Malaki 3:1–18

 ”Se! Jag sänder min budbärare,*+ och han skall röja en väg framför mig.+ Och plötsligt skall Han komma till Sitt tempel,*+ den sanne Herren,*+ som ni söker, och förbundets+ budbärare,*+ som ni finner behag i.+ Se! Han skall komma”, säger härarnas Jehova.+  ”Men vem kan uthärda dagen då han kommer,+ och vem kan bestå när han visar sig?+ Ty han skall vara som smältarens eld+ och som tvättarnas lut.+  Och han skall sitta som en som smälter och renar silver,+ och han skall rena Levis* söner;+ och han skall luttra dem som guld+ och som silver, och de skall för Jehova bli sådana som frambär en offergåva+ i rättfärdighet.  Och Judas och Jerusalems offergåva skall vara tilltalande för Jehova,+ som i forna dagar och som i forntidens år.+  Och jag skall närma mig er för att hålla dom,+ och jag skall bli ett snabbt vittne+ mot trollkarlarna+ och mot äktenskapsbrytarna*+ och mot dem som svär falskt+ och mot dem som undanhåller lönearbetaren hans lön+ och förtrycker änkan+ och den faderlöse+ och mot dem som avvisar den bofaste främlingen+ och inte fruktar mig”,+ säger härarnas Jehova.  ”Ty jag är Jehova; jag har inte förändrats.+ Och ni är Jakobs söner; ni har inte nått ert slut.+  Ända sedan era förfäders dagar har ni vikit av från mina förordningar och inte följt dem.+ Vänd tillbaka till mig, så skall jag vända tillbaka till er”,+ säger härarnas Jehova. Men ni säger: ”På vilket sätt skall vi vända tillbaka?”  ”Skall en jordemänniska* röva från Gud?* Men ni rövar från mig.” Och ni säger: ”På vilket sätt har vi rövat från dig?” ”I förbindelse med tiondet och bidraget.  Med förbannelsen förbannar+ ni mig,* och från mig rövar ni – hela nationen. 10  För in hela tiondet+ i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus;+ och pröva mig i detta avseende,+ det ber jag er”, säger härarnas Jehova, ”om jag inte kommer att öppna himlens dammluckor för er+ och tömma ut välsignelse över er i rikt mått.”+ 11  ”Och för er skull skall jag tala strängt till förtäraren,*+ så att den inte fördärvar markens frukt för er, och vinstocken på fältet skall inte bli utan frukt för er”,+ säger härarnas Jehova. 12  ”Och alla nationerna skall prisa er lyckliga,+ ty ni skall bli ett land man finner behag i”,+ säger härarnas Jehova. 13  ”Starka har era ord varit mot mig”,+ säger Jehova. Och ni säger: ”Vad har vi talat med varandra mot dig?”+ 14  ”Ni har sagt: ’Det är meningslöst att tjäna Gud.+ Och vilken vinning har vi av att fullgöra vår förpliktelse mot honom och gå omkring bedrövade inför härarnas Jehova?+ 15  Och nu prisar vi de förmätna lyckliga.+ Ja, de som bedriver det onda blir uppbyggda.+ Dessutom sätter de Gud* på prov och kommer ständigt undan.’”+ 16  Då talade de som fruktar Jehova+ med varandra, var och en med sin kamrat, och Jehova gav akt och lyssnade.+ Och en minnesbok* blev skriven inför honom+ för dem som fruktar Jehova och för dem som tänker på hans namn.+ 17  ”Och de skall bli mina”,+ säger härarnas Jehova, ”på den dag då jag frambringar en särskild egendom.+ Och jag skall visa medömkan med dem, alldeles som en man* visar medömkan med sin son som tjänar honom.+ 18  Och ni skall åter se* skillnaden mellan en rättfärdig och en ondskefull,+ mellan en som tjänar Gud och en som inte tjänar honom.”+

Fotnoter

”och ... budbärare (ängel)”. Hebr.: umal’ạkh; grek.: kai ho ạggelos; lat.: et ạngelus.
”den sanne Herren”. Hebr.: ha’Adhọ̄n; grek.: kỵrios; lat.: dominạtor. Se Tillägg 1H.
”Sitt tempel”. Hebr.: hēkhalọ̄; grek.: ton naọn heautou; lat.: tẹmplum sụum. Se not till Mt 23:16.
”min budbärare”. Hebr.: mal’akhị; lat.: ạngelum mẹum. Se not till titeln.
”Levis”. Hebr.: Lewị.
”äktenskapsbrytarna”. Lat.: adụlteris.
”en jordemänniska”. Hebr.: ’adhạm; lat.: họmo.
”Gud”. Hebr.: ’Elohịm; lat.: Dẹum.
”förbannar ni mig” var den ursprungliga lydelsen. Soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade texten till ”är ni förbannade”, för att den inte skulle låta respektlös mot Gud. Se Tillägg 2B.
El.: ”ätaren”, ”uppslukaren”, syftar på en insekt.
”Gud”. Hebr.: ’Elohịm; lat.: Dẹum.
El.: ”minnesförteckning”.
”en man”. Hebr.: ’ish.
Ordagr.: ”Och ni skall vända tillbaka och se”.