Johannes 4:1–54

 När nu Herren blev medveten om att fariséerna hade hört att Jesus gjorde fler lärjungar än Johannes och döpte+ fler –  det var dock inte Jesus själv som döpte, utan hans lärjungar –  lämnade han Judeen och gav sig åter av till Galileen.  Men han måste gå genom Samarien.+  Han kom då till en stad i Samarien som hette Sykar,* nära den åker som Jakob gav åt sin son Josef.+  Ja, där var Jakobs källa.+ Uttröttad av vandringen satt Jesus nu vid källan, trött som han var. Det var omkring sjätte timmen.*  En kvinna från Samarien kom för att hämta upp vatten. Jesus sade till henne: ”Ge mig att dricka.”  (Hans lärjungar hade nämligen gett sig av in i staden för att köpa mat.)  Därför sade den samariska kvinnan till honom: ”Hur kommer det sig att du, fast du är jude, ber mig om något att dricka, när jag är en samarisk kvinna?” (Judar vill nämligen inte ha med samarier att göra.)*+ 10  Jesus svarade och sade till henne: ”Om du hade känt till Guds fria gåva+ och vem+ det är som säger till dig: ’Ge mig att dricka’, skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.”+ 11  Hon sade till honom: ”Herre, du har inte ens en hink att hämta upp vatten med, och brunnen är djup. Varifrån får du då detta levande vatten? 12  Inte är du väl större+ än vår förfader Jakob, som gav oss brunnen och som själv tillsammans med sina söner och sin boskap drack ur den?” 13  Jesus svarade och sade till henne: ”Var och en som dricker av det här vattnet kommer att bli törstig igen. 14  Vemhelst som dricker av det vatten som jag skall ge honom skall aldrig någonsin bli törstig,+ utan det vatten som jag skall ge honom skall i honom bli en källa med vatten+ som bubblar upp för att förmedla evigt liv.”+ 15  Kvinnan sade till honom: ”Herre, ge mig det vattnet, så att jag varken behöver törsta eller fortsätta med att gå ända hit för att hämta upp vatten.” 16  Han sade till henne: ”Gå, kalla på din man och kom hit.” 17  Kvinnan svarade och sade: ”Jag har inte någon man.” Jesus sade till henne: ”Du sade rätt: ’Någon man har jag inte.’ 18  För du har haft fem män, och den man du nu har är inte din man. Det du har sagt är sant.” 19  Kvinnan sade till honom: ”Herre, jag inser att du är en profet.+ 20  Våra förfäder tillbad på det här berget;+ men ni säger att den plats där man bör tillbe finns i Jerusalem.”+ 21  Jesus sade till henne: ”Tro mig, kvinna: Den stund kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem+ som ni skall tillbe+ Fadern. 22  Ni tillber vad ni inte känner;+ vi tillber vad vi känner, eftersom räddningen utgår från judarna.+ 23  Men den stund kommer, och den är här nu, då de sanna tillbedjarna skall tillbe Fadern med* ande+ och sanning,+ och Fadern söker ju efter sådana till att tillbe honom.+ 24  Gud är en Ande,*+ och de som tillber honom måste tillbe med* ande och sanning.”+ 25  Kvinnan sade till honom: ”Jag vet att Messias*+ kommer, han som kallas Kristus.+ När han kommer, skall han öppet ge allting till känna för oss.” 26  Jesus sade till henne: ”Det är jag, den som nu talar till dig.”+ 27  Och i det ögonblicket kom hans lärjungar, och de förundrade sig över att han talade med en kvinna. Givetvis sade ingen: ”Vad söker du?” eller: ”Varför talar du med henne?” 28  Kvinnan lämnade då kvar sin vattenkruka och gav sig av in i staden och sade till människorna: 29  ”Kom hit och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Kan han vara Messias?”*+ 30  De gick ut ur staden och började komma till honom. 31  Under tiden trugade lärjungarna honom och sade: ”Rabbi,+ ät.” 32  Men han sade till dem: ”Jag har mat att äta som ni inte vet om.” 33  Lärjungarna började därför säga till varandra: ”Inte har väl någon kommit med mat till honom?” 34  Jesus sade till dem: ”Min mat+ är att jag skall göra hans vilja+ som har sänt mig och fullborda hans verk.+ 35  Säger ni inte att det ännu är fyra månader innan skörden kommer? Titta! Jag säger er: Lyft upp era ögon och se på fälten, att de är vita till skörd.+ Redan 36  får den som skördar lön och samlar in frukt för evigt liv,+ så att den som sår+ och den som skördar kan glädja sig tillsammans.+ 37  I detta avseende är verkligen uttalandet sant: En är den som sår och en annan den som skördar. 38  Jag har sänt ut er för att skörda vad ni inte har mödat er med. Andra har mödat sig,+ och ni har kommit att få nytta av deras möda.” 39  Nu satte många av samarierna från den staden tro+ till honom på grund av kvinnans ord, då hon vittnade: ”Han har sagt mig allt vad jag har gjort.”+ 40  När samarierna kom till honom, bad de honom därför stanna hos dem; och han stannade där två dagar.+ 41  Följaktligen trodde* många fler på grund av vad han sade,+ 42  och de sade till kvinnan: ”Vi tror inte längre på grund av det som du har sagt; vi har ju själva hört,+ och vi vet att den här mannen i sanning är världens räddare.”+ 43  Efter de två dagarna gick han bort därifrån till Galileen.+ 44  Jesus vittnade emellertid själv om att en profet inte hålls i ära i sitt eget hemland.+ 45  När han alltså kom till Galileen, tog galiléerna emot honom, eftersom de hade sett allt han hade gjort i Jerusalem vid högtiden;+ de hade nämligen också kommit till högtiden.+ 46  Så kom han åter till Kana+ i Galileen, där han hade förvandlat vattnet till vin.+ Nu var det en man i kungens tjänst som hade en son som låg sjuk i Kapẹrnaum.+ 47  När den här mannen hörde att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen, gav han sig i väg till honom och bad honom komma ner och göra hans son frisk, för han var nära att dö. 48  Men Jesus sade till honom: ”Om ni inte får se tecken+ och under,+ så tror ni inte.” 49  Mannen i kungens tjänst sade till honom: ”Herre, kom ner innan mitt barn dör.” 50  Jesus sade till honom: ”Bege dig av;+ din son lever.”+ Mannen trodde på det ord som Jesus talade till honom och begav sig av. 51  Men redan medan han var på väg ner, mötte hans slavar honom för att säga att hans pojke levde.+ 52  Han frågade dem då vid vilken timme han hade blivit bättre. De sade då till honom: ”I går vid sjunde timmen* lämnade febern+ honom.” 53  Därför visste fadern att det var just vid den timmen+ som Jesus sade till honom: ”Din son lever.” Och han och hela hans hushåll kom till tro.+ 54  Detta var åter ett tecken, det andra,+ som Jesus utförde när han kom från Judeen till Galileen.

Fotnoter

”Sykem”, Sys. Se not till Apg 7:16, ”Sikem”.
Räknat från soluppgången; alltså omkr. kl. 12.
”Judar ... göra”, ABCWVgSyp,s; saknas i א*DIthss.
El.: ”i”.
Ordagr.: ”En Ande [är] Gud (Guden)”. Grek.: Pneuma ho Theọs.
El.: ”i”.
Grek.: Messias; detta grek. ord förekommer bara här och i 1:41; se not till den versen.
El.: ”den Smorde”, ”Kristus”. Grek.: ho khrists.
El.: ”kom ... till tro”.
Räknat från soluppgången; alltså omkr. kl. 13.