Psalm 14:1–7

Till ledaren. Av David. 14  Den oförståndige säger i sitt hjärta:”Det finns ingen Jehova.”*+De handlar fördärvligt,+ de handlar avskyvärt i sina gärningar.Det finns ingen som gör det goda.*+   Jehova blickar från himlen ner på människosönerna+för att se om det finns någon som har insikt, någon som söker Jehova.*+   De har alla vikit av,+ de är alla lika fördärvade;+det finns ingen som gör det goda,+inte en enda.*+   Har ingen av dem som gör det som är ont fått kunskap,+dessa som äter mitt folk som om de åt bröd?+Jehova har de inte anropat.+   Där greps de av stor skräck,*+ty Jehova* är hos den rättfärdiges generation.+   Den betrycktes beslut lät ni komma på skam,därför att Jehova är hans tillflykt.+   O att det från Sion kom räddning för Israel!+När Jehova låter de fångna av sitt folk vända tillbaka,+då skall Jakob fröjda sig, Israel glädja sig.+

Fotnoter

Ett av de 8 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Elohịm. Se Tillägg 1B.
LXX tillägger: ”inte en enda”.
Ett av de 8 ställen där soferim ändrade JHWH till ’Elohịm; T: ”Jehova”. Se Tillägg 1B.
LXXVg(iuxta LXX) tillägger orden i Rom 3:13–18: ”Deras strupe är en öppnad grav, med sina tungor har de övat svek. Huggormars gift är bakom deras läppar. Och deras mun är full av förbannelse och bittert tal. Deras fötter är snabba att utgjuta blod. Förödelse och elände är på deras vägar, och fridens väg känner de inte. Det finns ingen fruktan för Gud inför deras ögon.”
Ordagr.: ”blev de skräckslagna [med] skräck”.
Ett av de 8 ställen där soferim ändrade JHWH till ’Elohịm; TVgc: ”Jehova”. Se Tillägg 1B.