Job 5:1–27

 Ropa, det ber jag! Finns det någon som svarar dig?Och till vem av de heliga* vänder du dig?   Ty grämelse dräper den dåraktige,avund dödar den som lätt låter sig förledas.   Jag har själv sett den dåraktige slå rot,+men plötsligt uttalade jag en förbannelse över hans boning.   Hans söner förblir fjärran från räddning,+de krossas i porten utan att någon befriar dem.   Det han skördar* äter den hungrige;ja, till och med från slaktarkrokarna* tar man det,och en snara griper efter deras förråd.*   Det som är till skada kommer ju inte fram ur stoftet,vedermöda skjuter inte upp ur marken.   Men människan* är född till vedermöda,lika visst som att gnistorna* flyger mot höjden.   Men jag för min del skulle vända mig till Gud,*ja, till Gud* skulle jag hänskjuta min sak,*+   till honom som gör stora ting som inte kan utforskas,*underbara ting som inte kan räknas.+ 10  Han ger regn över jordens yta+och sänder vatten över de öppna fälten.+ 11  Han sätter de låga på en hög plats,+och de sorgsna upphöjs till räddning. 12  Han omintetgör de listigas planer,+så att deras händer inte arbetar med framgång. 13  Han fångar de visa i deras egen slughet,+så att de förslagnas rådslag blir förhastat+ 14  de möter mörker även om dagen,och de famlar omkring mitt på dagen som om det var natt.+ 15  Han räddar från svärdet som utgår ur deras munoch räddar den fattige från den starkes hand,+ 16  så att den ringe får hopp+och orättfärdigheten tillsluter sin mun.+ 17  Se! Lycklig är den människa* som Gud* tillrättavisar,+så förkasta inte den Allsmäktiges tuktan! 18  Ty han vållar smärta men förbinder såret,han sönderkrossar, men hans händer läker. 19  Ur sex trångmål befriar han dig,+och i sju kommer inget skadligt att drabba dig.+ 20  Under hungersnöd friköper han dig från döden+och under krig från svärdets våld.* 21  Du blir gömd undan tungans piska,+och du behöver inte vara rädd för skövlingen när den kommer. 22  Åt skövling och hunger skall du skratta,och för jordens vilda djur behöver du inte vara rädd. 23  Ty med markens stenar har du ett förbund,och markens vilda djur förmås att leva i fred med dig.+ 24  Och du skall njuta av frid i ditt tält,och när du ser till din betesmark kommer du inte att sakna något. 25  Och du skall finna att din avkomma är talrik,+ja, dina ättlingar som markens gräs.+ 26  Du skall komma i din fulla kraft till gravplatsen,+liksom kärvar bärgas när tiden är inne. 27  Se! Detta är vad vi har utforskat. Så är det.Hör det, och inse det.”

Fotnoter

”vilken av de heliga änglarna”, LXX.
Ordagr.: ”Det som [är] hans skörd”.
El.: ”törnena”.
”och törstiga öser upp deras mjölk”, genom en rättelse av M.
El.: ”jordemänniskan”. Hebr.: ’adhạm.
Ordagr.: ”flammans söner”.
”Gud”. Hebr.: ’Elohịm (av ’Elọ̄ah), majestätsplural; LXX: ”Jehova, alltings suveräne Herre”.
El.: ”rättssak”.
El.: ”den Gudomlige”. Hebr.: ’El; LXX: ”Jehova”.
Ordagr.: ”stora ting, och det finns inget utforskande [av dem]”.
El.: ”den dödliga människa”, som i 4:17. Hebr.: ’enọ̄sh.
”Gud”. Hebr.: ’Elọ̄ah.
Ordagr.: ”händer”.