Psalm 130:1–8

En vallfartssång.* 130  Ur djupen ropar jag till dig, Jehova.+   Jehova,* hör min röst.+Må dina öron vara uppmärksamma på mina enträgna böners ljud.+   Om det var missgärningar du gav akt på,+ Jah,*Jehova,* vem skulle då kunna bestå?+   Ty hos dig finns förlåtelsen,*+för att du må bli fruktad.+   Jag hoppas, Jehova, min själ hoppas,+och jag väntar på hans ord.+   Min själ väntar på Jehova*+mer än väktarna väntar på morgonen,+ja, än väktarna väntar på morgonen.+   Må Israel vänta på Jehova.+Ty hos Jehova finns kärleksfull omtanke,*+och hos honom finns friköpande i rikt mått.+   Det är han som skall friköpa Israel från alla dess missgärningar.+

Fotnoter

Se not till 120:0.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.
”Jah”. Hebr. och T(aram.): Jah; LXXVg: ”Jehova”. Se not till 68:4.
Se not till v. 2.
El.: ”den sanna förlåtelsen”.
Se not till v. 2.
El.: ”lojal kärlek”.