Johannes 7:1–53

 Och efter detta fortsatte Jesus att vandra omkring i Galileen, för han ville inte vandra omkring i Judeen, eftersom judarna ville komma åt att döda+ honom.  Men judarnas högtid, lövhyddohögtiden,+ var nära.  Därför sade hans bröder+ till honom: ”Färdas vidare härifrån och gå bort till Judeen, så att också dina lärjungar får se de gärningar som du gör;  för ingen gör något i hemlighet, om han själv söker bli offentligt känd. Om du gör sådana ting, gör dig då uppenbar för världen.”  Hans bröder+ utövade i själva verket inte tro på honom.+  Därför sade Jesus till dem: ”Min bestämda tid är ännu inte inne,+ men er bestämda tid är alltid förestående.  Världen har inget skäl att hata er, men den hatar mig, därför att jag vittnar om den att dess gärningar är onda.+  Gå ni upp till högtiden; jag är ännu inte på väg upp till den här högtiden, eftersom min bestämda tid+ ännu inte helt har kommit.”+  Och sedan han hade sagt dem detta, blev han kvar i Galileen. 10  Men när hans bröder hade gått upp till högtiden, då gick han också själv upp, inte öppet utan i hemlighet.+ 11  Därför började judarna söka+ efter honom vid högtiden och säga: ”Var är den där mannen?” 12  Och det hördes en hel del dämpat tal om honom bland folkskarorna.+ Några sade: ”Han är en bra människa.” Andra sade: ”Det är han inte, utan han vilseleder folket.” 13  Naturligtvis talade ingen offentligt om honom på grund av fruktan för judarna.+ 14  När halva högtiden redan var förbi gick Jesus upp i templet och började undervisa.+ 15  Därför kom judarna att förundra sig och sade: ”Hur kan den mannen vara så lärd,+ han som inte har studerat vid skolorna?”*+ 16  Jesus i sin tur svarade dem och sade: ”Vad jag lär ut är inte mitt utan tillhör honom som har sänt mig.+ 17  Ifall någon vill göra hans vilja, skall han förstå beträffande läran om den är från Gud+ eller om jag talar av egen ingivelse.* 18  Den som talar av egen ingivelse, han söker sin egen ära; men den som söker hans ära+ som har sänt honom, denne är sann, och det finns ingen orättfärdighet i honom. 19  Har inte Mose gett er lagen?+ Men ingen av er håller lagen. Varför vill ni komma åt att döda mig?”+ 20  Folkhopen svarade: ”Du har en demon.*+ Vem vill komma åt att döda dig?” 21  Till svar sade Jesus till dem: ”En enda gärning utförde jag,+ och alla förundrar ni er. 22  Därför har Mose gett er omskärelsen+ – inte för att den är från Mose, utan för att den är från förfäderna+ – och ni omskär en människa på en sabbat. 23  Om en människa får omskärelse på en sabbat för att Moses lag inte skall brytas, varför är ni då våldsamt arga på mig, därför att jag gjorde en människa fullständigt frisk på en sabbat?+ 24  Sluta upp med att döma efter det yttre; döm i stället med rättfärdig dom.”+ 25  Därför började några av Jerusalems invånare säga: ”Är det inte den mannen som de vill komma åt att döda?+ 26  Och ändå, se, han talar offentligt,+ och de säger ingenting till honom! Inte har väl styresmännen fått veta med säkerhet att denne är Messias?*+ 27  Vi vet ju varifrån den mannen är;+ men när Messias kommer, skall ingen veta varifrån han är.”+ 28  Därför ropade Jesus, medan han undervisade i templet, och sade: ”Ni både känner mig och vet varifrån jag är.+ Och jag har inte kommit av mig själv,+ utan den som har sänt mig, han är verklig,*+ och honom känner ni inte.+ 29  Jag känner honom,+ eftersom jag är en representant för honom, och han har sänt ut mig.”+ 30  Därför inriktade de sig på att söka ta fast honom,+ men ingen lyfte sin hand mot honom, eftersom hans stund+ ännu inte hade kommit. 31  Likväl satte många av folket tro till honom;+ och de började säga: ”När Messias kommer, inte skall han väl utföra fler tecken+ än den här mannen har utfört?” 32  Fariséerna hörde folkskaran muttra detta om honom, och de främsta prästerna och fariséerna skickade i väg tempelpoliser för att ta fast honom.+ 33  Därför sade Jesus: ”Ännu en liten tid är jag kvar hos er, innan jag går bort till honom som har sänt mig.+ 34  Ni skall leta efter mig,+ men ni skall inte finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma.”+ 35  Därför sade judarna till varandra: ”Vart har han för avsikt att bege sig, så att vi inte skall finna honom? Inte har han väl för avsikt att bege sig till de judar som är kringspridda*+ bland grekerna och undervisa grekerna? 36  Vad betyder det här uttalandet som han gjorde: ’Ni skall leta efter mig, men ni skall inte finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma’?” 37  Nu på den sista dagen, den stora dagen i högtiden,+ ställde sig Jesus upp, och han ropade och sade: ”Om någon är törstig+ må han komma till mig och dricka. 38  Den som sätter tro till mig,+ ’ut ur hans innersta skall flyta strömmar av levande vatten’,+ alldeles som Skriften har sagt.” 39  Detta sade han emellertid om anden, som de som satte tro till honom var på väg att få; för ännu fanns det ingen ande,+ eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.+ 40  Därför började några i folkskaran som hörde dessa ord säga: ”Detta är verkligen Profeten.”+ 41  Andra sade: ”Detta är Messias.”*+ Men några sade: ”Inte skall väl Messias+ komma från Galileen?+ 42  Säger inte Skriften att Messias kommer från Davids efterkommande,+ och från Betlehem,+ den by där David var?”+ 43  Alltså uppstod söndring bland folket på grund av honom.+ 44  Det var ändå några av dem som ville ta fast honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. 45  Därför gick tempelpoliserna tillbaka till de främsta prästerna och fariséerna, och de senare sade till dem: ”Hur kommer det sig att ni inte har fört hit honom?” 46  Tempelpoliserna svarade: ”Aldrig har någon annan människa talat så här.”+ 47  Fariséerna i sin tur svarade: ”Inte har väl ni också blivit vilseledda? 48  Inte har väl någon av styresmännen eller av fariséerna satt tro till honom?+ 49  Men den här hopen folk som inte känner lagen, de är förbannade.”+ 50  Nikodemos, som hade kommit till honom tidigare och som var en av dem, sade till dem: 51  ”Inte dömer väl vår lag en människa utan att den först har hört+ av henne själv och fått veta vad hon har för sig?” 52  De svarade och sade till honom: ”Inte är väl du också från Galileen? Undersök och se att det inte skall resas upp någon profet+ från Galileen.” Handskrifterna אBSys utelämnar textavsnittet från och med vers 53 till och med kapitel 8, vers 11, som (med vissa avvikelser i de olika grekiska texterna och översättningarna) lyder så här: 53  Och de gick var och en till sitt hem.

Fotnoter

El.: ”Hur har den mannen fått skriftkunskap, då han inte har blivit undervisad?”
Ordagr.: ”av mig själv”.
El.: ”Du är demonbesatt.”
El.: ”den Smorde”, ”Kristus”. Grek.: ho khristọs.
El.: ”han existerar verkligen”.
”till de judar som är kringspridda (förskingrade)”. Ordagr.: ”till förskingringen (diasporan)”. Grek.: eis tēn diasporạn.
El.: ”den Smorde”, ”Kristus”.