Jesaja 9:1–21

 Men det mörka töcknet skall inte vara där som när landet* var i trångmål, som i gången tid när man behandlade Sẹbulons land och Nạftalis land med förakt+ och på senare tid när man lät det bli ärat+ – vägen mot havet,* i trakten av Jordan, nationernas Galileen.*+  Det folk som vandrade i mörkret har sett ett stort ljus.+ De som bor i djupa skuggans land+ – ljus har lyst på dem.+  Du har gjort nationen folkrik;+ du har gjort glädjen stor för den.*+ De har glatt sig inför dig som man gläds under skördetiden,+ som de som fröjdar sig när de fördelar bytet.+  Ty deras bördas ok+ och staven på deras skuldror, deras arbetspådrivares käpp,+ har du slagit sönder som på Midjans dag.+  Ty varje stövel på den som trampar+ så att det skälver* och manteln som vältrades i blod,* ja, de har blivit till något att bränna upp, som mat för elden.+  Ty ett barn har fötts åt oss,+ en son har getts åt oss;+ och det furstliga herradömet* skall vila på hans skuldra.+ Och hans namn skall vara Underbar rådgivare,*+ Väldig gud,*+ Evig fader,*+ Fredsfurste.*+  På det furstliga herradömets*+ utbredning och på freden skall det inte vara någon ände,*+ över Davids tron+ och över hans kungarike, för att det* skall bli fast grundat+ och för att det skall upprätthållas genom rättvisa+ och genom rättfärdighet,+ från nu och till oöverskådlig tid. Härarnas Jehovas nitälskan* skall göra detta.+  Jehova* sände ett ord mot Jakob, och det föll på Israel.+  Och folket skall lära känna det,+ ja allesammans, Efraim och Samarias invånare,+ på grund av deras högmod och på grund av deras hjärtas oförskämdhet, när de säger:+ 10  ”Det är tegelstenar som har fallit, men med huggen sten+ skall vi bygga. Det är sykomorträd+ som har huggits ner, men med cedrar skall vi ersätta dem.” 11  Och Jehova skall resa upp Resins motståndare mot honom, och dennes fiender skall han uppegga,+ 12  Aram* österifrån+ och filistéerna bakifrån,+ och de skall förtära Israel med öppet gap.+ I betraktande av allt detta har hans vrede inte vänt tillbaka, utan hans hand är alltjämt uträckt.+ 13  Och folket har inte vänt åter till Den som slår dem,+ och härarnas Jehova har de inte sökt.+ 14  Och Jehova skall på en enda dag avskära från Israel huvud+ och svans,+ skott och säv.+ 15  Den gamle och högt aktade* är huvudet,+ och profeten som ger falsk undervisning är svansen.+ 16  Och de som leder detta folk visar sig vara de som får dem att irra omkring;+ och de som blir ledda är de som blir förvirrade.+ 17  Därför kommer Jehova* inte att glädja sig över deras unga män,+ och mot deras faderlösa och deras änkor kommer han inte att vara barmhärtig; ty de är alla avfällingar+ och ogärningsmän, och varje mun talar oförstånd. I betraktande av allt detta har hans vrede inte vänt tillbaka, utan hans hand är alltjämt uträckt.+ 18  Ty ondska har flammat upp som en eld;+ den förtär törniga buskar och ogräs.+ Och den fattar eld i skogens snår,+ och de stiger till väders som bolmande rök.+ 19  Genom härarnas Jehovas förgrymmelse har landet satts i brand,* och folket blir som mat för elden.+ Ingen visar medömkan, inte ens med sin broder.+ 20  Och man mejar av till höger, men förblir dock hungrig; och man äter till vänster, men de blir dock inte mätta.+ De skall var och en äta köttet på sin egen arm,+ 21  Manasse Efraim och Efraim Manasse. Tillsammans skall de vara emot Juda.+ I betraktande av allt detta har hans vrede inte vänt tillbaka, utan hans hand är alltjämt uträckt.+

Fotnoter

Ordagr.: ”det (den)”, fem. i hebr.; syftar på landet (el. jorden).
Ordagr.: ”havets väg”, ”havsvägen”.
”Galileen”. El.: ”krets (område)”. Hebr.: Gelịl; syr.: Gelilo; grek.: Galilaia; lat.: Galilẹae. ”Galileen” blev senare benämning på den romerska provinsen norr om Samarien. I MLXX slutar kap. 8 här med denna vers som v. 23.
”för den”, MmarginalTSy och omkr. 20 hebr. hss.
El.: ”skramlar”, ”rasslar”.
Plur. i hebr.
”det furstliga herradömet”. El.: ”furstendömet”, ”furstevärdigheten”, ”herradömet som furste”. Hebr.: hammisrạh; grek.: arkhẹ̄; lat.: principạtus.
El.: ”Fridsfurste”; el.: ”Fredens (Fredsälskande) furste”, dvs. en furste som stiftar fred.
El.: ”Fader för evigt”. Hebr.: ’Avi-‛ạdh.
El.: ”Mäktig (Stark) gudom”. Hebr.: ’El Gibbọ̄r (inte ’El Shaddạj, som i 1Mo 17:1; se not till den versen); Sy: ”Väldig (Mäktig) gud till oöverskådliga tider”; lat.: Dẹus fọrtis.
Ordagr.: ”Rådgivares under”; el.: ”Under, Rådgivare”, M; LXX: ”Det storslagna rådets ängel”; Sy: ”Under och Rådgivare”.
El.: ”Stort blir hans furstliga herradöme, och på freden skall det inte vara någon ände”, om det är en dittografi (oriktig dubbelskrivning) i M; denna lydelse överensstämmer med LXX.
El.: ”brinnande iver”.
”det”, fem. i hebr.; syftar tillbaka på ”kungarike”.
”det furstliga herradömets”. Hebr.: hammisrạh. Detta uttryck förekommer bara här och i v. 6.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.
El.: ”Syrien”.
”högt aktade”. Ordagr.: ”en som är upplyft med avseende på ansikte”.
Se not till v. 8.
”har landet satts i brand”, genom en rättelse av M i överensstämmelse med TLXX; genom en annan texträttelse: ”har landet letts vilse”, i likhet med Vg.