Jesaja 61:1–11

61  Den suveräne Herren Jehovas ande är över mig,+ eftersom Jehova har smort mig+ till att kungöra goda nyheter för de ödmjuka.+ Han har sänt mig till att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta,+ till att utropa frihet* för de fångna+ och att ögonen skall öppnas helt för de fängslade;+  till att utropa ett välviljans år från Jehova+ och en hämndens dag från vår Gud;*+ till att trösta alla sörjande;+  till att förse dem som sörjer över Sion, till att ge dem en huvudprydnad i stället för aska,+ jublets olja+ i stället för sorg, lovprisningens mantel i stället för en modfälld ande;+ och de skall kallas rättfärdighetens stora träd,+ Jehovas plantering,+ till hans förskönande.+  Och de skall återuppbygga de platser som länge har varit förhärjade;+ forna tiders ödelagda platser skall de upprätta,+ och de skall förnya de förhärjade städerna,+ de platser som har legat öde från generation till generation.  ”Och främlingar skall stå där och vara herdar för* era småboskapshjordar,+ och utlänningar*+ skall vara era jordbrukare och era vinodlare.+  Men ni skall kallas Jehovas präster;+ som vår Guds* tjänare*+ skall ni omtalas.+ Nationernas tillgångar skall ni äta,+ och av deras härlighet skall ni berömma er.+  I stället för er skam skall ni få en dubbel del,+ och i stället för förödmjukelse skall de ropa högt av fröjd över sin andel.+ Därför skall de i sitt land ta en dubbel del i besittning.+ Glädje till oöverskådlig tid skall de få.+  Ty jag, Jehova, älskar rättvisa,+ jag hatar röveri jämte orättfärdighet.*+ Och jag skall ge dem deras lön i sannfärdighet,+ och ett förbund som består till oöverskådlig tid skall jag sluta med dem.+  Och deras avkomma* skall bli känd bland nationerna+ och deras ättlingar mitt ibland folken. Alla som ser dem skall känna igen dem,+ att de är den avkomma som Jehova har välsignat.”+ 10  Jag skall helt visst jubla i Jehova.+ Min själ skall fröjda sig i min Gud.+ Ty han har klätt mig i räddningens kläder;+ i rättfärdighetens ärmlösa överklädnad har han svept in mig,+ likt brudgummen, som på prästerligt vis sätter på sig en huvudprydnad,+ och likt bruden, som pryder sig med sina smycken.+ 11  Ty liksom jorden får grödan att spira och liksom trädgården låter det som är sått i den skjuta upp,+ på samma sätt skall den suveräne Herren Jehova* låta rättfärdighet+ och lovprisning spira inför alla nationerna.+

Fotnoter

El.: ”frigivning (av slavar)”.
”från vår Gud”. Hebr.: lE’lohẹ̄nu.
El.: ”valla”, ”föra ... på bete”.
Ordagr.: ”ett utlands (främmande lands) söner”.
”vår Guds”. Hebr.: ’Elohẹ̄nu.
”tjänare”. Hebr.: meshorthẹ̄; grek.: leitourgoi; lat.: minịstri.
”jämte orättfärdighet”, genom en ändring av vokalisationen i M, i överensstämmelse med LXX och 5 hebr. hss; Sy: ”och orättfärdighet”; MVg: ”i (genom) helbrännoffer”.
Ordagr.: ”säd”.
”den suveräne Herren Jehova”. Hebr.: ’Adhonạj Jehwịh; 1QIsaTSyVg: ”Jehova Gud”; LXX: ”Jehova”. Se Tillägg 1E.