Psalm 29:1–11

En sång med musikackompanjemang; av David.* 29  Tillskriv Jehova,* ni söner av de starka,*tillskriv Jehova* härlighet och styrka.+   Tillskriv Jehova* hans namns härlighet.+Böj er ner för Jehova* i helig prydnad.+   Jehovas* röst* ljuder över vattnen,+härlighetens Gud*+ dundrar.+Jehova* är över många vatten.+   Jehovas röst är kraftfull,+Jehovas röst är praktfull.+   Jehovas röst bryter cedrarna,ja, Jehova bryter Libanons cedrar i stycken,+   och han får dem att hoppa omkring som en kalv,+Libanon och Sirjon*+ som unga* vildoxar.*   Jehovas röst hugger med flammor av eld,+   Jehovas röst får vildmarken att vrida sig,+Jehova får Kades vildmark+ att vrida sig.   Jehovas röst får hindarna att vrida sig i födslosmärtor+och skalar skogarna nakna.*+Och i hans tempel säger var och en: ”Härlighet!”+ 10  Jehova tronade över den stora översvämningen,*+och Jehova tronar som kung till oöverskådlig tid.+ 11  Jehova skall ge styrka åt sitt folk.+Jehova skall välsigna sitt folk med frid.+

Fotnoter

LXX tillägger: ”till tälthögtidens avslutande dag”; Vg(iuxta LXX) tillägger: ”vid tältets (tabernaklets) fullbordande (avslutning)”.
Se Tillägg 1C, § 10.
El.: ”ni gudasöner (gudars söner)”; el.: ”ni gudalika”; el.: ”ni Guds söner”. Hebr.: benẹ̄ ’elịm. Om det hebr. ordet ’elịm är majestätsplural av ’el, betyder det ”Gud”. T: ”ni änglaskaror, Guds söner”; LXX: ”ni Guds söner”; SyVg(iuxta Hebr.): ”ni söner av baggar”. Jfr not till 89:6 och Dan 11:36, där uttrycket ’El ’elịm, ”gudarnas Gud”, förekommer.
Se Tillägg 1C, § 10.
Se Tillägg 1C, § 10.
Se Tillägg 1C, § 10.
Se Tillägg 1C, § 10.
”Gud”. Hebr.: ’El.
”Jehovas röst”. Uttrycket förekommer 7 gånger i denna psalm.
Se Tillägg 1C, § 10.
”Sirjon”. Det gamla sidoniska namnet på berget Hermon. Se 5Mo 3:9.
Ordagr.: ”en son av”.
”enhörningar” el. ”enhornade”, LXXVg(iuxta LXX), men i betydelsen ”vildoxar (uroxar)”.
”och den får stenbockarna att föda för tidigt”, genom en rättelse av M.
El.: ”över himmelsoceanen”. Se not till 1Mo 6:17, ”den stora översvämningen”.