Psalm 12:1–8

Till ledaren, i den lägre oktaven.*+ En sång med musikackompanjemang; av David. 12  Rädda mig,*+ Jehova, ty den lojale är borta,+ty de trogna har försvunnit från människosönerna.   De talar osanning med varandra;+de talar med hala läppar,+ ja med dubbelt hjärta.*+   Jehova skall utrota alla hala läppar,den tunga som talar stora ord,+   dem som har sagt: ”Med vår tunga skall vi få övertaget.+Våra läppar är med oss. Vem kan vara herre över oss?”   ”Eftersom de nödställda skövlas och de fattiga suckar,+träder jag nu fram”, säger Jehova.+”Jag sätter honom i säkerhet för den som fnyser åt honom.”+   Jehovas ord är rena ord,+lika silver, luttrat i en smältugn i jorden,* renat sju gånger.   Du, Jehova, skall bevara dem;+du skall skydda var och en mot denna generation till oöverskådlig tid.   Runt omkring vandrar de ondskefulla,ty lumpenheten upphöjs bland människosönerna.+

Fotnoter

”i den lägre (djupare) oktaven”. Hebr.: ‛al-hashsheminịth. Se not till 6:0.
”mig”, LXXVg(iuxta LXX); saknas i MSy.
Ordagr.: ”med ett hjärta och ett hjärta”.
”i en smältugn (smältdegel) i (till) jorden”, T. M kan möjligen betyda: ”i ingången till jorden”. Grundtextens innebörd osäker.