Predikaren 9:1–18

 Ty jag lade allt detta på hjärtat, ja, för att utforska allt detta,+ att de rättfärdiga och de visa och deras gärningar är i den sanne Gudens hand.+ Människorna är inte medvetna om vare sig kärleken eller hatet, allt som var före dem.+  Allt är lika för alla.+ Det är ett och samma slut+ för den rättfärdige+ och för den ondskefulle,+ för den gode och för den rene och för den orene, och för den som offrar och för den som inte offrar. Den gode är som syndaren;+ den som svär en ed är som den som fruktar för en svuren ed.+  Detta är vad som är olyckligt i allt som görs under solen, att eftersom det är ett och samma slut för alla,+ är människosönernas hjärta fullt av ondska;+ och det är vanvett+ i deras hjärta livet igenom, och därefter – bort till de döda!+  För den som tillhör de levandes skara* finns det nämligen hopp, ty en levande hund+ har det bättre än ett dött lejon.+  De levande vet nämligen att de skall dö,*+ men de döda vet ingenting alls,*+ och de har inte längre någon lön, ty minnet av dem är glömt.+  Också deras kärlek och deras hat och deras svartsjuka har redan förgåtts,+ och aldrig någonsin mer har de del i det som görs under solen.+  Gå, ät ditt bröd* med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta,+ ty den sanne Guden har redan funnit välbehag i vad du gör.+  Låt dina kläder alltid vara vita,+ och låt inte olja fattas på ditt huvud.+  Njut livet med den hustru* som du älskar,+ alla ditt tomma livs dagar som Han ger dig under solen, alla dina tomma dagar, ty detta är din del i livet+ och den möda som du har under solen. 10  Allt som din hand finner att göra, gör det med den kraft du har,+ ty det finns ingen verksamhet eller planläggning eller kunskap+ eller vishet+ i Sheọl,*+ den plats dit du går.+ 11  Jag vände tillbaka och såg* under solen att de snabba inte vinner loppet+ och att de väldiga inte vinner striden;+ inte heller har de visa födan*+ eller de förståndiga rikedomen+ eller de som har kunskap ynnesten;+ ty allt beror på tid och oförutsedd händelse.*+ 12  Ty inte heller människan+ känner sin tid.+ Som fiskarna som fångas i det onda nätet+ och som fåglarna som fångas i fällan,+ så blir människosönerna snärjda i en olyckans tid,+ när den plötsligt drabbar dem.+ 13  Också detta såg jag som vishet under solen, ja, det* syntes mig stort: 14  Det var en liten stad, och männen* i den var få. Och mot den kom en stor kung, och han omringade den och byggde stora belägringsverk mot den.+ 15  Nu fanns det i den en man,* fattig men* vis, och genom sin vishet kunde han hjälpa staden ur faran.+ Men ingen människa kom ihåg denne fattige man.+ 16  Och jag sade: ”Vishet är bättre än styrka;+ likväl föraktas den fattiges vishet, och ingen lyssnar till hans ord.”+ 17  De visas ord i stillhet hörs mer+ än skriket från en som härskar bland de enfaldiga.+ 18  Vishet är bättre än stridsredskap, men en enda syndare kan fördärva mycket gott.+

Fotnoter

”tillhör de levandes skara”. El.: ”är förbunden med alla de levande”, MmarginalLXXSy och många hebr. hss.
El.: ”De levande är nämligen medvetna om att de skall ”. Hebr.: ki hachajjịm jōdhe‛ịm shejjamụthu.
El.: ”men de döda, de är inte medvetna om någonting alls”. Hebr.: wehammethịm ’ēnạm jōdhe‛ịm me’ụmah.
El.: ”din mat”. Hebr.: lachmẹkha.
El.: ”den kvinna”.
”i Sheol”. Hebr.: bish’ọ̄l; T: ”i gravens hus”; grek.: en haidēi; lat.: ạpud ịnferos. Se Tillägg 4B.
”såg”. Motsvaras i hebr. av en infinitivus absolutus, en verbform som inte anger vare sig tid el. person.
Ordagr.: ”bröd”. Hebr.: lẹchem.
Ordagr.: ”ty tid och tillfällighet (händelse) träffar dem alla”.
”det”, fem. i hebr.; syftar uppenbarligen tillbaka på ”vishet”. Det adjektiv som återges med ”stort” är också fem. i hebr.
Ordagr.: ”och män”. Hebr.: wa’anashịm, plur. av ’ish.
”en man”. Hebr.: ’ish.
”men”, TVg och många hebr. hss.