Malaki 2:1–17

 ”Och nu, detta bud är till er, ni präster.+  Om ni inte lyssnar+ och om ni inte lägger på hjärtat+ att ge ära åt mitt namn”,+ säger härarnas Jehova, ”så skall jag sända förbannelsen över er,+ och jag skall förbanna era välsignelser.+ Ja, jag har rentav förbannat välsignelsen,* eftersom ni inte lägger detta på hjärtat.”  ”Se! För er skull talar jag strängt till den sådda säden,+ och jag skall sprida orenlighet* över era ansikten, orenligheten från era högtider; och man skall föra bort er till den.  Och ni skall inse att jag har sänt detta bud till er,+ så att mitt förbund+ med Levi* kan bestå”,+ säger härarnas Jehova.  ”Mitt förbund med honom betydde liv och frid,+ och det gav jag honom, tillsammans med fruktan. Och han fruktade mig;+ ja, han var uppfylld av förfäran för mitt namn.+  Sanningens* lag var i hans mun,+ och ingen orättfärdighet fanns på hans läppar. I frid och i rättrådighet vandrade han med mig,+ och han fick många att vända om från sin missgärning.+  Ty prästens läppar skall bevara kunskap, och lagen skall man söka av hans mun;+ ty han är härarnas Jehovas budbärare.*+  Men ni har vikit av från vägen.+ Ni har fått många att snava i förbindelse med lagen.+ Ni har fördärvat förbundet med Levi”,+ säger härarnas Jehova.  ”Och jag skall i gengäld göra er föraktade och förnedrade inför allt folket,+ eftersom ni inte har hållit er till mina vägar, utan har visat partiskhet i förbindelse med lagen.”+ 10  ”Har vi inte alla en och samme fader?+ Är det inte en och samme Gud* som har skapat oss?+ Varför handlar vi då förrädiskt mot varandra+ och vanhelgar våra förfäders förbund?+ 11  Juda har handlat förrädiskt, och något avskyvärt har bedrivits i Israel och i Jerusalem;+ ty Juda har vanhelgat Jehovas helighet,+ som Han älskar, och han har tagit en utländsk guds* dotter i besittning som sin brud.*+ 12  Jehova skall från Jakobs tält utrota var och en som gör så,+ den som vakar och den som svarar och den som frambär en offergåva+ åt härarnas Jehova.” 13  ”Och detta är det andra ni gör, så att Jehovas altare dränks i tårar, i gråt och suckan, så att han inte längre vänder sig till offergåvan eller med välvilja tar emot något från er hand.+ 14  Och ni säger: ’Av vilket skäl?’+ Av det skälet att Jehova själv har vittnat mellan dig och din ungdoms hustru,+ som du har handlat förrädiskt mot, fastän hon är din partner och ditt förbunds hustru.+ 15  Men det var en som inte gjorde så, eftersom han hade vad som var kvar* av anden. Och vad sökte denne? Guds* avkomma.*+ Och ni skall ta er i akt med avseende på er ande,+ och mot sin ungdoms hustru skall ingen handla förrädiskt.+ 16  Ty han* hatar skilsmässa”,*+ säger Jehova, Israels Gud; ”och den som täcker sin klädnad med våld”,+ säger härarnas Jehova. ”Och ni skall ta er i akt med avseende på er ande och inte handla förrädiskt.+ 17  Ni tröttar ut Jehova med era ord,+ och ni säger: ’På vilket sätt tröttar vi ut honom?’ Genom att ni säger: ’Alla som gör det onda är goda i Jehovas ögon, och i sådana finner han behag’,+ eller: ’Var är rättvisans Gud?’”*+

Fotnoter

Ordagr.: ”den”, fem. i hebr.; syftar på välsignelsen, som är fem. i hebr.
El.: ”exkrementer”. Möjligen: ”maginnehållet”.
”Levi”, MTSyVg; LXX: ”leviterna”.
El.: ”Sannfärdighetens”, ”Trofasthetens”. Hebr.: ’emẹth; lat.: veritạtis.
”budbärare”. Hebr.: mal’ạkh; grek.: ạggelos; lat.: ạngelus.
”Gud”. Hebr.: ’El; grek.: theọs; lat.: Dẹus.
”en ... guds”. Hebr.: ’el; grek.: theous, ”[utländska] gudars”; lat.: dẹi.
El.: ”har gift sig med en främmande guds dotter”.
El.: ”eftersom [han hade] en rest”. Hebr.: ushe’ạr.
”Guds”. Hebr.: ’Elohịm; grek.: ho theọs; lat.: Dẹi.
Ordagr.: ”säd”.
El.: ”jag”.
Ordagr.: ”ett bortsändande”. Se not till Mt 1:19, ”skilja sig från henne”.
”Gud”. Hebr.: ’Elohẹ̄; lat.: Dẹus.