Psalm 101:1–8

Av David. En sång med musikackompanjemang. 101  Om kärleksfull omtanke och rätt vill jag sjunga.+Jehova, jag vill spela och sjunga till din ära.+   Jag skall handla med insikt på ett oklanderligt sätt.+När kommer du till mig?+Jag vandrar i mitt hjärtas ostrafflighet inne i mitt hus.+   Jag sätter inte något fördärvligt* inför mina ögon.+Det de avfälliga gör, det hatar jag,+det klibbar inte fast vid mig.+   Ett falskt hjärta viker ifrån mig,+inget ont vet jag av.+   Den som baktalar sin nästa i hemlighet,+honom tystar jag.+Den som har högmodiga ögon och ett arrogant hjärta,*+honom kan jag inte tåla.+   Mina ögon vilar på de trogna på jorden,+så att de kan bo hos mig.+Den som vandrar på ett oklanderligt sätt,+han får tjäna mig.+   Ingen som handlar svekfullt får bo inne i mitt hus.+Den som talar lögn skall inte bestå+inför mina ögon.+   Varje morgon* skall jag tysta alla ondskefulla* på jorden,+för att utrota ur Jehovas stad+ alla som gör det som är ont.*+

Fotnoter

El.: ”något värdelöst (onyttigt)”. Ordagr.: ”ett belialsord” el. ”ett belialsting”. Hebr.: devar-belijạ‛al. Det hebr. ordet belijạ‛al, ”oduglighet”, ”värdelöshet”, är en sammansättning av belị, ”inte (utan)”, och ja‛ạl, ”vara nyttig (av värde)”.
Ordagr.: ”Den som är hög med avseende på ögon och den som är bred (vid) med avseende på hjärta”.
Ordagr.: ”Om morgnarna”.
El.: ”gudlösa”.
El.: ”skadligt”.