Johannes 15:1–27

15  Jag är den sanna vinstocken,+ och min Fader är den som odlar.+  Varje ranka i mig som inte bär frukt, den tar han bort,+ och varje ranka som bär frukt, den rensar* han,+ för att den skall bära mer frukt.+  Ni är redan rena på grund av det ord som jag har talat till er.+  Förbli i gemenskap med mig, och jag skall förbli i gemenskap med er.+ Alldeles som rankan inte kan bära frukt av sig själv, ifall den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, ifall ni inte förblir i gemenskap med mig.+  Jag är vinstocken, ni är rankorna. Den som förblir i gemenskap med mig, och jag i gemenskap med honom, denne bär riklig frukt;+ därför att utan mig kan ni inte göra* något alls.  Om någon inte förblir i gemenskap med mig, kastas han ut som en ranka och förtorkas; och man drar samman dessa rankor och slänger dem i elden, och de bränns upp.+  Om ni förblir i gemenskap med mig och mina uttalanden förblir i er, be då om vad ni vill, och det skall ske för er.+  Min Fader förhärligas genom att ni fortsätter att bära riklig frukt och visar er vara mina lärjungar.+  Alldeles som Fadern har älskat mig+ och jag har älskat er: förbli i min kärlek. 10  Om ni håller mina bud,+ skall ni förbli i min kärlek, alldeles som jag har hållit Faderns bud+ och förblir i hans kärlek. 11  Detta har jag talat till er för att min glädje skall vara i er och er glädje skall göras fullständig.+ 12  Detta är mitt bud, att ni skall älska varandra alldeles som jag har älskat er.+ 13  Ingen har kärlek större än denna: att någon skulle ge ut sin själ* till förmån för sina vänner.+ 14  Ni är mina vänner om ni gör vad jag nu befaller er.+ 15  Jag kallar er inte längre slavar, eftersom en slav inte vet vad hans herre gör, utan jag har kallat er vänner,+ därför att allt vad jag har hört av min Fader, det har jag gjort känt för er.+ 16  Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er, och jag har bestämt om er att ni skall gå vidare och fortsätta att bära frukt+ och att er frukt skall bestå, för att Fadern skall ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.+ 17  Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.+ 18  Om världen hatar er, vet ni att den har hatat mig innan den hatade er.+ 19  Om ni vore en del av världen, skulle världen hålla av vad som är dess eget.+ Men eftersom ni inte är någon del av världen,+ utan jag har utvalt er ur världen, därför hatar världen er.+ 20  Kom ihåg det ord som jag sade till er: En slav är inte större än sin herre. Om de har förföljt mig, skall de förfölja er också;+ om de har hållit mitt ord, skall de hålla ert också. 21  Men allt detta skall de göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.+ 22  Om jag inte hade kommit och talat till dem, skulle de inte ha någon synd;+ men nu har de ingen ursäkt för sin synd.+ 23  Den som hatar mig, han hatar också min Fader.+ 24  Om jag inte bland dem hade gjort de gärningar som ingen annan har gjort,+ skulle de inte ha någon synd;+ men nu har de både sett och hatat såväl mig som min Fader.+ 25  Men det är för att det ord som står skrivet i deras lag skulle uppfyllas: ’De har hatat mig utan orsak.’+ 26  När hjälparen* kommer, som jag skall sända er från Fadern,+ sanningens ande, som utgår från Fadern, skall denne* vittna om mig;+ 27  och ni i er tur skall vittna,+ därför att ni har varit med mig från det att jag började.

Fotnoter

El.: ”beskär”, ”ansar”.
El.: ”frambringa”.
El.: ”sitt liv”.
El.: ”tröstaren (parakleten)”. Grek.: ho parạklētos, mask.
”denne”, mask. i grek., syftar på ”hjälparen”, mask. i grek. Jfr 16:7.