Psalm 131:1–3

En vallfartssång.* Av David. 131  Jehova, mitt hjärta är inte högmodigt,+mina ögon är inte stolta.+Jag vandrar inte efter ting som är för stora+eller för underbara för mig.+   Sannerligen, jag har lugnat och stillat min själ,+jag är som ett avvant barn hos sin mor.+Min själ är som ett avvant barn hos mig.+   Må Israel vänta på Jehova+från nu och till oöverskådlig tid.+

Fotnoter

Se not till 120:0.