Psalm 23:1–6

En sång med musikackompanjemang; av David. 23  Jehova är min herde.+Ingenting skall fattas mig.+   På gröna betesmarker låter han mig ligga,+till vattenrika viloplatser för han mig.+   Min själ ger han ny styrka.*+Han leder mig i rättfärdighetens spår för sitt namns skull.+   Även om jag vandrar i den djupa skuggans dal,*+fruktar jag inget ont,+ty du är med mig,+din käpp och din stav är min tröst.+   Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn.+Med olja har du smort in mitt huvud,+min bägare är välfylld.*+   Ja, godhet och kärleksfull omtanke* skall följa mig alla mina livsdagar,+och jag skall bo* i Jehovas hus en lång följd av dagar.+

Fotnoter

Ordagr.: ”Min själ låter han vända tillbaka.” Jfr not till Ps 19:7.
El.: ”dödsskuggans dal”.
El.: ”är fylld till brädden”. Ordagr.: ”är överflöd”.
El.: ”lojal kärlek”.
”jag skall bo”, TSyVg.