Psalm 135:1–21

135  Lovprisa Jah!*+Lovprisa Jehovas namn,+Lovprisa honom, ni Jehovas tjänare,+   ni som står i Jehovas hus,+på förgårdarna till vår Guds hus.+   Lovprisa Jah,* ty Jehova är god.+Spela och sjung till ära för hans namn, ty det är ljuvligt.+   Ty Jah har utvalt Jakob åt sig,+Israel till sin särskilda egendom.+   Ty jag vet att Jehova är stor,+ja, vår Herre* är större än alla andra gudar.*+   Allt vad Jehova har lust att göra, det gör han,+i himlen och på jorden, i haven och alla djupen.*+   Han låter dimmor stiga upp från jordens yttersta ände,*+slussar* har han gjort för regnet.+Han för ut vinden* ur sina förrådshus,+   han som slog de förstfödda i Egypten,+både människor och djur.*+   Han sände tecken och under i din mitt, Egypten,+mot farao och alla hans tjänare.+ 10  Han som slog många nationer+och dräpte mäktiga kungar,+ 11  ja, Sihon, amoréernas kung,+och Og, Basans kung,+och alla Kạnaans kungariken,+ 12  och som gav deras land till arvedel,+till arvedel åt sitt folk Israel.+ 13  Jehova, ditt namn varar till oöverskådlig tid.+Jehova, ditt åminnelsenamn varar från generation till generation.*+ 14  Ty Jehova skall ta sig an sitt folks rättssak,+och han skall förbarma sig över sina tjänare.+ 15  Nationernas avgudar är silver och guld,+verk av människohänder.*+ 16  Mun har de men kan inte tala,+ögon har de men kan inte se,+ 17  öron har de men kan inte lyssna.+Det finns ingen ande* i deras mun.+ 18  De som har gjort dem skall bli som de,+var och en som förtröstar på dem.+ 19  Israels hus, välsigna Jehova.+Arons hus, välsigna Jehova.+ 20  Levis hus, välsigna Jehova.+Ni som fruktar Jehova, välsigna Jehova.+ 21  Välsignad vare Jehova från Sion,+han som bor i Jerusalem.+Lovprisa Jah!*+

Fotnoter

Se not till 104:35.
Se not till 68:4.
”ja, vår Herre”. Hebr.: wa’Adhonẹ̄nu (av ’Adhọ̄n), majestätsplural.
”gudar”. Hebr. och T(aram.): ’elohịm; grek.: theous; lat.: dịis.
El.: ”de svallande (brusande) vattnen”. Hebr.: tehōmọ̄th; LXXVg: ”avgrunderna”. Se not till 33:7, ”de svallande vattnen”.
Se noter till Jer 25:31, 33.
”slussar”, om man läser bedhaqịm i stället för beraqịm; M(hebr.: beraqịm)TLXXSyVg: ”blixtar”. Se JThS, bd 3, 1952, sid. 214–216.
”vinden”. Hebr.: rụach; grek.: anẹmous och lat.: vẹntos, ”vindarna”. Se not till 1Mo 1:2, ”verksamma kraft”.
”både människor och djur”. Ordagr.: ”från jordemänniska till (fyrfota)djur”. Hebr.: me’adhạm ‛adh-behemạh.
El.: ”i alla generationer”. Se not till 119:90.
El.: ”en jordemänniskas händer”. Hebr.: jedhẹ̄ ’adhạm.
El.: ”andedräkt”. Hebr.: rụach; grek.: pneuma; lat.: spịritus. Jfr not till v. 7, ”vinden”, och not till 104:29, ”deras ande”.
Se not till 104:35.