Jesaja 8:1–22

 Och Jehova sade sedan till mig: ”Ta dig en stor tavla+ och skriv på den med en dödlig människas skrivstift:* ’Mahẹr-Salạl-Has-Bạs’.*  Och låt mig få ett vittnesbörd+ genom trogna vittnen,+ prästen Urịa+ och Sakarja,* Jeberẹkjas* son.”  Sedan närmade jag mig profetissan, och hon blev havande och födde med tiden en son.+ Jehova sade nu till mig: ”Ge honom namnet Mahẹr-Salạl-Has-Bạs,  ty innan pojken vet att ropa:+ ’Min far!’ och ’Min mor!’ skall man bära bort Damaskus tillgångar och bytet från Samaria inför Assyriens kung.”+  Och Jehova talade ännu en gång till mig och sade:  ”Eftersom detta folk har förkastat+ Sịloas* vatten,+ som flyter så stilla, och det är jubel+ över Resin och Remạljas* son;+  ja därför, se, låter Jehova* Flodens mäktiga och många vatten+ komma över dem+ – Assyriens kung+ och all hans härlighet.+ Och han skall höja sig över alla sina bäckfåror och stiga över alla sina bräddar  och fara fram genom Juda. Han skall svämma över och flöda över.+ Upp till halsen skall han nå.+ Och hans utbredda vingar+ skall fylla ditt land i hela dess vidd, o Immạnuel!”*+  Vålla skada,* ni folk, och bli sönderkrossade; och lyssna, alla ni i jordens avlägsna delar!+ Spänn om er ert bälte,+ och bli sönderkrossade!+ Spänn om er ert bälte, och bli sönderkrossade! 10  Gör upp en plan, och den skall gå om intet!+ Tala ett ord, och det skall inte bestå, ty Gud är med oss!*+ 11  Ty detta är vad Jehova har sagt till mig med handens starkhet, för att han skulle få mig att vända mig bort* från att vandra på detta folks väg, i det han sade: 12  ”Ni skall inte säga: ’En sammansvärjning!’ med avseende på allt det om vilket detta folk säger: ’En sammansvärjning!’+ och det som de fruktar skall ni inte frukta, inte heller skall ni bäva för det.+ 13  Härarnas Jehova – det är honom ni skall hålla helig,+ och han skall vara den som ni fruktar,+ och han skall vara den som får er att bäva.”+ 14  Och han skall bli som en helig plats,*+ men också som en sten att stöta emot och som en klippa att snava över+ för Israels båda hus, som en fälla och som en snara för Jerusalems invånare.*+ 15  Och många bland dem skall snava och falla och krossas och snärjas och fångas.+ 16  Vira in vittnesbördet,*+ sätt ett sigill omkring lagen bland mina lärjungar!*+ 17  Och jag skall tåligt vänta* på Jehova,+ som döljer sitt ansikte för Jakobs hus,+ och jag skall sätta mitt hopp till honom.+ 18  Se! Jag och barnen som Jehova har gett mig+ är som tecken+ och som under* i Israel från härarnas Jehova, som har sin boning på Sions berg.+ 19  Och om de säger till er: ”Vänd er till de spiritistiska medierna+ eller till dem som har en spådomsande, vilka piper+ och mumlar”* – är det då inte till sin Gud som ett folk skall vända sig?+ Skall man vända sig till de döda till förmån för de levande?+ 20  Till* lagen och till vittnesbördet!+ Sannerligen, de skall fortsätta att säga vad som är i överensstämmelse med detta uttalande,*+ som inte har något gryningsljus.+ 21  Och var och en* skall gå fram genom landet* hårt ansatt och hungrig;+ och eftersom han är hungrig och har låtit harm stiga upp inom sig, skall han nedkalla ont över sin kung och över sin Gud,*+ och han skall speja uppåt. 22  Och ut över jorden kommer han att blicka, och se, nöd och mörker,+ mörkt töcken, svåra tider och dunkel utan klart ljus.*+

Fotnoter

El.: ”med ett vanligt skrivstift”.
Betyder ”Skynda dig, byte! [El.: I hast till bytet!] Han har kommit snabbt till plundringsgodset (plundringen)”.
Betyder ”Jehova har kommit ihåg”. Hebr.: Zekharjạhu.
Jeberekja betyder ”Jehova välsignar”. Hebr.: Jeverekhjạhu.
Siloa betyder ”en som sänder ut”; namnet på en vattenledning el. kanal; LXX: ”Siloam”.
Se not till 2Ku 15:25, ”Remaljas”.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.
Se not till 7:14, ”Immanuel”.
”Vet (Inse)”, LXX och genom en rättelse av M, i överensstämmelse med det parallella uttrycket ”lyssna”.
”Gud är med oss”. Hebr.: ‛immạnu ’El; LXX: ”Jehova Gud är med oss”.
”för att undervisa mig om [att inte vandra]” el. ”för att varna mig [för att vandra]”, genom en annan härledning av det hebr. verbet.
El.: ”en helgedom”.
”invånare”, plur. i LXXSyVg och 7 hebr. hss; sing. i 1QIsaM.
El.: ”bekräftelsen”.
El.: ”mina upplärda”, ”mina undervisade”.
El.: ”skall leva i förväntan”.
El.: ”förebud”, ”varsel”.
El.: ”talar med låg röst”; el.: ”talar som buktalare”.
El.: ”För [lagen och för ...]”; el.: ”Det tillhör [lagen och vittnesbördet]”.
El.: ”ord”.
”var och en”. El.: ”de”. Ordagr.: ”han (man)”.
Ordagr.: ”det (den)”, fem. i hebr.; syftar på landet (el. jorden).
”och över sin Gud”. Hebr.: uvE’lohạw.
”utan klart ljus”, genom en texträttelse; LXX: ”så att man inte kan se”; M: ”[som] man har drivits (kastats) [ut i]”.