Psalm 108:1–13

En sång. En sång med musikackompanjemang; av David. 108  Mitt hjärta är fast, o Gud.+Jag vill sjunga, ja, spela och sjunga,+ja, också min härlighet.+   Vakna, harpa och lyra.+Jag vill väcka morgonrodnaden.+   Jag prisar dig bland folken, Jehova,+jag spelar och sjunger till din ära bland folkgrupperna.+   Ty din kärleksfulla omtanke* är stor och når upp till himlen+och din sannfärdighet upp till skyarna.+   Var upphöjd över himlen, Gud,+låt din härlighet vara över hela jorden.+   För att de som du älskar må undsättas+så rädda med din högra hand och svara mig.+   Gud har talat i sin helighet:+”Jag skall jubla, jag skall ge ut Sikem+ som en andel,+och Sukkots+ lågslätt skall jag mäta upp.   Mig tillhör Gịlead,+ mig tillhör Manasse,+Efraim är min anförares fästning,+Juda är min befälhavarstav.+   Moab+ är mitt tvättfat.+Över Edom+ kastar jag min sandal.+Över Filisteen+ jublar jag i triumf.”*+ 10  Vem för mig till den befästa staden?+Vem leder mig ända till Edom?+ 11  Är det inte du, Gud, du som har förkastat oss+och som inte drar ut som Gud med våra härar?+ 12  Ge oss hjälp i nöden,+ty räddning genom en jordemänniska* är ingenting värd.+ 13  Genom Gud får vi handlingskraft,+och det är han som trampar ner våra motståndare.+

Fotnoter

El.: ”din lojala kärlek”.
Se 60:8 med not.
”en jordemänniska”. Hebr.: ’adhạm.