Matteus 23:1–39

23  Sedan talade Jesus till folkskarorna och till sina lärjungar+ och sade:  ”På Moses stol+ har de skriftlärda+ och fariséerna satt sig.  Därför skall ni göra och hålla allt vad de säger+ er, men ni skall inte göra efter deras gärningar,+ för de säger men handlar inte därefter.  De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas skuldror,+ men själva vill de inte flytta på dem med sitt finger.+  Alla sina gärningar gör de för att bli sedda av människorna;+ kapslarna som innehåller skriftcitat+ och som de bär till skydd* gör de nämligen breda, och fransarna*+ på sina kläder gör de stora.  De tycker om att ha den främsta liggplatsen+ vid kvällsmåltiderna och de främsta sittplatserna i synagogorna,+  och de vill bli hälsade+ på torgen* och av människorna bli kallade rabbi.*+  Ni däremot skall inte låta någon kalla er rabbi, ty en är er lärare,+ och ni är alla bröder.  Dessutom skall ni inte kalla någon på jorden er fader, ty en är er Fader,+ den himmelske. 10  Inte heller skall ni låta någon kalla er ’ledare’,+ ty en är er Ledare,* Kristus.* 11  Men den störste bland er skall vara er tjänare.*+ 12  Var och en som upphöjer sig själv skall bli förödmjukad,+ och var och en som ödmjukar sig själv skall bli upphöjd.+ 13  Ve er, skriftlärda och fariséer, hycklare, eftersom ni stänger+ himlarnas kungarike för människorna; själva går ni+ ju inte in, och inte heller tillåter ni dem som är på väg in att gå in. 14 * –––– 15  Ve er, skriftlärda och fariséer, hycklare,+ därför att ni färdas över hav och torra land för att göra en enda proselyt,* och när han blir det, gör ni honom till föremål för Gehẹnna* i dubbelt så hög grad som ni själva. 16  Ve er, blinda vägledare,+ som säger: ’Om någon svär vid templet,* betyder det ingenting; men om någon svär vid guldet i templet, har han förpliktelser.’+ 17  Dårar och blinda! Vad är i själva verket störst, guldet eller templet som har helgat guldet?+ 18  Likaså: ’Om någon svär vid altaret, betyder det ingenting; men om någon svär vid gåvan som ligger på det, har han förpliktelser.’ 19  Blinda! Vad är i själva verket störst, gåvan eller altaret+ som helgar gåvan? 20  Den som svär vid altaret, han svär därför både vid det och vid allt som ligger på det; 21  och den som svär vid templet, han svär både vid det och vid honom som bor i det;+ 22  och den som svär vid himlen, han svär både vid Guds tron+ och vid honom som sitter på den. 23  Ve er, skriftlärda och fariséer, hycklare, eftersom ni ger tionde+ av mynta och dill och spiskummin men har försummat det som är viktigare i lagen, nämligen rättvisan+ och barmhärtigheten+ och troheten.*+ Det ena var det nödvändigt att göra men ändå inte försumma det andra. 24  Blinda vägledare,+ som silar bort myggan+ men sväljer kamelen!+ 25  Ve er, skriftlärda och fariséer, hycklare, eftersom ni gör bägarens och skålens utsida ren,+ men inuti är de fulla av rofferi+ och omåttlighet. 26  Blinde+ farisé, rengör först bägaren och skålen invändigt,+ för att utsidan också må bli ren. 27  Ve er, skriftlärda och fariséer, hycklare,+ därför att ni liknar vitkalkade+ gravar, som visserligen ser vackra ut utanpå men inuti är fulla av de dödas ben och av allt slags orenlighet. 28  Så är det också med er: Utanpå ser ni visserligen rättfärdiga ut för människorna,+ men inuti är ni fulla av hyckleri och laglöshet. 29  Ve er, skriftlärda och fariséer, hycklare,+ därför att ni bygger upp profeternas gravar och smyckar de rättfärdigas minnesgravar+ 30  och ni säger: ’Om vi hade levt i våra förfäders dagar, skulle vi inte ha varit delaktiga med dem i profeternas blod.’+ 31  Alltså vittnar ni mot er själva att ni är söner till dem som mördade profeterna.+ 32  Så fyll då era förfäders mått+ till brädden.* 33  Ormar, huggormsyngel,+ hur skall ni kunna fly från Gehẹnnas* dom?+ 34  Se, därför sänder+ jag profeter, visa män och offentliga lärare* till er.+ Somliga av dem skall ni döda+ och hänga på pålar,* och somliga av dem skall ni gissla+ i era synagogor och förfölja från stad till stad, 35  så att allt det rättfärdiga blod som är utgjutet på jorden skall komma över er,+ från den rättfärdige Abels+ blod+ till blodet av Sakarja, Berẹkjas son, som ni mördade mellan helgedomen och altaret.+ 36  Jag säger er i sanning: Allt detta skall komma över den här generationen.+ 37  Jerusalem, Jerusalem, som dödar profeterna+ och stenar+ dem som har sänts ut till henne+ – hur ofta har jag inte velat samla ihop dina barn på det sätt som en höna samlar ihop sina kycklingar under sina vingar!+ Men ni har inte velat.+ 38  Se! Ert hus+ lämnas åt er själva.+ 39  Ty jag säger er: Från och med nu skall ni inte alls se mig, förrän ni säger: ’Välsignad är han som kommer i Jehovas* namn!’”+

Fotnoter

”kapslarna ... till skydd”. El.: ”sina fylakterier (böneremsor)”.
El.: ”bårderna”, ”tofsarna”.
El.: ”samlingsplatserna”. Grek.: tais agorais.
El.: ”min store”, ”min förträfflige”. Grek.: Rhabbei; lat.: rạbbi; J17(hebr.): Rabbị Rabbị.
El.: ”den Smorde”, ”Messias”. Grek.: ho khristọs.
”Ledare”. Grek.: kathēgētẹ̄s; lat.: magịster.
”tjänare”. Grek.: diạkonos; lat.: minịster; J17,18(hebr.): limsharẹth, ”[skall för er vara] som en tjänare”.
Saknas i אBDVgSysArm; VgcSyc: ”Ve er, skriftlärda och fariséer, hycklare, eftersom ni äter änkorna ur husen och för syns skull frambär långa böner; därför skall ni få en strängare dom.” (Jfr Mk 12:40.)
”föremål för Gehenna”. Ordagr.: ”en Gehennas son”. Ang. uttrycket ”Gehenna”, se Tillägg 4C.
Grek.: prosẹ̄lyton; lat.: prosẹlytum.
El.: ”den gudomliga boningen”, ”Guds boning”. Grek.: naōi, dativ sing.; lat.: tẹmplum; J17,18,22(hebr.): bahēkhạl, ”vid templet (palatset)”. Jfr not till 1Sa 1:9, ”tempel”.
El.: ”tron”.
El.: ”Så fortsätt då som era förfäder, tills måttet är rågat.” B*: ”Och ni skall fylla era förfäders mått till brädden.”
Se Tillägg 4C.
El.: ”och (skrift)lärda”.
Se Tillägg 5C.
Se Tillägg 1D.