Psalm 1:1–6

 Lycklig+ är den man* som inte vandrar efter de ondskefullas* råd+och inte står på syndares väg+och inte sitter på de hånfullas säte,+   utan har sin lust i Jehovas lag,+och i hans lag läser han med låg röst dag och natt.+   Och han skall bli som ett träd, planterat vid vattenströmmar,+vilket ger sin frukt i rätt tid+och vars löv inte vissnar,+och allt vad han gör har framgång.+   Så är inte de ondskefulla,de är som agnarna som blåses bort av vinden.*+   Därför skall de ondskefulla inte bestå i domen,+inte heller syndarna i de rättfärdigas menighet.+   Ty Jehova känner de rättfärdigas väg,+men de ondskefullas väg skall förgås.+

Fotnoter

Ordagr.: ”[O] den mans lycka (lycksaligheter)”. Hebr.: ’ạshrē ha’ịsh.
El.: ”de gudlösas (ogudaktigas)”.
”vinden”. Hebr.: rụach; grek.: ho ạnemos; lat.: vẹntus. Se not till 1Mo 1:2, ”verksamma kraft”.