Psalm 143:1–12

En sång med musikackompanjemang; av David.* 143  Jehova, hör min bön,+lyssna* till min enträgna bön.+Svara mig i din trofasthet, i din rättfärdighet.+   Gå inte till doms med din tjänare,+ty inför dig kan ingen levande vara rättfärdig.+   Fienden förföljer ju min själ,+han krossar mitt liv och kastar det till jorden.+Han låter mig bo på mörka platser likt dem som länge varit döda.+   Min ande+ blir kraftlös i mig,i mitt inre är mitt hjärta som bedövat.+   Jag kommer ihåg forna dagar,+jag mediterar över alla dina gärningar,+jag begrundar dina händers verk.+   Jag breder ut mina händer mot dig,+min själ är som ett utmattat land i sin törst efter dig.+ Sẹlah.*   Skynda att svara mig, Jehova.+Min ande har nått sitt slut.+Dölj inte ditt ansikte för mig;+då blir jag lik dem som far ner i gravens djup.+   Låt mig om morgonen erfara* din kärleksfulla omtanke,*+ty till dig sätter jag min förtröstan.+Visa mig den väg jag bör vandra på,+ty till dig lyfter jag min själ.+   Befria mig från mina fiender, Jehova.+Hos dig söker jag skydd.*+ 10  Lär mig att göra din vilja,*+ty du är min Gud.+Din ande är god,+må den leda mig i rättrådighetens land.+ 11  Jehova, må du bevara mig vid liv+ för ditt namns skull.+Må du i din rättfärdighet+ föra min själ ut ur nöden.+ 12  Må du i din lojala kärlek tysta mina fiender+och tillintetgöra alla som hyser fiendskap mot min själ,+ty jag är din tjänare.+

Fotnoter

LXXVg(iuxta LXX) tillägger: ”när sonen [Vgc: ”när hans son Absalom”] förföljde honom”.
El.: ”låna ditt öra”.
Detta är det sista av de 71 ställen där ordet Selah förekommer i Psalmernas bok. Se 3:2 med not, ”Selah”.
Ordagr.: ”höra”.
El.: ”din lojala kärlek”.
Ordagr.: ”har jag täckt över [mig]”.
”din vilja”. El.: ”det som behagar dig”.