Psalm 114:1–8

114  * När Israel drog ut ur Egypten,+Jakobs hus från ett folk som talar obegripligt,+   blev Juda hans heliga plats,+Israel hans storslagna välde.+   Havet såg det och flydde,+Jordan vände tillbaka.+   Bergen hoppade omkring som baggar,+kullarna som lamm.*   Vad fick dig att fly, du hav?+Du Jordan, vad fick dig att vända tillbaka?+   Ni berg, vad fick er att hoppa omkring som baggar,+ni kullar, som lamm?+   Vrid dig i smärtor, du jord, på grund av Herren,*+på grund av Jakobs Gud,*   som förvandlar klippan till en vassrik vattengöl,+en flinthård klippa till en vattenkälla.+

Fotnoter

Som en del av de 6 Hallelpsalmerna sjöngs Ps 113 och 114 (enl. Hillelskolan) under den judiska påskmåltiden efter det att den andra bägaren vin hade hällts upp och högtidens innebörd hade förklarats. De övriga Hallelpsalmerna, Ps 115–118, sjöngs över den fjärde bägaren vin. Utan tvivel följde Jesus och hans lärjungar denna sed. Se Mt 26:30.
Ordagr.: ”söner av får (av hjorden)”.
”Herren”. Hebr.: ’Adhọ̄n.
”Gud”. Hebr.: ’Elọ̄ah.