Josua 12:1–24

12  Och detta är de kungar i landet som Israels söner besegrade och vilkas land de sedan tog i besittning på den sidan Jordan som ligger mot solens uppgång,+ från Arnons regnflodsdal+ upp till berget Hermon+ och hela Ạraba+ mot soluppgången:*  Sihon,+ amoréernas kung, som bodde i Hesbon+ och härskade från Ạroer,+ som ligger vid randen av Arnons regnflodsdal,+ och över mitten av regnflodsdalen och över halva Gịlead ända till Jabbok,+ regnflodsdalen, Ammons söners gräns,  och över Ạraba+ ända till Kịnneretsjön*+ österut och ända till Ạrabahavet, Salthavet,+ österut i riktning mot Bet-Jẹsimot+ och söderut nedanför Pisgas+ sluttningar.  Och de tog det område som tillhörde Og,+ kungen i Basan, en av dem som var kvar av rafaéerna;+ han bodde i Ạshtarot+ och Ẹdrei+  och härskade över berget Hermon+ och över Salka och över hela Basan,+ ända till gesuréernas+ och maakatiternas+ gräns, och över halva Gịlead, fram till det område som tillhörde Sihon,+ kungen i Hesbon.+  Det var Jehovas tjänare Mose och Israels söner som besegrade dem,+ och Jehovas tjänare Mose gav landet till besittning åt rubeniterna+ och gaditerna+ och halva Manasses stam.+  Och detta är de kungar i landet som Josua och Israels söner besegrade på den sidan Jordan som ligger mot väster, från Baal-Gad+ på Libanons+ dalslätt och ända till berget Halak,+ som höjer sig mot Seir,+ och Josua gav landet till besittning åt Israels stammar efter deras andelar,+  i bergstrakten och i Shefẹla och i Ạraba och på sluttningarna och i vildmarken och i Negev+ – hettiterna, amoréerna+ och kanaanéerna, perisséerna, hivéerna och jebuséerna:+   Kungen i Jeriko,+ en; kungen i Aj,+ som ligger bredvid Betel, en; 10  kungen i Jerusalem,+ en; kungen i Hebron,+ en; 11  kungen i Jarmut,+ en; kungen i Lakis,+ en; 12  kungen i Eglon,+ en; kungen i Geser,+ en; 13  kungen i Debir,+ en; kungen i Geder, en; 14  kungen i Horma, en; kungen i Arad, en; 15  kungen i Libna,+ en; kungen i Adụllam, en; 16  kungen i Makkẹda,+ en; kungen i Betel,+ en; 17  kungen i Tappụa, en; kungen i Hefer,+ en; 18  kungen i Afek, en; kungen i Lạssaron, en; 19  kungen i Madon,+ en; kungen i Hasor,+ en; 20  kungen i Simron-Meron,* en; kungen i Aksaf,+ en; 21  kungen i Tạanak, en; kungen i Megịddo,+ en; 22  kungen i Kedes, en; kungen i Jọkneam+ vid Karmel, en; 23  kungen i Dor på Dors höjdsträckning,+ en; kungen i Gojim, i Gilgal,* en; 24  kungen i Tirsa, en;allt som allt trettioen kungar.+

Fotnoter

El.: ”mot öster”.
El.: ”Kinnerethavet”. Se not till 13:27.
”Simron-Meron”, M; Sy: ”Simron och Meron”; LXXLagardeVg: ”Simron”.
LXX: ”Galileen”.