Job 8:1–22

 Då tog shuhiten+ Bildad till orda och sade:   ”Hur länge skall du tala så?+Orden från din mun är ju blott en stark vind.+   Skulle Gud* vränga rätten?+Skulle den Allsmäktige vränga rättfärdigheten?+   Om dina söner har syndat mot honom,så att han ger dem i deras överträdelsers våld;   om du själv söker Gud+och om du bönfaller den Allsmäktige om ynnest,   om du är ren och rättrådig,+skulle han vid det här laget vakna upp till din hjälp,*och han skulle återställa din rättfärdighets* boning.   Om än din början var ringa,skulle din sista tid bli mycket stor.+   Jag ber dig, fråga den tidigare generationen,+och ge akt på det som deras fäder har utforskat.+   Vi är ju bara från i går,+ och vi vet ingenting,eftersom våra dagar på jorden är en skugga.+ 10  Kommer inte de att undervisa dig, ge dig besked*och hämta fram ord ur sitt hjärta? 11  Växer en papyrusplanta+ sig hög där det inte är sankt?Blir ett vassrör stort utan vatten? 12  Medan det ännu är i knopp och inte har plockatsförtorkar det, ja före allt annat gräs.+ 13  Så är stigarna* för alla som glömmer Gud,*+och avfällingens* hopp blir till intet;+ 14  hans tillförsikt visar sig bräcklig,*hans förtröstan är en spindels hus.*+ 15  Han stöder sig på sitt hus, men det blir inte stående;han fattar tag i det, men det består inte. 16  Han är ett träd fullt av sav inför solen,hans kvistar skjuter fram i hans trädgård.+ 17  I ett stenröse blir hans rötter sammanflätade,ett hus av sten betraktar han. 18  Om han uppslukas från sin plats,+då förnekar den honom och säger: ’Jag har aldrig sett dig.’+ 19  Se! Så upplöses hans väg,+och ur stoftet spirar andra upp. 20  Se! Gud* förkastar inte den klanderfrie,*inte heller fattar han tag i ogärningsmännens hand. 21  Till slut fyller han din mun med skrattoch dina läppar med jubelrop. 22  De som hatar dig skall kläs i skam,+och de ondskefullas tält skall inte mer vara till.”

Fotnoter

”Gud”. Hebr.: ha’Ẹl. Här är ha en frågepartikel som anger att det efterföljande är en fråga.
Enl. M; LXX: ”Om du är ..., kommer han att lyssna till din ödmjuka bön”.
El.: ”rättfärdiga”, ”rättmätiga”.
”ge dig besked”, LXX; M: ”säga till dig”.
”stigarna”, M; LXX: ”slutet”, ”utgången”.
”Gud”. Hebr.: ’El; LXX: ”Jehova”.
El.: ”den ogudaktiges (gudlöses)”; el.: ”den gudfrånvändes”.
El.: ”är avskuren”.
El.: ”väv”.
”Gud”. Hebr.: ’El.
El.: ”den ostrafflige (oförvitlige)”.