Psalm 11:1–7

Till ledaren. Av David. 11  * Till Jehova har jag tagit min tillflykt.+Hur vågar ni säga till min själ:”Fly som en fågel till ert berg!+   Ty se, de ondskefulla spänner bågen,+de gör sin pil redo på bågsträngen,för att i dunklet skjuta på dem som är rättrådiga i hjärtat.+   När själva grundvalarna rivs ner,+vad kan då den rättfärdige göra?”   Jehova är i sitt heliga tempel.+Jehova – i himlen är hans tron.+Hans ögon ser, hans klara blick* prövar+ människosönerna.*   Jehova prövar såväl den rättfärdige som den ondskefulle,+och den som älskar våld, honom hatar Hans själ.+   Han skall låta fällor, eld och svavel regna över de ondskefulla,+och en svedande vind som den bägare de måste dricka.+   Ty Jehova är rättfärdig;+ han älskar rättfärdiga gärningar.+De rättrådiga skall se hans ansikte.+

Fotnoter

I LXXVg har de två föregående psalmerna slagits samman till en enda, vilket fått till följd att numreringen av de efterföljande psalmerna i dessa övers. avviker från den hebr. textens.
El.: ”jordemänniskans söner”. Hebr.: benẹ̄ ’adhạm.
El.: ”hans ögonlock”.