Josua 18:1–28

18  Och Israels söners hela menighet samlades i Silo,+ och de satte upp mötestältet där;+ landet var nu kuvat inför dem.+  Men bland Israels söner fanns det fortfarande sju stammar som inte hade tilldelats sin arvedel.  Så Josua sade till Israels söner: ”Hur länge skall ni vara försumliga i fråga om att dra in och ta i besittning det land+ som Jehova, era förfäders Gud, har gett er?+  Utse åt er tre män från varje stam, så skall jag sända ut dem, och de skall bryta upp och vandra omkring i landet och kartlägga det i överensstämmelse med deras arvedel, och låt dem komma till mig.+  Och de skall fördela det mellan sig i sju delar.+ Juda skall bli kvar på sitt område mot söder,+ och Josefs hus skall bli kvar på sitt område mot norr.+  Ni för er del skall kartlägga landet i sju delar, och ni skall föra dem hit till mig, och jag skall kasta lott+ för er här inför Jehova, vår Gud.  Leviterna har nämligen inte någon andel bland er,+ eftersom Jehovas prästadöme är deras arvedel;+ och Gad och Ruben+ och halva Manasses stam+ har mottagit sin arvedel på den sidan Jordan som ligger mot öster, den arvedel som Jehovas tjänare Mose har gett dem.”+  Då bröt männen upp för att ge sig av, och Josua gav dem som skulle dra i väg för att kartlägga landet denna befallning:+ ”Ge er av och vandra omkring i landet och kartlägg det och kom tillbaka till mig, så skall jag kasta lott+ för er här inför Jehova i Silo.”+  Så gav sig männen av och drog igenom landet, och i en bok kartlade+ de det i sju delar efter städer. Därefter kom de till Josua i lägret i Silo, 10  och Josua kastade lott för dem i Silo inför Jehova.+ Alltså fördelade Josua där landet åt Israels söner, efter deras andelar.+ 11  Och lotten+ föll på Benjamins+ söners stam efter deras släkter, och deras lotts område bredde ut sig mellan Judas söner+ och Josefs söner.+ 12  Och deras gräns vid norra hörnet kom att sträcka sig från Jordan, och gränsen gick upp till Jerikos+ sluttning i norr och upp på berget västerut, och dess slutpunkt var vid Bet-Avens+ vildmark. 13  Och gränsen gick därifrån över till Lus,+ vid södra sluttningen av Lus, det vill säga Betel;+ och gränsen gick ner till Atrot-Addar+ på berget som är söder om Nedre Bet-Horon.+ 14  Och gränsen drogs vidare och böjde vid västra sidan av söderut från berget som är mitt emot Bet-Horon söderut; och dess slutpunkt var vid Kịrjat-Bạal, det vill säga Kịrjat-Jẹarim,+ en stad som tillhör Judas söner. Detta är västra sidan. 15  Och sydsidan sträckte sig från Kịrjat-Jẹarims yttersta ände, och gränsen gick ut mot väster och gick ut till Neftọavattnens källa.+ 16  Och gränsen gick ner till yttersta änden av berget som är mitt emot Hinnoms sons dal,+ vilket ligger på Rẹfaims+ lågslätt norrut, och den gick ner till Hinnoms dal,* till jebuséernas*+ sluttning i söder, och gick ner till En-Rogel.+ 17  Och den drogs mot norr och gick ut till En-Semes och ut till Gẹlilot, som ligger framför Adụmmimstigningen;+ och den gick ner till Bohans,+ Rubens sons, sten.+ 18  Och den gick över till norra sluttningen framför Ạraba och gick ner till Ạraba. 19  Och gränsen fortsatte över till Bet-Hoglas+ norra sluttning, och dess (gränsens) slutpunkt var vid Salthavets+ norra vik vid Jordans södra ände. Detta var södra gränsen. 20  Och Jordan tjänade som dess gräns på östra sidan. Detta var Benjamins söners arvedel efter deras släkter, efter dess gränser runt omkring. 21  Och de städer som tillhörde Benjamins söners stam efter deras släkter var Jeriko+ och Bet-Hogla och Emek-Kesis, 22  och Bet-Ạraba+ och Semarạjim och Betel,+ 23  och Avim och Para och Ofra,+ 24  och Kẹfar-Ạmmoni och Ofni och Geba;+ tolv städer med kringliggande bosättningar. 25  Gịbeon+ och Rama och Bẹerot, 26  och Mispe+ och Kefịra+ och Mosah, 27  och Rekem och Jịrpeel och Tarạla, 28  och Zela,+ Ha-Elef och Jẹbusi,* det vill säga Jerusalem,+ Gịbea+ och Kirjat; fjorton städer med kringliggande bosättningar. Detta var Benjamins söners arvedel efter deras släkter.+

Fotnoter

”Hinnoms dal”. Hebr.: gē Hinnọm; grek.: Gaienna; lat.: Gehẹnnom id est vạllis Ẹnnom, ”[till] Gehennom (det är Ennoms dal)”. Härav kommer ordet ”Gehenna”. Se Tillägg 4C.
Se not till 15:8, ”jebuséernas”.
Ordagr.: ”jebusén”, M; LXXSyVg: ”Jebus”.