Job 22:1–30

22  Då tog temanén Ẹlifas till orda och sade:   ”Kan en kraftfull man* vara till nytta för Gud,*+ja, kan en som har insikt vara till nytta för honom?   Har den Allsmäktige behag till att du är rättfärdig+eller vinning av att du gör din väg klanderfri?+   Kommer han att tillrättavisa dig för din gudsfruktan,kommer han att gå till doms med dig?+   Är inte din ondska för stor,+dina missgärningar utan ände?   Du tar ju pant av dina bröder utan orsak,+och de naknas kläder tar du ifrån dem.   Du ger inte den trötte vatten att dricka,och den hungrige nekar du bröd.+   Men den man* som har styrka,* honom tillhör landet,+och den som man behandlar partiskt bor i det.   Änkor har du skickat i väg tomhänta,och faderlösas* armar är krossade.*+ 10  Därför är det fällor runt omkring dig,+och plötslig skräck gör dig bestört, 11  och därför är det mörker, så att du inte kan se,och svallande vattenmassor övertäcker dig. 12  Är inte Gud* hög som himlen?+Se* också alla stjärnorna*+ högt där uppe. 13  Och ändå säger du: ’Vad vet Gud* egentligen?Kan han döma genom tjockt dunkel? 14  Moln är ett gömställe för honom, så att han inte ser,och på himlavalvet vandrar han omkring.’ 15  Kommer du att hålla dig till forntidens väg,den som män som gör det onda* har beträtt, 16  män som har ryckts bort i förtid,+vilkas grundval+ rinner bort som en flod, 17  män som säger till den sanne Guden:* ’Vänd dig bort från oss!+Ja, vad kan den Allsmäktige göra oss?’* 18  Ändå har han fyllt deras hus med goda gåvor.+Men de ondskefullas planer är fjärran från mig.+ 19  De rättfärdiga ser det och gläder sig,+och den oskyldige hånar dem: 20  ’Sannerligen, våra motståndare* har blivit utplånade,och det som är kvar av dem skall elden förtära.’ 21  Jag ber dig: Lär känna honom och håll fred;därigenom skall det som är gott tillfalla dig. 22  Jag ber dig: Ta emot lagen från hans munoch lägg hans ord i ditt hjärta.+ 23  Om du vänder tillbaka till den Allsmäktige,+ blir du uppbyggd;om du håller orättfärdighet långt borta från ditt tält 24  och lägger guldet* i stoftetoch guldet från Ofir+ på regnflodsdalarnas klippor, 25  då skall den Allsmäktige bli ditt guldoch det mest utsökta silver för dig.+ 26  Ja, då skall den Allsmäktige vara din största glädje,+och du kan lyfta ditt ansikte mot Gud.*+ 27  Du kommer att be enträget till honom, och han kommer att höra dig,+och dina löften kommer du att infria.+ 28  Ja, du kommer att besluta något, och det kommer att lyckas,och ljuset skall lysa på dina vägar.+ 29  Det blir ju en förödmjukelse när du talar högmodigt,+men den som slår ner ögonen räddar han.+ 30  Han befriar den man som är oskyldig,*+och du skall bli befriad på grund av dina händers* renhet.”+

Fotnoter

”en kraftfull (fysiskt stark) man”. Hebr.: gạver.
”för Gud”. Hebr.: hal’Ẹl. Här är ha en frågepartikel som anger att det efterföljande är en fråga.
”Men den man”. Hebr.: we’ịsh.
Ordagr.: ”arm”.
Ordagr.: ”faderlösa pojkars”.
”är krossade”, M; TLXXSyVg: ”krossar du”.
”Gud”. Hebr.: ’Elọ̄ah.
”Se”, M; LXXSy: ”Han ser”.
”alla stjärnorna”. El.: ”det samlade antalet stjärnor”. El.: ”stjärnornas huvud”, dvs. den stjärna som står högst.
”Gud”. Hebr.: ’El.
Ordagr.: ”det ondas (skadligas) män”. Hebr.: methē-’ạwen.
”till den sanne Guden”. Hebr.: la’Ẹl; LXX har ”Jehova” i den här delen av versen. Se Tillägg 1G.
”oss”, LXXSy; M: ”honom”.
”våra motståndare”, M; genom en texträttelse: ”deras ägodelar”.
El.: ”dyrbar malm”.
”Gud”. Hebr.: ’Elọ̄ah.
Möjligen: ”Gud befriar den oskyldige”. Ordagr.: ”Han befriar en som inte är oskyldig”. M förefaller här vara ofullständig.
Ordagr.: ”handflators”.