Jesaja 53:1–12

53  Vem har satt tro till det vi fick höra?*+ Och för vem har Jehovas arm+ uppenbarats?+  Och han skjuter upp som en kvist+ inför någon* och som en rot ur vattenlöst land. Han har ingen ståtlig gestalt och ingen prakt;+ och när vi ser honom, är inte utseendet sådant att vi känner oss dragna till honom.+  Han var föraktad, och människor* undvek honom,+ en smärtornas man och förtrogen med sjukdom.+ Och det var som om ansiktet doldes för oss.*+ Han var föraktad, och vi räknade honom för intet.+  Sannerligen, våra sjukdomar bar han;+ och våra smärtor lastade han på sig.+ Men vi, vi räknade honom för att vara plågad,+ slagen av Gud*+ och utsatt för betryck.*+  Men han blev genomborrad+ för vår överträdelse;+ han blev krossad för våra missgärningar.+ Den tuktan som var ämnad till vår frid var lagd på honom,+ och på grund av hans sår+ har det blivit läkedom för oss.+  Som får* irrade vi allesammans omkring;+ vi hade vänt oss var och en till sin egen väg; men Jehova lät allas vår missgärning träffa honom.+  Han var hårt ansatt,+ och han lät sig utsättas för betryck;+ likväl öppnade han inte sin mun. Han fördes som ett får* till slaktningen;+ och som en tacka som är stum inför dem som klipper den, så öppnade han inte sin mun.+  På grund av inskränkning* och dom togs han bort;*+ och vem bryr sig om hans härkomst?*+ Ty han avskildes+ från de levandes land.+ På grund av mitt folks överträdelse+ fick han ett slag.*+  Och han skall få* sin gravplats hos de ondskefulla+ och hos den rika klassen* vid sin död,+ trots att han inte hade begått något våld+ och det inte fanns något svek i hans mun.+ 10  Men Jehova fann behag i att krossa honom;+ han gjorde honom sjuk.+ Om du sätter hans själ* som ett skuldoffer,+ skall han få se avkomma,+ han skall få en lång följd av dagar,+ och i hans hand skall det som Jehova finner behag i+ ha framgång.+ 11  På grund av sin själs vedermöda skall han se,*+ skall han bli mättad.+ Genom sin kunskap* skall den rättfärdige, min tjänare,+ ge en rättfärdig ställning åt många;+ och deras missgärningar skall han bära.+ 12  Därför ger jag honom en andel bland de många,+ och med de mäktiga delar han bytet,+ eftersom han utgöt sin själ till döden,+ och bland överträdarna blev han räknad;+ och han bar mångas synd,+ och för överträdarna trädde han medlande emellan.+

Fotnoter

El.: ”det de hörde av oss”, ”vårt budskap”.
El.: ”honom”.
El.: ”honom”.
”människor”. Hebr.: ’ishịm, plur. av ’ish, ”man”, som förekommer i samma vers. Denna pluralform förekommer bara här och i Ps 141:4 och Ord 8:4.
El.: ”och förödmjukad”.
”Gud”. Hebr.: ’Elohịm.
El.: ”Som en småboskapshjord”. Hebr.: katstsọ’n.
El.: ”som ett lamm”. Hebr.: kassẹh.
”blev han slagen till döds”, genom en rättelse av M i överensstämmelse med LXX.
El.: ”hans levnadssätt”. Ordagr.: ”hans generation”. Hebr.: dōrọ̄.
”Från förtryck och dom blev han tagen”, Vg; LXX: ”Under hans förödmjukelse (förnedring) togs domen bort från honom”. Se Apg 8:33.
El.: ”förtryck”, ”tillbakahållande”, ”tvång”.
El.: ”Och man (han) skall ge honom [hans]”.
Ordagr.: ”en rik (man)”.
”hans själ”. Hebr.: nafshọ̄; grek.: psykhẹ̄ ...; lat.: ạnimam sụam. Se Tillägg 4A.
El.: ”Genom kunskap om honom”.
”skall han se”, MVg; LXX: ”[skall han] visa honom ljus”.