upp min själ;+du har bevarat mig vid liv, för att jag inte skulle fara ner i gravens djup.+   Spela och sjung till Jehovas* ära, ni hans lojala,+prisa* hans heliga namn,*+   ty under hans vrede är man blott ett ögonblick,+under hans välvilja, hela livet.+Om kvällen kommer gråt för att stanna över natten,+ men om morgonen ljuder högt fröjderop.+   Jag har själv sagt i min sorglöshet:+”Jag skall aldrig bringas att vackla.”+   Jehova,* i din välvilja har du låtit mitt berg stå med styrka.+Du dolde ditt ansikte; jag blev bestört.+   Till dig, Jehova,* ropade jag,+och jag bönföll Jehova* om ynnest.+   Vad är mitt blod värt när jag far ner i gravens djup?*+Skall stoftet prisa dig?+ Skall det berätta om din sannfärdighet?*+ 10  Hör, Jehova,* och visa mig ynnest.+Jehova,* var min hjälpare.+ 11  Du har förvandlat min sorg till dans för mig,+du har löst min säckväv och binder om mig med glädje,+ 12  för att min härlighet* skall spela och sjunga till din ära och inte vara tyst.+Jehova,* min Gud, till oöverskådlig tid vill jag prisa dig.+

Fotnoter

Se Tillägg 1C, § 10.
Se Tillägg 1C, § 10.
”Sheol”. Hebr.: she’ọ̄l; grek.: haidou; lat.: infẹrno. Se Tillägg 4B.
El.: ”hans heliga åminnelse (åminnelsenamn)”. Ordagr.: ”till hans helighets åminnelse (ihågkommelse, omnämnande)”. Hebr.: lezẹkher qodhshọ̄.
El.: ”tacka”.
Se Tillägg 1C, § 10.
Se Tillägg 1C, § 10.
Se Tillägg 1C, § 10.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.
”gravens djup”. Ordagr.: ”gropen”. Hebr.: shạchath; T: ”gravens hjärta”; LXXSyVg: ”förgängelse”.
El.: ”sanning”, ”trovärdighet”.
Se Tillägg 1C, § 10.
Se Tillägg 1C, § 10.
”min härlighet”, LXXVg(iuxta LXX).
Se Tillägg 1C, § 10.