Lukas 12:1–59

12  Under tiden, då folket hade samlats i så många tusental* att de trampade på varandra, började han med att först säga till sina lärjungar: ”Se upp för fariséernas surdeg,+ som är hyckleri.+  Men ingenting är omsorgsfullt fördolt som inte skall uppenbaras och hemligt som inte skall bli känt.+  Därför: vad ni säger i mörkret skall bli hört i ljuset,* och vad ni viskar* i de inre rummen skall predikas från hustaken.+  För övrigt säger jag er, mina vänner:+ Frukta inte för dem som dödar kroppen och sedan inte förmår göra något mer.+  Men jag skall visa er vem ni bör frukta: Frukta honom+ som efter att ha dödat har myndighet att kasta i Gehẹnna.*+ Ja, jag säger er: Honom skall ni frukta.+  Säljs inte fem sparvar för två mynt av ringa värde?* Ändå blir ingen av dem bortglömd inför Gud.+  Men på er är till och med alla huvudhåren+ räknade. Var inte rädda; ni är värda mer än många sparvar.+  Jag säger er då: Var och en som bekänner+ gemenskap med mig inför människorna, honom skall också Människosonen bekänna gemenskap med inför Guds änglar.+  Men den som förnekar+ mig inför människorna, han skall bli förnekad inför Guds änglar.+ 10  Och var och en som säger ett ord mot Människosonen skall få förlåtelse; men den som hädar den heliga anden skall inte få förlåtelse.+ 11  Men när man för in er inför offentliga församlingar* och statsämbetsmän och myndigheter, skall ni inte bli bekymrade för hur eller vad* ni skall tala till ert försvar eller vad ni skall säga;+ 12  den heliga anden+ skall nämligen just i den stunden lära er vad ni bör säga.”+ 13  Då sade någon i folkskaran till honom: ”Lärare, säg till min bror att dela arvet med mig.” 14  Han sade till honom: ”Människa, vem har satt mig till domare+ eller utskiftare* över er?” 15  Sedan sade han till dem: ”Håll era ögon öppna och ta er i akt för allt slags habegär,*+ därför att inte ens när någon har överflöd härrör hans liv från det han äger.”+ 16  Dessutom framställde han en liknelse för dem och sade: ”En rik mans odlade jord hade burit riklig skörd. 17  Följaktligen började han överlägga med sig själv och säga: ’Vad skall jag göra, eftersom jag inte har någonstans att samla in min skörd?’ 18  Så sade han: ’Detta skall jag göra:+ Jag river mina förrådshus och bygger större, och där samlar jag in all min spannmål och allt mitt goda;+ 19  sedan kan jag säga+ till min själ: ”Själ, du har mycket gott lagrat för många år; ta nu igen dig, ät, drick, roa dig.”’+ 20  Men Gud sade till honom: ’Du oförnuftige, nu i natt avkräver man dig din själ.*+ Vem skall då få det du har lagrat upp?’+ 21  Så går det den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.”+ 22  Sedan sade han till sina lärjungar: ”Därför säger jag er: Sluta upp med att vara bekymrade för er själ i fråga om vad ni skall äta eller för er kropp i fråga om vad ni skall ha på er.+ 23  Själen är ju mer värd än maten och kroppen mer än kläderna. 24  Lägg märke till att korparna+ varken sår ut säd eller skördar, och de har varken skafferi eller förrådshus, och ändå ger Gud dem mat. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna?+ 25  Vem av er kan väl genom att bekymra sig lägga en aln till sin livslängd?+ 26  Om ni alltså inte kan göra så lite, varför är ni då bekymrade+ för allt det andra? 27  Lägg märke till hur liljorna växer;+ de varken arbetar hårt eller spinner; men jag säger er: Inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem.+ 28  Om nu Gud på det sättet klär markens växter, som finns till i dag och i morgon kastas i ugnen, hur mycket hellre skall han då inte klä er, ni med lite tro!+ 29  Och sluta upp med att söka vad ni skall äta och vad ni skall dricka, och sluta upp med att sväva i bekymrad ovisshet;+ 30  allt detta är ju vad världens nationer så ivrigt strävar efter, men er Fader vet att ni behöver detta.+ 31  Men sök hela tiden hans kungarike, så skall också detta tilldelas er.+ 32  Var inte rädd,+ du lilla hjord,+ eftersom det har behagat er Fader att ge er kungariket.+ 33  Sälj+ era tillhörigheter och ge barmhärtighetsgåvor.+ Gör er börsar som inte nöts ut, en outtömlig skatt i himlarna,+ där en tjuv inte kommer i närheten och där mal inte förtär; 34  för där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.+ 35  Bind något om höfterna+ och håll era lampor+ brinnande 36  och var själva lika människor som väntar på sin herre,+ när han återvänder* från bröllopet,+ så att de genast kan öppna för honom när han kommer och bultar på.+ 37  Lyckliga är dessa slavar som herren vid sin ankomst finner vakande!+ Jag säger er i sanning: Han skall binda+ något om sig och låta dem lägga sig till bords och själv komma utmed bordet och betjäna dem.+ 38  Och om han kommer under det andra vaktpasset,* ja under det tredje,* och finner dem så, lyckliga är de!+ 39  Men detta skall ni förstå: om husfadern hade vetat i vilken stund tjuven skulle komma, hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus.+ 40  Håll er redo, ni också, därför att i en stund då ni inte håller det för troligt kommer Människosonen.”+ 41  Då sade Petrus: ”Herre, riktar du denna liknelse till oss eller till alla?” 42  Och Herren sade: ”Vem är i själva verket den trogne förvaltare,*+ den omdömesgille,+ som hans herre skall sätta över sin tjänarskara till att ständigt ge dem deras tillmätta kost i rätt tid?+ 43  Lycklig är den slaven, om hans herre vid sin ankomst finner honom i färd med att göra så!+ 44  Jag säger er sanningsenligt: Han skall sätta honom över alla sina tillhörigheter.+ 45  Men om den slaven skulle säga i sitt hjärta: ’Min herre dröjer med att komma’,+ och skulle börja slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka och berusa sig,+ 46  så skall den slavens herre komma på en dag då han inte väntar honom och i en stund som han inte vet av,+ och han skall straffa honom med den största stränghet* och anvisa honom en plats bland de otrogna.+ 47  Då skall den slav som har förstått sin herres vilja men inte har gjort förberedelser eller handlat enligt hans vilja bli pryglad med många slag.+ 48  Men den som inte har förstått+ och därför har gjort vad som förtjänar slag, han skall bli pryglad med få slag.+ Ja, var och en som har fått mycket, av honom skall krävas mycket;+ och den som man sätter över mycket, av honom skall man kräva mer än vanligt.+ 49  Jag har kommit för att framkalla en eld+ på jorden, och vad mer kan jag önska om den redan är antänd? 50  Ja, jag har ett dop att döpas med, och hur våndas jag inte tills det är avslutat!+ 51  Föreställer ni er att jag har kommit för att bringa fred på jorden? Nej då, säger jag er, utan söndring i stället.+ 52  Från och med nu skall nämligen fem i ett hus vara söndrade, tre mot två och två mot tre.+ 53  De skall vara söndrade, far mot son och son mot far, mor mot dotter och en dotter mot sin mor, en svärmor mot sin svärdotter och en svärdotter mot sin svärmor.”+ 54  Sedan övergick han till att tala också till folkskarorna: ”När ni ser ett moln stiga upp i väster säger ni genast: ’Ett oväder är på väg’, och det blir oväder.+ 55  Och när ni ser att det blåser sunnanvind, säger ni: ’Det kommer en värmebölja’, och så blir det. 56  Hycklare, ni vet hur man utforskar jordens och himlens utseende, men hur kommer det sig att ni inte vet hur man utforskar denna särskilda tid?+ 57  Varför dömer ni inte också av er själva om vad som är rättfärdigt?+ 58  När du till exempel går till en styresman tillsammans med den som är din motpart i en rättssak, gör då under vägen vad du kan för att lösa tvisten med honom, så att han inte släpar dig inför domaren och domaren överlämnar dig till rättstjänaren och rättstjänaren kastar dig i fängelse.+ 59  Jag säger dig: Du skall minsann inte komma ut därifrån förrän du betalar ut det sista lilla myntet av mycket ringa värde.”*+

Fotnoter

El.: ”i myriader”.
”i ljuset”. El.: ”offentligt”.
Ordagr.: ”talade till örat”.
Se Tillägg 4C.
Ordagr.: ”för två as (ass)”. Ett as var 1/16 denar. Se Tillägg 8A.
Ordagr.: ”inför synagogor”.
”hur eller vad”, אABVg; DItSyc,p: ”hur”; Sys: ”vad”.
El.: ”fördelare”.
El.: ”girighet”, ”vinningslystnad”.
El.: ”ditt liv”. Grek.: tēn psykhẹ̄n sou; J17,18,22(hebr.): nafshekhạ (av nẹfesh).
El.: ”bryter upp”. Se Tillägg 5D.
Från omkr. kl. 21 till midnatt. Se noter till Mk 13:35.
Från midnatt till omkr. kl. 3.
El.: ”husföreståndare”, dvs. den som sköter om el. förvaltar ett hus el. hushåll. Grek.: oikonọmos; lat.: dispensạtor; J17(hebr.): hassokhẹn, förvaltaren”. Se noter till 1Mo 24:2 och Ef 1:10, ”förvaltning”.
El.: ”skall klyva honom”, ”skall hugga honom itu”.
Ordagr.: ”den sista lepton”. Se Tillägg 8A.