Psalm 103:1–22

Av David. 103  Välsigna Jehova,* min själ,+ja, allt i mig, hans heliga namn.+   Välsigna Jehova,* min själ,och kom ihåg alla hans gärningar,+   han som förlåter all din missgärning,+som botar alla dina sjukdomar,+   som återkräver ditt liv från gravens djup,*+som kröner dig med kärleksfull omtanke och barmhärtighet,+   som mättar din livstid med det som är gott;+din ungdom förnyas som örnens.+   Jehova* handlar rättfärdigt*+och skipar rätt åt alla som blir bedragna.+   Han gjorde sina vägar kända för Mose,+sina gärningar för Israels söner.+   Jehova* är barmhärtig och nådig,+sen till vrede och rik på kärleksfull omtanke.+   Han klandrar oss inte ständigt,+han är inte förbittrad för evigt.+ 10  Han handlar inte mot oss efter våra synder+och lönar oss inte efter våra missgärningar.+ 11  Ty så hög som himlen är över jorden,+så överväldigande är hans kärleksfulla omtanke mot dem som fruktar honom.+ 12  Så långt som soluppgången är från solnedgången,+så långt från oss avlägsnar han våra överträdelser.+ 13  Som en far visar barmhärtighet mot sina söner,+så visar Jehova barmhärtighet mot dem som fruktar honom.+ 14  Ty han vet hur vi är formade,+han kommer ihåg att vi är stoft.+ 15  En dödlig människa* – hennes dagar är som det gröna gräsets;+som blomman på marken, så blomstrar hon.+ 16  Ty en vind sveper fram över den, och den är inte mer,+och dess plats känns inte längre vid den.+ 17  Men Jehovas kärleksfulla omtanke* varar från oöverskådlig tid till oöverskådlig tid+mot dem som fruktar honom,+och hans rättfärdighet intill söners söner+ 18  mot dem som håller hans förbund+och mot dem som kommer ihåg hans befallningar och följer dem.+ 19  Jehova har fast grundat sin tron i himlen,+och hans kungavälde härskar över allting.+ 20  Välsigna Jehova, ni hans änglar,+ som är väldiga i kraft, som fullgör hans ord,+när ni hör ljudet av hans ord.+ 21  Välsigna Jehova, alla hans härar,+ni hans tjänare, som gör hans vilja.*+ 22  Välsigna Jehova, alla hans verk,+överallt i hans välde.*+Välsigna Jehova, min själ.+

Fotnoter

Se Tillägg 1C, § 8.
Se Tillägg 1C, § 8.
”gravens djup”. Ordagr.: ”gropen”.
”handlar rättfärdigt”. El.: ”utför rättfärdighetsgärningar”. Hebr.: ‛osẹh tsedhaqọ̄th, plur. av tsedhaqạh, ”rättfärdighet”; LXX: ”utför barmhärtighetsgärningar”.
Se Tillägg 1C, § 8.
Se Tillägg 1C, § 8.
”En dödlig människa”. Hebr.: ’enọ̄sh.
El.: ”lojala kärlek”.
”hans vilja”. El.: ”det som behagar honom”.
El.: ”överallt där han härskar”. Ordagr.: ”på alla hans herraväldes [el.: suveränitets] platser”. Hebr.: bekhol-meqomọ̄th memshaltọ̄. Se not till 1Kr 29:12, ”härskar”.