Job 38:1–41

38  Och Jehova svarade Job ur stormvinden+ och sade:   ”Vem är denne som med ord utan kunskapfördunklar det som är beslutat?+   Jag ber dig, spänn bältet om dina höfter som en kraftfull manoch låt mig fråga dig, och du skall upplysa mig.+   Var var du när jag lade jordens grund?+Tala om det för mig, om du har kunskap och förstånd.   Vem fastställde dess mått – ifall du vet det –och vem sträckte ut mätsnöret över den?   På vad har dess socklar+ sänkts ner,vem lade dess hörnsten,   då morgonstjärnorna+ tillsammans ropade högt av fröjdoch alla Guds söner*+ jublande ropade ut sitt bifall?   Vem spärrade havet med dörrar,*+när det kom ut, när det bröt fram ur moderlivet,   när jag gjorde molnen till dess* klädnadoch tjockt mörker till dess linda 10  och sedan utstakade* för det min bestämda gräns*och satte bom och dörrar för det+ 11  och sade: ’Hit får du komma, men inte längre,+här har dina stolta vågor sin gräns’?+ 12  Har du någonsin i dina dagar gett morgonen befallning?+Har du fått morgonrodnaden att veta sin plats, 13  för att den skall gripa tag i jordens yttersta ändar*och skaka bort de ondskefulla* från den?+ 14  Den förändrar sig som lera+ under ett sigill,och tingen* framträder som klädda i en skrud. 15  De ondskefulla* berövas sitt ljus,+den högt upplyfta armen bryts.+ 16  Har du varit vid havets källor?*Har du vandrat omkring för att utforska djupet?*+ 17  Har dödens portar+ blottats för dig?Kan du se den djupa skuggans* portar?+ 18  Har du med förstånd betraktat jordens vidder?+Berätta, om du känner till allt detta. 19  Var går vägen dit där ljuset bor?+Och mörkret, var är dess plats, 20  så att du kan föra det till dess gränsoch urskilja stigarna till dess hus? 21  Vet du det, eftersom du föddes vid den tiden+och dina dagar är många till antalet? 22  Har du varit inne i snöns förrådshus?+Har du sett haglets förrådshus+ 23  – de förråd som jag har sparat till nödens tid,till kampens och krigets dag?+ 24  Var går vägen dit där ljuset* fördelar sigoch östanvinden+ sprider sig över jorden? 25  Vem har öppnat en ränna* för störtregnetoch en väg för det dundrande åskmolnet,+ 26  för att låta det regna över land där ingen människa* finns,+över vildmarken där ingen jordemänniska* finns, 27  för att mätta ovädersdrabbade och öde platseroch få gräsets brodd att växa?+ 28  Har regnet någon far?+Vem födde daggdropparna?+ 29  Ur vems moderliv kommer isen fram?Vem föder himlens rimfrost?+ 30  Vattnen håller sig gömda som under sten,djupets yta stelnar.+ 31  Kan du knyta stjärnbilden Kimas* band?Kan du lossa stjärnbilden Kesils* linor?+ 32  Kan du föra fram stjärnbilden Mạssarot* vid dess fastställda tid?Kan du leda stjärnbilden Ash* med dess ungar?* 33  Har du lärt känna himlens stadgar?+Kan du införa dess myndighet på jorden? 34  Kan du häva upp din röst till molnen,så att en svallande vattenmassa övertäcker dig?+ 35  Kan du sända ut blixtar, så att de går i vägoch säger till dig: ’Här är vi!’? 36  Vem lade vishet+ i molnlagren?*Vem gav förstånd+ åt himlafenomenet?* 37  Vem kan i sin vishet räkna molnen,och vem kan stjälpa omkull himlens vattenkrukor,+ 38  när stoftet flyter ut som smält malmoch jordkokorna klibbas samman? 39  Kan du jaga rov åt ett lejon,kan du stilla* unga lejons glupande hunger,+ 40  när de kryper ihop i gömställena+eller ligger på lur i snåret? 41  Vem bereder mat åt korpen,+när dess ungar ropar till Gud* om hjälp,när de irrar omkring därför att det inte finns något att äta?

Fotnoter

”Guds söner (gudasönerna)”. El.: ”de gudalika”. Hebr.: benẹ̄ ’Elohịm; T: ”änglaskarorna”; LXX: ”mina änglar”.
El.: ”dubbeldörrar”, som i 2Kr 14:7.
Dvs. havets.
Ordagr.: ”(sönder)bröt”, M; LXX: ”satte”.
Ordagr.: ”min förordning (stadga)”. Hebr.: chuqqị (av choq).
”de ondskefulla”. M har här ett inskjutet ‛ajin suspensum, dvs. den hebr. bokstaven ‛ạjin (ע) ”upplyft” el. ”svävande” över raden, för att ange att ordet skall läsas ”de ondskefulla” och inte ”de fattiga”. Jfr not till Dom 18:30, ”Moses”.
”yttersta ändar”. Ordagr.: ”vingar”.
Ordagr.: ”de”.
Se not till v. 13, ”de ondskefulla”.
El.: ”sandbotten”.
El.: ”de svallande (brusande) vattnen”. Se not till 28:14.
”den djupa skuggans”. Ordagr.: ”dödsskuggans”, M; LXX: ”Hades”, dvs. mänsklighetens gemensamma gravs; T: ”Gehennadödens”.
”rimfrosten”, LXX.
El.: ”kanal”.
”människa”. Hebr.: ’ish.
”jordemänniska”. Hebr.: ’adhạm. Se not till 1Mo 1:26, ”människor”.
Se not till 9:9, ”Kesil”.
Se not till 9:9, ”och Kima”.
”stjärnbilden Massarot”. Hebr.: Mazzarọ̄th; grek.: mazourọ̄th (som i 2Ku 23:5, där det hebr. ordet är återgivet med ”djurkretsens stjärnbilder”); Sy: ”stjärnbilden Karlavagnen”; lat.: lucịferum, ”ljusbäraren”.
Se not till 9:9, ”Ash”.
Ordagr.: ”söner”.
”i molnlagren”. Hebr.: battuchọ̄th; innebörden i det hebr. ordet osäker.
”åt himlafenomenet”. Hebr.: lassẹkhwi; innebörden i det hebr. ordet osäker, men det tycks syfta på något slags naturfenomen på himlen.
Ordagr.: ”fylla”.
”Gud”. Hebr.: ’El.