Jesaja 59:1–21

59  Se! Jehovas arm* har inte blivit för kort för att rädda,+ och hans öra har inte blivit för dövt* för att höra.+  Nej, utan det är era missgärningar som har skapat en skiljemur mellan er och er Gud,*+ och det är era synder som gör att hans ansikte döljs för er, så att han inte hör.+  Ty era handflator är befläckade med blod+ och era fingrar med missgärning. Era läppar har talat lögn.+ Er tunga har fortsatt att mumla orättfärdighet.+  Det finns ingen som ropar ut i rättfärdighet,+ och det finns ingen som går till doms i trofasthet. Man har förtröstat på tomhet+ och talat osanning.+ Man går havande med ofärd och föder ondska.+  Giftormsägg har de kläckt ut, och spindelnät väver de.+ Den som äter av deras ägg dör, och ur det ägg som krossas kläcks en huggorm ut.+  Deras spindelnät kan inte tjäna som klädnad, och de kan inte skyla sig med sina gärningar.+ Deras gärningar är skadliga gärningar, och våldshandlingar är i deras nävar.+  Deras fötter löper till det som är ont,+ och de har bråttom att utgjuta oskyldigt blod.+ Deras tankar är skadliga tankar;+ skövling och sammanbrott är på deras landsvägar.*+  Fridens väg+ har de ignorerat, och det finns ingen rättvisa i deras spår.+ Sina stigar har de gjort krokiga för sig.+ Ingen som beträder dem* vet vad frid är.+  Därför är rättvisan långt borta från oss, och rättfärdigheten når oss inte. Vi hoppas på ljus, men se, mörker; på klart sken, men i ständigt dunkel vandrar vi.+ 10  Vi famlar efter väggen som blinda, ja, som de som saknar ögon famlar vi.+ Vi snavar mitt på dagen som i kvällsmörkret; bland de välnärda är vi som döda.+ 11  Vi brummar alla som björnar; och vi kuttrar sorgmodigt som duvor.+ Vi hoppas på rättvisa,+ men det finns ingen; på räddning, men den är långt borta från oss.+ 12  Ty våra uppror mot dig är många;+ och alla våra synder vittnar emot oss.+ Ty våra uppror är hos oss; och våra missgärningar känner vi ju.+ 13  Man har begått överträdelser och förnekat Jehova;+ och man har dragit sig tillbaka från vår Gud,* talat förtryck och uppror,+ tänkt ut* och mumlat lögnaktiga ord från hjärtat.+ 14  Och rättvisan trängdes tillbaka,+ och rättfärdigheten blev stående långt borta.+ Ty sanningen har snavat på torget, och redbarheten* förmår inte komma in.+ 15  Och sanningen saknas,+ och den som vänder sig bort från det onda blir skövlad.+ Och Jehova såg det, och det var ont i hans ögon att det inte fanns någon rättvisa.+ 16  Och när han såg att det inte fanns någon man,* förundrade han sig över att ingen trädde medlande emellan.+ Och hans arm skaffade räddning åt honom, och hans rättfärdighet var hans stöd.+ 17  Då klädde han sig i rättfärdighet som i en pansarskjorta+ och satte räddningens hjälm på sitt huvud.+ Vidare klädde han sig i hämndens kläder som i en dräkt+ och svepte sig i nitälskan som i en ärmlös överklädnad.+ 18  I överensstämmelse med gärningarna skall han ge vedergällning,+ raseri åt sina motståndare, åt sina fiender den behandling de förtjänar.+ Öarna* skall han ge den behandling de förtjänar.+ 19  Och de från solnedgången skall börja frukta Jehovas namn+ och de från solens uppgång hans härlighet,+ ty han skall komma som en flod av trångmål* – Jehovas ande* har drivit den framåt.+ 20  ”Och till Sion+ skall Återköparen+ komma och till dem som vänder om från överträdelse* i Jakob”,+ lyder Jehovas uttalande. 21  ”Och vad mig beträffar, är detta mitt förbund med dem”,+ har Jehova sagt. ”Min ande, som är över dig,*+ och mina ord, som jag har lagt i din mun+ – de skall inte tas bort från din mun eller från din avkommas* mun eller från din avkommas avkommas mun”, har Jehova sagt, ”från nu och till oöverskådlig tid.”+

Fotnoter

Ordagr.: ”hand”.
El.: ”tunghört”. Ordagr.: ”tungt”.
”er Gud”. Hebr.: ’Elohēkhẹm.
”skövling och sammanbrott är på deras landsvägar”, M; LXX: ”förödelse och elände är på deras vägar”. Se Rom 3:16.
”dem”, TSyVgc och en hebr. hs; 1QIsaM: ”den”.
”vår Gud”. Hebr.: ’Elohẹ̄nu.
Ordagr.: ”avlat”, ”blivit havande med”.
El.: ”ärligheten”.
”man”. Hebr.: ’ish.
El.: ”Kustländerna”.
El.: ”ty trångmål (nöd) skall komma som en flod”.
El.: ”vind”, ”storm”. Se not till 1Mo 1:2, ”verksamma kraft”.
”och till dem som vänder om från överträdelse”, MVg; LXX: ”och han skall avlägsna ogudaktiga sedvänjor (handlingar)”; Sy: ”och till dem som avlägsnar orättfärdighet”.
”dig”, mask. sing. i hebr.
Ordagr.: ”din säds”.