Psalm 119:1–176

א [’Ạlef]* 119  * Lyckliga är de som är oklanderliga på sin väg,+de som vandrar efter Jehovas lag.+    Lyckliga är de som rättar sig efter hans påminnelser;+av hela sitt hjärta söker de honom.+    Ja, de handlar inte orätt.+På hans vägar vandrar de.+    Du har genom påbud gett dina befallningar+för att de skall följas noga.+    Om ändå mina vägar vore befästa,+så att jag följde dina förordningar!+    Då skulle jag inte skämmas,+när jag betraktar alla dina bud.+    Jag skall prisa dig av ett rättrådigt hjärta,+när jag lär känna dina rättfärdiga domslut.+    Dina förordningar fortsätter jag att följa.+Överge mig inte helt och hållet.+ ב [Bēth]*    Hur kan en ung man+ bevara sin stig ren?Genom att vara på sin vakt och handla enligt ditt ord.*+  10  Av hela mitt hjärta söker jag dig.+Låt mig inte fara vilse från dina bud.+  11  Vad du har sagt förvarar jag som en skatt* i mitt hjärta+för att jag inte skall synda mot dig.+  12  Välsignad är du, Jehova.Lär mig dina förordningar.+  13  Med mina läppar förkunnar jag+alla domslut från din mun.+  14  Jag jublar över dina påminnelsers väg,+liksom över alla slags värdefulla ting.*+  15  Dina befallningar skall jag begrunda,+och jag skall betrakta dina stigar.+  16  Dina stadgar håller jag kära.+Jag glömmer inte ditt ord.+ ג [Gịmel]*  17  Gör gott mot din tjänare, så att jag får leva+och kan hålla ditt ord.+  18  Öppna mina ögon, så att jag kan se+det underbara i din lag.+  19  Jag är en bofast främling i landet.+Dölj inte dina bud för mig.+  20  Min själ är ständigt krossad av längtan+efter dina domslut.+  21  Du talar strängt till de förmätna, de förbannade,+som far vilse från dina bud.+  22  Vältra bort smädelser och förakt från mig,+ty jag har rättat mig efter dina påminnelser.+  23  Till och med furstar sätter sig ner och talar med varandra mot mig.+Din tjänare däremot begrundar dina förordningar.+  24  Ja, dina påminnelser håller jag kära,+de är mina rådgivare.+ ד [Dạleth]*  25  Min själ klibbar fast vid stoftet.+Bevara mig vid liv* enligt ditt ord.+  26  Jag berättar om mina vägar för att du må svara mig.+Lär mig dina förordningar.+  27  Låt mig förstå dina befallningars väg,+så att jag kan begrunda dina underbara gärningar.+  28  Min själ är sömnlös av bedrövelse.+Res upp mig enligt ditt ord.+  29  Avlägsna den falska vägen från mig,+och ge mig i din ynnest din lag.+  30  Trofasthetens väg har jag valt.+Dina domslut anser jag vara rätta.+  31  Jag håller fast vid dina påminnelser.+Jehova, låt mig inte stå med skam.+  32  Den väg dina bud stakar ut vill jag löpa,+ty du ger mitt hjärta stort utrymme.*+ ה [He’]*  33  Undervisa mig, Jehova, om dina förordningars väg,+så att jag följer den till slutet.+  34  Ge mig förstånd, så att jag rättar mig efter din lag+och håller den av hela mitt hjärta.+  35  Led mig på dina buds stig,+ty i den finner jag behag.+  36  Böj mitt hjärta till dina påminnelser+och inte till vinning.*+  37  Vänd bort mina ögon, så att de inte ser det som är värdelöst;+bevara mig vid liv på din väg.+  38  Uppfyll för din tjänare vad du har lovat,+det leder till fruktan för dig.+  39  Låt min smälek, som jag är förskräckt för, försvinna,+ty dina domslut är goda.+  40  Se! Jag längtar efter dina befallningar.+Bevara mig vid liv i din rättfärdighet.+ ו [Waw]*  41  Må all din kärleksfulla omtanke* nå mig, Jehova,+din räddning som du har lovat,+  42  så att jag har ett ord att svara den som smädar mig,+ty jag förtröstar på ditt ord.+  43  Ta inte bort sanningens ord från min mun helt och hållet,+ty jag väntar på ditt domslut.+  44  Jag skall ständigt hålla din lag,+till oöverskådlig tid, ja för evigt.+  45  Jag skall vandra omkring på en rymlig plats,+ty jag utforskar dina befallningar.+  46  Jag vill också tala om dina påminnelser inför kungar,+och jag kommer inte att skämmas.+  47  Jag håller dina bud kära,+ja, jag älskar dem.+  48  Jag vill lyfta mina händer till dina bud som jag älskar,+jag vill begrunda dina förordningar.+ ז [Zạjin]*  49  Kom ihåg det ord till din tjänare+som du har gett mig att vänta på.+  50  Detta är min tröst i mitt betryck,+ty det du har sagt bevarar mig vid liv.+  51  De förmätna hånar mig mycket,+men från din lag viker jag inte av.+  52  Jag kommer ihåg dina domslut från forna tider, Jehova,+och det ger mig tröst.+  53  Brinnande vrede griper mig på grund av de ondskefulla,+som överger din lag.+  54  Dina förordningar har blivit som sång och spel för mig+i det hus där jag bor som främling.+  55  Om natten kommer jag ihåg* ditt namn, Jehova,+så att jag håller din lag.+  56  Ja, detta har blivit mitt,ty jag har rättat mig efter dina befallningar.+ ח [Chēth]*  57  Jehova är min andel,+jag har lovat att hålla dina ord.+  58  Av hela mitt hjärta har jag försökt blidka ditt ansikte.+Visa mig ynnest som du har lovat.+  59  Jag tänker över mina vägar,+så att jag åter vänder mina fötter till dina påminnelser.+  60  Jag skyndar mig – och dröjer inte+att hålla dina bud.+  61  De ondskefullas rep omger mig,+men din lag glömmer jag inte.+  62  Vid midnatt stiger jag upp för att tacka dig+för dina rättfärdiga domslut.+  63  En medbroder är jag till alla som fruktar dig,+till dem som rättar sig efter dina befallningar.+  64  Din kärleksfulla omtanke,* Jehova, uppfyller jorden.+Lär mig dina förordningar.+ ט [Tēth]*  65  Du har gjort gott mot din tjänare,+Jehova, enligt ditt ord.+  66  Lär mig godhet,+ förnuft+ och kunskap,+ty jag tror på dina bud.+  67  Innan jag fick lida felade jag gång på gång,+men nu håller jag vad du har sagt.+  68  Du är god och gör gott.+Lär mig dina förordningar.+  69  De förmätna smutskastar mig med lögn.+Av hela mitt hjärta rättar jag mig efter dina befallningar.+  70  Deras hjärta har blivit okänsligt som fett,+men jag håller din lag kär.+  71  Det är gott för mig att jag har utsatts för lidande,+så att jag har fått lära mig dina förordningar.+  72  Din muns lag+ är god för mig,+bättre än tusentals stycken guld och silver.+ י [Jōdh]*  73  Dina händer har gjort mig, och de skänkte mig stadga.+Ge mig förstånd, så att jag kan lära mig dina bud.+  74  De som fruktar dig ser mig och gläder sig,+ty jag väntar på ditt ord.+  75  Jag vet, Jehova, att dina domslut är rättfärdiga+och att det är i trofasthet du har låtit mig lida.+  76  Jag ber dig, låt din kärleksfulla omtanke vara till tröst för mig,+som du har lovat din tjänare.+  77  Låt din barmhärtighet nå mig, så att jag förblir vid liv,+ty din lag håller jag kär.+  78  Låt de förmätna skämmas, ty utan orsak* har de lett mig vilse,+men jag begrundar dina befallningar.+  79  Låt dem som fruktar dig vända tillbaka till mig,+ja, dem som känner dina påminnelser.*+  80  Må mitt hjärta oklanderligt följa dina förordningar,+så att jag inte får skämmas.+ כ [Kaf]*  81  Min själ försmäktar av längtan efter den räddning du ger,+på ditt ord väntar jag.+  82  Mina ögon försmäktar av längtan efter det som du har lovat,+och jag säger: ”När skall du trösta mig?”+  83  Ty jag är som en skinnlägel+ i rök,men dina förordningar glömmer jag inte.+  84  Hur många är din tjänares dagar?+När skall du verkställa domen över dem som förföljer mig?+  85  De förmätna gräver fallgropar för mig,+de som inte följer din lag.+  86  Alla dina bud är trofasthet.+Utan orsak förföljer de mig. Hjälp mig.+  87  De har nästan utrotat mig från jorden,+men jag överger inte dina befallningar.+  88  Bevara mig vid liv i din kärleksfulla omtanke,+så att jag kan rätta mig efter din muns påminnelse.+ ל [Lạmedh]*  89  Till oöverskådlig tid, Jehova,+står ditt ord fast i himlen.*+  90  Din trofasthet varar från generation till generation.*+Du har fast grundat jorden, så att den består.+  91  Enligt dina domslut består de än i dag,+ty de är alla dina tjänare.+  92  Om jag inte hade haft din lag kär,+då skulle jag ha förgåtts i min nöd.+  93  Jag skall aldrig glömma dina befallningar,+ty genom dem bevarar du mig vid liv.+  94  Jag är din. Rädda mig,+ty jag utforskar dina befallningar.+  95  De ondskefulla väntar på mig för att tillintetgöra mig.+Jag fortsätter att ge akt på dina påminnelser.+  96  På all fullkomlighet har jag sett ett slut,+men ditt bud är mycket vittomfattande. מ [Mem]*  97  Vad jag älskar din lag!+Hela dagen begrundar jag den.+  98  Ditt bud* gör mig visare än mina fiender,+ty till oöverskådlig tid är det mitt.+  99  Jag har fått större insikt än alla mina lärare,+ty jag begrundar dina påminnelser.+ 100  Jag handlar förståndigare än de gamla,+ty jag rättar mig efter dina befallningar.+ 101  Jag håller mina fötter borta från varje ond stig+för att jag skall hålla ditt ord.+ 102  Från dina domslut viker jag inte av,+ty du undervisar mig.+ 103  Lent för min gom är det som du har sagt,*mer än honung för min mun.+ 104  Genom dina befallningar handlar jag förståndigt.+Därför hatar jag varje falsk stig.+ נ [Nun]* 105  Ditt ord är en lampa för min fot*+och ett ljus på min stig.+ 106  Jag har svurit det, och jag skall fullfölja det:+att handla efter dina rättfärdiga domslut.+ 107  Jag har varit i stor nöd.+Jehova, bevara mig vid liv enligt ditt ord.+ 108  Jag ber dig, finn välbehag i min muns frivilliga gåvor, Jehova,+och lär mig dina domslut.+ 109  Min själ är ständigt i min hand,+men din lag glömmer jag inte.+ 110  De ondskefulla sätter ut en fälla för mig,+men jag irrar inte bort från dina befallningar.+ 111  Jag har gjort dina påminnelser till min egendom till oöverskådlig tid,+ty de är mitt hjärtas jubel.+ 112  Jag har böjt mitt hjärta till att göra efter dina förordningar+till oöverskådlig tid, ända till slutet.+ ס [Sạmekh]* 113  Jag hatar dem som har delat hjärta,+men din lag älskar jag.+ 114  Du är mitt gömställe och min sköld.+På ditt ord väntar jag.+ 115  Gå bort från mig, ni ogärningsmän,+så att jag kan rätta mig efter min Guds bud.+ 116  Stöd mig som du har lovat, så att jag förblir vid liv,+och låt mig inte komma på skam med mitt hopp.+ 117  Håll mig uppe, så att jag blir räddad+och ständigt kan betrakta dina förordningar.+ 118  Du förkastar alla som far vilse från dina förordningar,+ty deras svek är falskhet.+ 119  Du skaffar bort alla ondskefulla på jorden som slaggskum.+Därför älskar jag dina påminnelser.+ 120  Av skräck för dig ryser mitt kött,+och för dina domar hyser jag fruktan.+ ע [‛Ạjin]* 121  Jag har gjort vad som är rätt och rättfärdigt.*+Överlämna mig inte åt dem som bedrar mig!+ 122  Gå i borgen för din tjänare till hans bästa.+Låt inte de förmätna bedra mig.+ 123  Mina ögon försmäktar av längtan efter den räddning du ger,+efter vad du har lovat i din rättfärdighet.+ 124  Handla med din tjänare enligt din kärleksfulla omtanke,+och lär mig dina förordningar.+ 125  Jag är din tjänare.+ Ge mig förstånd,+så att jag lär känna dina påminnelser.+ 126  Det är tid för Jehova att handla.+De har brutit din lag.+ 127  Därför älskar jag dina bud+mer än guld, ja, mer än luttrat guld.+ 128  Därför anser jag alla dina befallningar om allting vara rätta;+varje falsk stig hatar jag.+ פ [Pe’]* 129  Dina påminnelser är underbara.+Därför rättar sig min själ efter dem.+ 130  När dina ord öppnas ger de ljus,+de ger de oerfarna förstånd.+ 131  Jag spärrar upp min mun och flämtar,+ty jag längtar efter dina bud.+ 132  Vänd dig till mig och visa mig ynnest,+så som du enligt ditt domslut gör* med dem som älskar ditt namn.+ 133  Gör mina steg fasta genom det som du har sagt,+och låt inget som helst ont få makt över mig.+ 134  Friköp mig från varje bedragare bland människorna,*+jag skall rätta mig efter dina befallningar.+ 135  Låt ditt ansikte lysa över din tjänare,+och lär mig dina förordningar.+ 136  Strömmar av vatten rinner ner från mina ögon+för att man inte håller din lag.+ צ [Tsadhẹ̄]* 137  Du är rättfärdig, Jehova,+och dina domslut är rättrådiga.+ 138  Du har gett befallning om dina påminnelser+ i rättfärdighetoch i stor trofasthet.+ 139  Min nitälskan gör slut på mig,+därför att mina motståndare glömmer dina ord.+ 140  Det som du har sagt är väl luttrat,+din tjänare älskar det.+ 141  Jag är obetydlig och föraktad,+men dina befallningar glömmer jag inte.+ 142  Din rättfärdighet är en rättfärdighet till oöverskådlig tid,+och din lag är sanning.+ 143  Nöd och svårigheter har funnit mig.+Men dina bud håller jag kära.+ 144  Dina påminnelsers rättfärdighet varar till oöverskådlig tid.+Ge mig förstånd, så att jag förblir vid liv.+ ק [Qōf]* 145  Jag ropar av hela mitt hjärta.+ Svara mig, Jehova.+Dina förordningar skall jag följa.+ 146  Jag ropar till dig. Rädda mig!+Jag skall rätta mig efter dina påminnelser.+ 147  Jag är uppe tidigt i gryningen+ för att ropa på hjälp.+På dina ord väntar jag.+ 148  Mina ögon är öppna före nattväkterna+för att jag skall begrunda det som du har sagt.+ 149  Hör min röst i din kärleksfulla omtanke.+Jehova, bevara mig vid liv enligt ditt domslut.+ 150  De som jagar efter tygellöshet*+ närmar sig,*de är långt borta från din lag.+ 151  Du är nära, Jehova,+och alla dina bud är sanning.+ 152  Sedan länge har jag känt några av dina påminnelser,+ty du har grundat dem, så att de gäller till oöverskådlig tid.+ ר [Rēsh]* 153  Se min nöd, och undsätt mig,+ty jag har inte glömt din lag.+ 154  Ta dig an min rättssak och befria mig,+bevara mig vid liv som du har lovat.+ 155  Räddningen är långt borta från de ondskefulla,+ty de söker inte dina förordningar.+ 156  Din barmhärtighet är stor, Jehova.+Bevara mig vid liv enligt dina domslut.+ 157  Mina förföljare och mina motståndare är många,+men från dina påminnelser viker jag inte av.+ 158  Jag ser dem som handlar förrädiskt,+och jag känner vämjelse, ty de håller inte vad du har sagt.+ 159  Se hur jag älskar dina befallningar.+Jehova, bevara mig vid liv i din kärleksfulla omtanke.+ 160  Summan* av ditt ord är sanning,+alla dina rättfärdiga domslut varar till oöverskådlig tid.+ ש [Sin] eller [Shin]* 161  Furstar förföljer mig utan orsak,+men mitt hjärta känner skräck för dina ord.+ 162  Jag jublar över vad du har sagt,+likt den som finner stort byte.+ 163  Falskheten hatar jag,+ jag avskyr den.+Din lag älskar jag.+ 164  Sju gånger om dagen lovprisar jag dig+för dina rättfärdiga domslut.+ 165  Stor frid har de som älskar din lag,+för dem finns ingen sten att snava på.+ 166  Jag hoppas på den räddning du ger, o Jehova,+och jag handlar efter dina bud.+ 167  Min själ rättar sig efter dina påminnelser,+och jag älskar dem mycket.+ 168  Jag rättar mig efter dina befallningar och dina påminnelser,+ty alla mina vägar är inför dig.+ ת [Taw]* 169  Låt mitt enträgna rop tränga fram till dig, Jehova.+Ge mig förstånd enligt ditt ord.+ 170  Låt min begäran om ynnest nå fram till dig.+Befria mig som du har lovat.+ 171  Må mina läppar låta lovprisning sprudla fram,+ty du lär mig dina förordningar.+ 172  Må min tunga besjunga vad du har sagt,+ty alla dina bud är rättfärdighet.+ 173  Låt din hand komma mig till hjälp,+ty jag har valt dina befallningar.+ 174  Jag längtar efter din räddning, Jehova,+din lag håller jag kär.+ 175  Låt min själ förbli vid liv och lovprisa dig,+låt dina domslut hjälpa mig.+ 176  Jag har irrat omkring som ett bortsprunget får.+ Sök rätt på din tjänare,+ty jag har inte glömt dina bud.*+

Fotnoter

I detta inledande avsnitt börjar var och en av de 8 verserna med den första bokstaven i det hebr. alfabetet, ’ạlef. Se Tillägg 3A.
Detta är en akrostisk el. alfabetisk psalm med 22 avsnitt el. strofer som motsvarar de 22 bokstäverna i det hebr. alfabetet; varje avsnitt består av 8 verser.
I detta andra avsnitt börjar varje vers med den andra bokstaven i det hebr. alfabetet, bēth. Se Tillägg 3A.
El.: ”Hur ... bevara sin stig ren, så att han är på sin vakt och handlar enligt ditt ord?”
El.: ”gömmer (bevarar) jag”.
”mer än över alla andra rikedomar”, Sy.
I detta tredje avsnitt börjar varje vers med den tredje bokstaven i det hebr. alfabetet, gịmel. Se Tillägg 3A.
I detta fjärde avsnitt börjar varje vers med den fjärde bokstaven i det hebr. alfabetet, dạleth. Se Tillägg 3A.
El.: ”Ge mig liv”.
El.: ”du ger mitt hjärta tillförsikt (mod)”.
I detta femte avsnitt börjar varje vers med den femte bokstaven i det hebr. alfabetet, he’. Se Tillägg 3A.
El.: ”orätt vinning”.
I detta sjätte avsnitt börjar varje vers med den sjätte bokstaven i det hebr. alfabetet, waw. Se Tillägg 3A.
El.: ”all din lojala kärlek”, plur., TSy och många hebr. hss; M: ”din kärleksfulla omtanke (lojala kärlek)”, sing., men med ett verb i plur.
I detta sjunde avsnitt börjar varje vers med den sjunde bokstaven i det hebr. alfabetet, zạjin. Se Tillägg 3A.
El.: ”tänker jag på”.
I detta åttonde avsnitt börjar varje vers med den åttonde bokstaven i det hebr. alfabetet, chēth. Se Tillägg 3A.
El.: ”Din lojala kärlek”.
I detta nionde avsnitt börjar varje vers med den nionde bokstaven i det hebr. alfabetet, tēth. Se Tillägg 3A.
I detta tionde avsnitt börjar varje vers med den tionde bokstaven i det hebr. alfabetet, jōdh. Se Tillägg 3A.
”utan orsak”. Ordagr.: ”[med] falskhet (bedrägeri, lögn)”.
Enl. MmarginalTLXXSy och många hebr. hss; M: ”så att de kan lära känna dina påminnelser”.
I detta elfte avsnitt börjar varje vers med den elfte bokstaven i det hebr. alfabetet, kaf. Se Tillägg 3A.
I detta tolfte avsnitt börjar varje vers med den tolfte bokstaven i det hebr. alfabetet, lạmedh. Se Tillägg 3A.
”Till oöverskådlig tid är du, Jehova; och ditt ord står fast i himlen”, Sy.
”från generation till generation”. El.: ”i alla generationer”. Hebr.: ledhọr wadhọr.
I detta trettonde avsnitt börjar varje vers med den trettonde bokstaven i det hebr. alfabetet, mem. Se Tillägg 3A.
”Ditt bud”, LXXVg(iuxta LXX) och en hebr. hs; M: ”Dina bud”.
”det som du har sagt”, sing. i M, men verbet står i plur.; TLXXSyVg(iuxta LXX) och 5 hebr. hss har plur.: ”de ting som du har sagt (dina uttalanden)”.
I detta fjortonde avsnitt börjar varje vers med den fjortonde bokstaven i det hebr. alfabetet, nun. Se Tillägg 3A.
”min fot”, M; LXXSyVg(iuxta LXX) och en hebr. hs: ”mina fötter”.
I detta femtonde avsnitt börjar varje vers med den femtonde bokstaven i det hebr. alfabetet, sạmekh. Se Tillägg 3A.
I detta sextonde avsnitt börjar varje vers med den sextonde bokstaven i det hebr. alfabetet, ‛ạjin. Se Tillägg 3A.
El.: ”Jag har avkunnat dom och utövat rättfärdighet.”
I detta sjuttonde avsnitt börjar varje vers med den sjuttonde bokstaven i det hebr. alfabetet, pe’. Se Tillägg 3A.
El.: ”så som du enligt din vana (sed) gör”, ”så som du brukar göra”.
El.: ”från människors (hebr.: ’adhạm) bedrägeri (förtryck)”.
I detta artonde avsnitt börjar varje vers med den artonde bokstaven i det hebr. alfabetet, tsadhẹ̄. Se Tillägg 3A.
I detta nittonde avsnitt börjar varje vers med den nittonde bokstaven i det hebr. alfabetet, qōf. Se Tillägg 3A.
”tygellöshet”. Hebr.: zimmạh; Vg(iuxta LXX; lat.): iniquitạte. Se not till Gal 5:19, ”tygellöshet”.
Enl. MT; LXXSyVg(iuxta LXX) och genom en rättelse av M: ”De som förföljer mig närmar sig (har närmat sig) tygellöshet”.
I detta tjugonde avsnitt börjar varje vers med den tjugonde bokstaven i det hebr. alfabetet, rēsh. Se Tillägg 3A.
El.: ”Sammanfattningen (Kontentan)”.
I detta tjugoförsta avsnitt börjar varje vers med den tjugoförsta bokstaven i det hebr. alfabetet, sin el. shin. Se Tillägg 3A.
I detta tjugoandra avsnitt börjar varje vers med den tjugoandra och sista bokstaven i det hebr. alfabetet, taw. Se Tillägg 3A.
Med undantag av v. 90 och 122 innehåller alla verser i denna alfabetiska psalm ett el. flera av följande 10 uttryck: VÄG(AR), 13 gånger; PÅMINNELSE(R), 23 gånger; BEFALLNINGAR, 21 gånger; BUD, 22 gånger; VAD el. DET SOM [GUD] SÄGER (LOVAR), 19 gånger; LAG, 25 gånger; RÄTT, DOMSLUT el. DOM, 23 gånger; RÄTTFÄRDIG(HET), 15 gånger; FÖRORDNINGAR el. STADGAR, 22 gånger och ORD, 24 gånger. I psalmens 22 avsnitt el. strofer förekommer alltså de flesta av de 8 huvudord som beskriver Guds lag el. nämns som synonymer till den i Ps 19:7–14, nämligen LAG, PÅMINNELSE, BEFALLNINGAR, BUD, FRUKTAN, DOMAR, RÄTTFÄRDIG och DET [MIN MUN] SÄGER.