Jesaja 5:1–30

 Låt mig sjunga, det ber jag, till min älskade min älskades sång om hans vingård.+ Min älskade hade en vingård på en bördig bergssluttning.*  Och han grep sig an med att gräva upp den och att rensa den från stenar och att plantera en utsökt röd vinstock i den och att bygga ett torn i dess mitt.+ Och han högg också ut en vinpress i den.+ Och han hoppades ständigt att den skulle frambringa vindruvor,+ men den frambringade så småningom vilddruvor.*+  ”Och nu, ni Jerusalems invånare* och ni Judas män,* jag ber er, döm mellan mig och min vingård.+  Vad mer kan göras för min vingård som jag inte redan har gjort i den?+ Hur kommer det sig – jag hoppades att den skulle frambringa vindruvor, men den frambringade så småningom vilddruvor?  Och nu, ber jag er, låt mig kungöra för er vad jag gör med min vingård: Dess häck+ tar jag bort, så att den blir till något som skall brännas upp.+ Dess stenmur bryter jag ner, så att den blir till en plats som trampas ner.+  Och jag skall låta den ligga öde.+ Den skall inte beskäras, och den skall inte hackas upp.+ Och den skall växa igen med törniga buskar och ogräs;+ och jag skall befalla molnen att inte låta något regn falla över den.+  Ty härarnas Jehovas vingård+ är Israels hus, och Judas män är den plantering som han höll kär.+ Och han hoppades ständigt på rätt,*+ men se – lagbrott;* på rättfärdighet, men se – nödrop.”+  Ve dem som lägger hus till hus+ och dem som fogar åker till åker, tills det inte finns mer rum+ och ni har kommit att bo helt för er själva i landet!  För mina öron har härarnas Jehova svurit att många hus skall bli något man häpnar över: stora och vackra, men utan invånare.+ 10  Ty en vingård på hela tio plogland*+ ger endast ett batmått,*+ och ett helt homermått* utsäde ger endast ett efamått.*+ 11  Ve dem som stiger upp tidigt på morgonen för att söka efter starka drycker,+ dem som dröjer sig kvar till sent i kvällsmörkret, så att vinet hettar upp dem!+ 12  Och det visar sig vara lyra och harpa, tamburin och flöjt och vin vid deras festmåltider;+ men Jehovas gärningar betraktar de inte, och hans händers verk ser de inte.+ 13  Därför skall mitt folk tvingas gå i landsflykt, ty de saknar kunskap;+ och deras härliga blir uthungrade män,*+ och deras larmande hop blir uttorkad av törst.+ 14  Därför har Sheọl* gjort sin själ* rymlig och spärrat upp sitt gap utan gräns;+ och det som är praktfullt i henne,* också hennes folkhop och hennes larm och den jublande, skall fara ner i det.+ 15  Och jordemänniskan skall bli nerböjd, och mannen skall bli förnedrad, och de högas ögon skall bli förnedrade.+ 16  Och härarnas Jehova skall bli upphöjd genom sin dom,+ och den sanne Guden,* den Helige,+ skall helga sig genom rättfärdighet.+ 17  Och bagglammen skall beta som på sin betesmark; och välgödda djurs öde platser skall bofasta främlingar* förtära.+ 18  Ve dem som drar fram missgärning med osanningens rep och synd som med vagnslinor;+ 19  dem som säger: ”Må hans verk skynda sig; så må det då komma med hast,* så att vi kan se det; och må det som Israels Helige har beslutat närma sig och komma, så att vi kan lära känna det!”+ 20  Ve dem som säger att gott är ont och ont är gott,+ dem som framställer mörker som ljus och ljus som mörker, dem som framställer bittert som sött och sött som bittert!+ 21  Ve dem som är visa i sina egna ögon och omdömesgilla i sin egen inbillning!+ 22  Ve dem som är väldiga i fråga om att dricka vin och de män som har handlingskraft till att blanda starka drycker,+ 23  dem som förklarar den ondskefulle rättfärdig för mutor+ och som tar bort den rättfärdiges* rättfärdighet* från honom!+ 24  Därför, alldeles som en eldstunga förtär halmstrån+ och alldeles som torrt gräs sjunker ner i lågorna, så skall deras rot bli som en unken lukt,+ och deras blomma skall stiga upp som damm, eftersom de har förkastat härarnas Jehovas lag,+ och det som Israels Helige har sagt har de ringaktat.+ 25  Därför har Jehovas vrede upptänts mot hans folk, och han räcker ut sin hand mot dem och slår dem.+ Och bergen skall darra,+ och deras döda kroppar skall bli som avskrädet mitt på gatorna.+ I betraktande av allt detta har hans vrede inte vänt tillbaka, utan hans hand är alltjämt uträckt. 26  Och han har rest upp en signal för en stor nation* i fjärran,+ och han har visslat på den vid jordens yttersta ände;+ och se, med hast, snabbt, skall den komma.+ 27  Ingen är trött, och ingen snavar bland dem.* Ingen är dåsig, och ingen sover. Och bältet kring deras länder skall inte öppnas, och remmarna på deras sandaler skall inte slitas itu; 28  ty deras pilar är vässade och alla deras bågar är spända.+ Deras hästars hovar skall aktas som flinta+ och deras vagnshjul som en stormvind.+ 29  Deras rytande är som ett lejons, ja, de ryter som manprydda unga lejon.+ Och de morrar och griper tag i rovet och för bort det i säkerhet, och det kommer inte att finnas någon befriare.+ 30  Och på den dagen skall de morra över det likt havets morrande.+ Och man skall betrakta landet, och se, där är kvalfullt mörker;+ och till och med ljuset har förmörkats på grund av regndropparna som faller på det.

Fotnoter

Ordagr.: ”på ett horn, en son av olja”.
”vilddruvor”. El.: ”stinkande (ruttna) bär”.
Ordagr.: ”[du] Jerusalems invånare”, sing. i hebr., men använt i kollektiv betydelse.
”och ... män”. Hebr.: we’ịsh, sing., men använt i kollektiv betydelse.
El.: ”dom”, ”domslut”.
El.: ”se – avvikelse”; el.: ”se – blodsutgjutelse”.
Ett ”plogland [ordagr.: spann]” var den yta ett spann (par) oxar kunde plöja på en dag.
Omkr. 22 l. Se Tillägg 8A.
Omkr. 220 l.
Omkr. 22 l.
”sådana som är döda på grund av svält”, TSy och 2 hebr. hss.
”Sheol”, M(hebr.: she’ọ̄l)T; grek.: haidēs; syr.: shiul; lat.: infẹrnus. Se Tillägg 4B.
”sin själ”. Hebr.: nafshạh; grek.: tēn psykhẹ̄n autou; lat.: ạnimam sụam. Se Tillägg 4A.
”henne”, dvs. Jerusalem (fem. i hebr.). Se v. 3.
”och den sanne Guden”. Hebr.: weha’Ẹl. Se Tillägg 1G.
”bofasta främlingar”. El.: ”tillfälliga inbyggare”.
”säger: ’Må Jehova snabbt påskynda sina verk’”, Sy.
”den rättfärdiges”, LXXSyVg och några få hebr. hss; 1QIsaM: ”de rättfärdigas”.
El.: ”oskuld”.
”för en stor nation”. Hebr.: laggōjịm, plur. för att beteckna något stort och vidsträckt; pronomenet (”den”) och verbformen (”skall den ... komma”) är sing. i hebr. Se not till v. 27.
”bland dem”. Ordagr.: ”i den”, sing. i hebr., men använt i kollektiv betydelse.