Jesaja 7:1–25

 Nu hände det sig i de dagar då Ahas,+ son till Jotam, son till Ussịa, var kung i Juda att Resin,+ Arams* kung – och Peka,+ Remạljas* son, Israels kung – drog upp till Jerusalem för att föra krig mot staden, men det visade sig att han* inte var i stånd att kriga mot den.+  Och det blev rapporterat till Davids hus och sagt: ”Aram* har stött sig* mot Efraim.”+ Och hans hjärta och hans folks hjärta började skälva, som skogens träd skälver för vinden.*+  Och Jehova sade sedan till Jesaja: ”Jag ber dig, gå ut och möt Ahas, du och din son Seạr-Jasụb,*+ vid änden av den övre dammens vattenledning+ vid landsvägen till tvättarefältet.+  Och du skall säga till honom: ’Ta dig i akt och förbli i ro.+ Var inte rädd, och låt inte ditt hjärta vara försagt+ på grund av de två stumparna av dessa rykande vedträn, på grund av Resins och Arams och Remạljas sons+ upptända vrede,  därför att Aram tillsammans med Efraim och Remạljas son har gjort upp onda planer mot dig och sagt:  ”Låt oss dra upp mot Juda och slita sönder det och bemäktiga oss det genom att slå bräscher; och låt oss sätta en annan kung att regera där inne, Tạbeels son.”+  Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ”Det skall inte lyckas, och det skall inte ske.+  Ty Arams huvud är Damaskus, och Damaskus huvud är Resin; och inom bara sextiofem år kommer Efraim att sönderkrossas, så att det inte är ett folk.+  Och Efraims huvud är Samaria,+ och Samarias huvud är Remạljas son.+ Om ni inte har tro, då kommer ni inte att bestå länge.”’”+ 10  Och Jehova talade ytterligare till Ahas och sade: 11  ”Begär åt dig ett tecken från Jehova, din Gud;+ gör det djupt som Sheọl* eller gör det högt som de övre regionerna.” 12  Men Ahas sade: ”Jag vill inte begära något, och jag vill inte sätta Jehova på prov.” 13  Och han sade: ”Lyssna, det ber jag, ni av Davids hus. Är det en så ringa sak för er att trötta ut människor, att ni också skulle trötta ut min Gud?+ 14  Därför skall Jehova* själv ge er ett tecken: Se, den unga kvinnan*+ skall bli havande,+ och hon föder en son,+ och hon skall ge honom namnet Immạnuel.* 15  Smör och honung skall han äta vid den tid då han vet att förkasta det onda och välja det goda.+ 16  Ty innan pojken vet att förkasta det onda och välja det goda,+ skall den mark för vars båda kungar du känner en kväljande skräck vara helt övergiven.+ 17  Över dig+ och över ditt folk och över din fars hus skall Jehova låta dagar komma, sådana som inte har kommit sedan den dag då Efraim vände sig bort från Judas sida+ – Assyriens* kung.+ 18  Och det skall ske på den dagen att Jehova skall vissla på flugorna,* som är vid den yttersta änden av Egyptens Nilkanaler, och på bina,*+ som är i Assyriens land,+ 19  och de skall komma in och slå sig ner, allesammans, i de bråddjupa regnflodsdalarna och i de branta klippornas klyftor och i alla de törniga snåren och på alla vattningsställena.*+ 20  På den dagen skall Jehova* med hjälp av en lejd rakkniv från trakten av Floden,+ ja med hjälp av Assyriens kung,+ avraka huvudet och fötternas hår,* och även skägget skall den* rycka bort.+ 21  Och det skall ske på den dagen att en man* skall hålla en kviga av nötboskapen och två får vid liv.+ 22  Och på grund av det överflöd av mjölk som produceras äter han smör; ty smör och honung+ äter var och en som har lämnats kvar i landet.* 23  Och det skall ske på den dagen att varje plats där det brukade vara tusen vinstockar, värda tusen silverstycken,+ skall bli – en plats för törniga buskar och för ogräs skall den bli.+ 24  Med pilar och med båge skall man* gå dit,+ ty hela landet skall bli blott törniga buskar och ogräs. 25  Och alla de berg som brukade rensas från oönskade växter med hacka – du kommer inte att gå dit av fruktan för törniga buskar och ogräs; och det skall bli en plats där man släpper lös tjurar och en mark som trampas ner av får.”+

Fotnoter

El.: ”Syriens”.
Se not till 2Ku 15:25, ”Remaljas”.
”han”, MT; 1QIsaLXXSyVg och 2Ku 16:5: ”de”.
El.: ”Syrien”.
”har slagit sig ner (hos)”, ”har slagit läger (i)”, genom en annan härledning av det hebr. verbet.
El.: ”en vindstöt”. Hebr.: rụach. Se not till 1Mo 1:2, ”verksamma kraft”.
Betyder ”bara en kvarleva (de kvarvarande) [hebr.: she’ạr] skall vända tillbaka”.
”som Sheol” (hebr.: she’ọlah, ”till Sheol”), genom en liten ändring i vokalisationen enl. vad som föreslås i fotnoterna i BHK och BHS och i överensstämmelse med AqSymThVg; M(hebr.): she’ạlah, ”fråga verkligen efter”, ”begär verkligen”. Se Tillägg 4B.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.
”den unga kvinnan (flickan)”. El.: ”den giftasvuxna flickan”. Hebr.: ha‛almạh; LXX(grek.: parthẹnos)Sy(syr.: bethultha’): ”jungfrun”; AqSymTh(grek.): hē neạnis, ”den unga kvinnan”, ”flickan”; lat.: vịrgo, ”jungfrun”. Se noter till 1Mo 24:16.
”Immanuel”. Hebr.: ‛Immạnu ’El, som betyder ”med oss är Gud”; grek.: Emmanouẹ̄l; Vgc(lat.): Emmạnuel. Se Mt 1:23.
”Assyriens”. Hebr.: ’Ashshụr; LXX: ”assyriernas”.
”på flugorna”. Hebr.: lazzevụv, sing., men använt i kollektiv betydelse.
”och på bina”. Hebr.: weladdevōrạh, sing., men använt i kollektiv betydelse.
El.: ”betesmarkerna”.
Se not till v. 14, ”Jehova”.
Dvs. håren kring könsorganen, enl. BDB, sid. 920; KBL, sid. 927.
”den”, fem. i hebr., dvs. rakkniven.
Hebr.: ’ish.
El.: ”på jorden”.
Ordagr.: ”han”.