Psalm 18:1–50

Till ledaren. Av Jehovas tjänare David, som framförde orden i denna sång till Jehova på den dag då Jehova hade befriat honom ur alla hans fienders hand och* ur Sauls hand.+ Han sade då: 18  Jag är dig tillgiven,* Jehova, min styrka.+   Jehova är min branta klippa och mitt fäste och den som för mig i säkerhet.+Min Gud* är min klippa. Jag tar min tillflykt till honom,*+min sköld och min räddnings horn, min säkra höjd.+   Den som skall lovprisas är Jehova; till honom ropar jag,+och från mina fiender blir jag räddad.+   Dödens rep omslöt mig,+störtfloder av oduglingar* fortsatte att förfära mig.+   Ja, Sheọls rep omgav mig,+dödens snaror kom emot mig.+   I min nöd fortsatte jag att ropa till Jehova,och till min Gud* fortsatte jag att ropa på hjälp.+Från sitt tempel hörde han då min röst,+och mitt rop om hjälp till honom nådde hans öron.+   Då svajade jorden och gungade,+och bergens grundvalar darrade,+och de svajade fram och tillbaka, ty han hade blivit vred.+   Rök steg upp i hans näsborrar, och eld ur hans mun fortsatte att förtära,+ja, kol flammade upp från honom.   Och han böjde himlen och steg ner.+Och tjockt mörker var under hans fötter. 10  Och han kom farande på en kerub och kom flygande,+och han kom ilande på en andes vingar.*+ 11  Han gjorde då mörker till sitt gömställe,+runt omkring sig som sin hydda,mörka vatten,* tjocka moln.+ 12  Ur det klara ljuset framför honom drog hans moln förbi,+hagel och brinnande eldkol.+ 13  Då dundrade Jehova i himlen,+ja, den Högste lät höra sin röst,+med hagel och brinnande eldkol. 14  Och han sände ut sina pilar och skingrade dem;+blixtar sköt han ut och spred förvirring bland dem.+ 15  Och vattnens bädd blev synlig,+och det fruktbara landets* grundvalar blottades+för din förebråelse, Jehova, för luftdraget från* dina näsborrars* andedräkt.*+ 16  Han sände ut* från höjden, han tog mig,+han drog mig upp ur stora vatten.+ 17  Han befriade mig från min starke fiende+och från dem som hatar mig, ty de var starkare än jag.+ 18  De fortsatte att komma emot mig på min ofärds dag,+men Jehova blev mitt stöd.+ 19  Och han förde mig ut till en rymlig plats;+han kom mig till undsättning, ty han hade funnit behag i mig.+ 20  Jehova lönar mig efter min rättfärdighet,+efter mina händers renhet återgäldar han mig.+ 21  Ty jag har hållit mig till Jehovas vägar,+och jag har inte handlat ondskefullt genom att vika av från min Gud.+ 22  Ty alla hans domslut är inför mig,+och hans stadgar visar jag inte ifrån mig.+ 23  Och jag skall visa mig vara oklanderlig inför honom,+och jag skall avhålla mig från missgärning.+ 24  Och må Jehova återgälda mig efter min rättfärdighet,+efter mina händers renhet inför hans ögon.+ 25  Mot den lojale* handlar du lojalt;*+mot den oklanderlige mannen* handlar du oklanderligt;+ 26  mot den som bevarar sig ren visar du dig ren,+och mot den ohederlige visar du dig listig;*+ 27  ty det nödställda* folket skall du rädda,+men de högmodiga ögonen skall du förnedra.+ 28  Ty du skall tända min lampa, Jehova;+min Gud* skall göra mitt mörker ljust.+ 29  Ty med dig kan jag springa mot en rövarskara,+med min Gud kan jag bestiga en mur.+ 30  Den sanne Guden – fullkomlig är hans väg;+Jehovas* ord är luttrat.+Han är en sköld för alla som tar sin tillflykt till honom.+ 31  Ty vem är en Gud* förutom Jehova?*+Och vem är en klippa förutom vår Gud?*+ 32  Den sanne Guden är den som binder om mig med handlingskraft,+och han låter min väg bli fullkomlig,+ 33  han gör mina fötter som hindarnas,+och han låter mig stå stadigt på mina höjder.+ 34  Han lär mina händer att kriga,*+och mina armar spänner kopparbågen.+ 35  Och du ger mig din räddnings sköld,+och din högra hand stöder mig,+och din ödmjukhet gör mig stor.*+ 36  Du gör plats för mina steg under mig,+och mina vrister vacklar inte.+ 37  Jag förföljer mina fiender och hinner upp dem,och jag vänder inte tillbaka förrän de är utrotade.+ 38  Jag sönderkrossar dem, så att de inte kan resa sig;+de faller under mina fötter.+ 39  Och du binder om mig med handlingskraft för krigföring;du får dem som reser sig mot mig att sjunka ihop under mig.+ 40  Och mina fienders nacke ger du mig;*+och dem som hatar mig tystar jag.+ 41  De ropar på hjälp, men det finns ingen räddare,+till Jehova,* men han svarar dem inte.+ 42  Och jag stöter sönder dem till stoft för vinden;+som smuts på gatan tömmer jag ut dem.+ 43  Du låter mig undkomma folkets klandersjuka.+Du sätter mig till huvud över nationerna.+Ett folk som jag inte har känt skall tjäna mig.+ 44  Vid blotta ryktet om mig skall de lyda mig;+främlingar* skall komma krypande till mig.+ 45  Ja, främlingar skall tyna bort,och de skall komma bävande ut ur sina bålverk.+ 46  Jehova* lever,+ och välsignad vare min Klippa,+och må min räddnings Gud vara upphöjd.+ 47  Den sanne Guden är den som ger mig hämnd,+och han lägger folken under mig.+ 48  Han för mig i säkerhet undan mina vreda fiender;+du lyfter upp mig över dem som reser sig mot mig,+du befriar mig från våldsmannen.+ 49  Därför prisar jag dig bland nationerna, Jehova,+ja, till ditt namns ära vill jag spela och sjunga.+ 50  Han gör stora räddningsgärningar för sin kung+och visar lojal kärlek* mot sin smorde,*+mot David och mot hans avkomma* till oöverskådlig tid.+

Fotnoter

El.: ”och i synnerhet”.
El.: ”Jag skall (vill) upphöja dig”, genom en rättelse av M.
”Min Gud”. Hebr.: ’Elị.
El.: ”min klippa till vilken jag tar min tillflykt”.
El.: ”av oduglighet (onyttighet)”. Ordagr.: ”av belial”.
”min Gud”. Hebr.: ’Elohạj.
”en andes vingar”. El.: ”en vinds [LXXVgc: ”vindars”] vingar”. Hebr.: kanfē-rụach.
Ordagr.: ”vattens [plur.] mörker”.
”den bebodda jordens”, LXX (samma ord som i Mt 24:14); Vg(iuxta LXX; lat.): ọrbis terrạrum [plur.], ”hela jordens runds”.
”för luftdraget (vindstöten) från”. Hebr.: minnishmạth (av neshamạh, som i 1Mo 2:7 återgetts med ”andedräkt”).
El.: ”din vredes”.
”andedräkt”. Hebr.: rụach; grek.: pneumatos; lat.: spịritus. Se not till 1Mo 1:2, ”verksamma kraft”.
El.: ”sträckte ut”, dvs. sträckte (sände) ut sin hand.
El.: ”den som visar kärleksfull omtanke”.
El.: ”visar du kärleksfull omtanke”.
”mannen”. Hebr.: gevr, en kraftfull (fysiskt stark) man.
El.: ”förslagen”, likt en brottare, enl. innebörden i det hebr. rotordet, som betyder ”vrida (förvrida)”, ”sno”.
El.: ”ödmjuka”.
”min Gud”. Hebr.: ’Elohạj.
”Jehovas”. Hebr.: Jehwạh; grek. hs Ambrosiana O 39 sup. Se Tillägg 1C, § 10.
”en Gud”. Hebr.: ’Elọ̄ah, sing. av ’Elohịm. Se not till Job 3:4.
Se Tillägg 1C, § 10.
”vår Gud”. Hebr.: ’Elohẹ̄nu.
El.: ”strida”.
El.: ”talrik”.
Dvs.: du får dem att fly för (framför) mig.
Se Tillägg 1C, § 10.
El.: ”utlänningar”. Ordagr.: ”ett utlands (främmande lands) söner”.
Se Tillägg 1C, § 10.
El.: ”och handlar lojalt”.
”mot sin smorde”. Hebr.: limshichọ̄; grek.: tōi khristoi autou; syr.: lamshicheh; lat.: chrịsto sụo.
El.: ”hans efterkommande”. Ordagr.: ”hans säd”.