Matteus 11:1–30

11  När Jesus nu var färdig med att ge anvisningar åt sina tolv lärjungar, gav han sig av därifrån för att undervisa och predika i deras städer.+  Men Johannes, som i fängelset+ hade fått höra om Kristi gärningar, sände bud med sina egna lärjungar  och sade till honom: ”Är du Den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?”+  Till svar sade Jesus till dem: ”Ge er av och berätta för Johannes vad ni hör och ser:  Blinda ser på nytt,+ och ofärdiga*+ går omkring, spetälska+ blir renade och döva+ hör, och döda+ blir uppväckta, och för fattiga förkunnas de goda nyheterna;+  och lycklig är den som inte i mig finner en orsak att snava och falla.”+  Medan dessa var på väg, började Jesus tala till folkskarorna om Johannes: ”Vad gick ni ut i vildmarken för att se?+ Ett vassrör satt i häftig gungning av vinden?+  Vad gick ni då ut för att få se? En människa klädd i mjuka kläder? Se, de som bär mjuka kläder finns i kungarnas hus.+  Varför gick ni då i själva verket ut? För att få se en profet? Ja, säger jag er, och långt mera än en profet.+ 10  Det är om honom det står skrivet: ’Se! Jag själv sänder ut min budbärare* framför ditt ansikte, och han skall bereda din väg framför dig!’+ 11  Jag säger er i sanning: Bland dem som är födda av kvinnor+ har det inte upprests någon större än Johannes döparen;* men den som är en av de mindre i himlarnas kungarike+ är större än han. 12  Men från Johannes döparens dagar intill den här stunden är himlarnas kungarike det mål som folk tränger sig fram emot, och de som tränger sig fram griper det.+ 13  Alla, profeterna och lagen, profeterade nämligen intill Johannes;+ 14  och om ni vill ta emot det: Han är ’Elia,* som skall komma’.+ 15  Den som har öron, han må höra.+ 16  Vem skall jag jämföra den här generationen med?+ Den är lik små barn som sitter på torgen och ropar till sina lekkamrater+ 17  och säger: ’Vi har spelat flöjt för er, men ni har inte dansat; vi har jämrat oss, men ni har inte slagit er själva av sorg.’+ 18  På ett motsvarande sätt är det: Här kom Johannes, som varken äter eller dricker,+ och då säger man: ’Han har en demon’; 19  så kom Människosonen, som både äter och dricker,+ och då säger man: ’Titta! En människa som är glupsk och begiven på vin, en vän till tullindrivare och syndare.’+ Visheten blir i alla fall befunnen rättfärdig genom sina gärningar.”+ 20  Därpå började han klandra de städer där de flesta av hans kraftgärningar hade ägt rum, eftersom de inte ändrade sinne:+ 21  ”Ve dig, Kọrasin! Ve dig, Betsaida!+ Ty om de kraftgärningar som har ägt rum i er hade ägt rum i Tyros och Sidon, skulle de för länge sedan ha ändrat sinne i säck och aska.+ 22  Följaktligen säger jag er: Det skall vara mer uthärdligt för Tyros och Sidon på domens dag+ än för er.+ 23  Och du, Kapẹrnaum,+ skall du kanske upphöjas till himlen?* Ner till Hades*+ skall du komma;+ därför att om de kraftgärningar som har ägt rum i dig hade ägt rum i Sodom, skulle det ha bestått ända till den här dagen. 24  Därför säger jag er: Det skall vara mer uthärdligt för Sodoms land på domens dag än för dig.”*+ 25  Vid den tiden sade Jesus i ett svar: ”Jag prisar dig offentligt, Fader, himlens och jordens Herre, därför att du har dolt dessa ting för de visa och intellektuella och uppenbarat dem för spädbarn.+ 26  Ja, Fader, därför att så har det behagat dig att handla. 27  Allt har överlämnats åt mig av min Fader,+ och ingen känner Sonen helt och fullt utom Fadern,+ inte heller känner någon Fadern helt och fullt utom Sonen och vemhelst som Sonen är villig att uppenbara honom för.+ 28  Kom till mig, alla ni som arbetar hårt* och är tyngda av bördor,+ så skall jag ge er ny styrka. 29  Ta på er mitt ok*+ och lär av mig,*+ för jag är mild till sinnes+ och ödmjuk i hjärtat, så skall ni finna ny styrka+ för er själ.* 30  Ty mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.”+

Fotnoter

El.: ”lama”.
El.: ”min ängel”.
El.: ”nedsänkaren”, ”neddopparen”. Grek.: baptistou.
Betyder ”min Gud är Jehova”. J18,22(hebr.): ’Elijạhu. Jfr noter till 1Ku 17:1 och 2Ku 1:3, ”Elia”.
El.: ”skall du inte upphöjas till himlen?”
”Hades”. Grek.: ᾅδου (haidou); J7-14,16-18,22(hebr.): שאול (she’ọ̄l). Se Tillägg 4B.
”för dig”, sing.; syftar tillbaka på staden.
El.: ”sliter och släpar”.
El.: ”Kom in (Ställ er) under mitt ok tillsammans med mig”.
El.: ”bli mina lärjungar”. Jfr Dom 7:17.
El.: ”ert liv”. Grek.: psykhais hymọ̄n, ”era själar”. Se Tillägg 4A.