Job 4:1–21

 Då tog temanén Ẹlifas+ till orda och sade:   ”Blir du trött om man prövar att säga ett par ord* till dig?Men vem kan hålla tillbaka sina ord?   Se! Du har fört många till rätta,+och svaga händer brukade du stärka.+   Dina ord* reste upp den som snavade,+och sviktande knän gjorde du starka.+   Men den här gången drabbar det dig, och du blir trött,det når också dig, och du blir bestört.   Är det inte din gudsfruktan som är din tillförsikt?Är inte ditt hopp dina vägars ostrafflighet?+   Tänk efter: När har en oskyldig förgåtts?Och var har de rättrådiga+ blivit utplånade?   Efter vad jag har sett kommer de som tänker ut det som är till skadaoch de som sår vedermöda att själva få skörda det.+   Genom Guds andedräkt förgås de,och genom hans vredes ande får de sitt slut. 10  Det hörs ett lejons* rytande och ett ungt lejons läte,men tänderna bryts på manprydda unga lejon. 11  Ett lejon förgås av brist på rov,och lejonungar* skils från varandra. 12  Ett förstulet ord framfördes nu till mig,det nådde mitt öra som en viskning,+ 13  i oroande tankar från nattens syner,när djup sömn faller över människorna. 14  Skräck och bävan kom över mig,de många benen i min kropp skälvde av skräck. 15  Och en ande strök förbi mitt ansikte;håret på min kropp reste sig. 16  Sedan stod den stilla,men jag kände inte igen dess utseende;en gestalt var inför mina ögon;det rådde stillhet, och jag hörde nu en röst: 17  ’En dödlig människa* – kan hon vara mer rättfärdig än Gud?*Eller kan en kraftfull man vara renare än den som har gjort honom?’ 18  Se! På sina tjänare litar* han inte,hos sina budbärare* ser han brister. 19  Hur mycket mer då hos dem som bor i lerhus,dem som har sin grundval i stoftet!+Man krossar dem* snabbare än en mal. 20  De sönderkrossas från morgon till kväll,de förgås för alltid utan att någon lägger det på hjärtat. 21  Har inte deras tältlina ryckts upp hos dem?De dör av brist på vishet.

Fotnoter

Ordagr.: ”ett ord”. Hebr.: dhavạr, förekommer 20 gånger i Jobs bok.
”Dina ord”. Hebr.: millẹjkha, förekommer 34 gånger i Jobs bok men endast 4 gånger i de övriga bibelböckerna.
Hebr.: ’arjẹh, avser det afrikanska lejonet.
Ordagr.: ”och söner till ett lejon”. Hebr.: uvenẹ̄ lavị’; det hebr. ordet lavị’ avser ett asiatiskt lejon.
”En dödlig människa”. Hebr.: ha’enọ̄sh. Jfr not till 8:3.
”än Gud”. Hebr.: me’Elọ̄ah.
El.: ”tror”.
El.: ”änglar”.
El.: ”De krossas”.