Jesaja 48:1–22

48  Hör detta, Jakobs hus, ni som kallar er med Israels namn+ och som har utgått från Judas+ vatten,* ni som svär vid Jehovas namn+ och som nämner Israels Gud,*+ men inte i sanning* och inte i rättfärdighet.+  Ty de kallar sig invånare från den heliga staden,+ och på Israels Gud stöder de sig+ – härarnas Jehova är hans namn.+  ”De första tingen har jag förkunnat ända från den tiden, och ur min egen mun utgick orden, och jag fortsatte att låta dem bli hörda.+ Plötsligt grep jag in, och det skedde.+  Eftersom jag vet att du är hård+ och att din nacke är en sena av järn+ och din panna är koppar,+  har jag fortsatt att förkunna det för dig från den tiden. Innan det inträffade, lät jag dig höra om det,+ för att du inte skulle säga: ’Det är min avgud som har gjort detta, och det är min skulpterade bild och min gjutna bild som har gett befallning om det.’+  Du har hört det.+ Betrakta det alltsammans.+ Och ni, skall ni inte förkunna det?+ Jag har låtit dig höra om nya ting från den tid som nu är, ja ting som har hållits i förvar* och som du inte har känt till.+  I den tid som nu är skall de skapas, och inte från den tiden, ja ting som du inte har hört om förrän i dag, för att du inte skall säga: ’Se! Jag kände redan till dem.’+  Du har varken hört det+ eller känt till det, och alltifrån den tiden har ditt öra inte varit öppet. Ty jag vet ju att du verkligen har fortsatt att handla förrädiskt,+ och du har kallats ’överträdare alltifrån moderlivet’.*+  För mitt namns skull skall jag tygla min vrede,+ och för min lovprisnings skull skall jag lägga band på mig gentemot dig, så att du inte blir utrotad.+ 10  Se! Jag har luttrat dig, men inte som silver.+ Jag har utvalt dig i betryckets smältugn.+ 11  För min egen skull, för min egen skull skall jag gripa in,+ ty hur skulle man kunna låta sig vanhelgas?+ Och jag ger inte min ära* åt någon annan.+ 12  Lyssna till mig, du Jakob, och du Israel, min kallade. Jag är densamme.+ Jag är den förste.+ Jag är också den siste.+ 13  Ja, det var min hand som lade jordens grund+ och min högra hand som sträckte ut himlen.+ Jag ropar till dem, för att de må stå kvar tillsammans.+ 14  Samla er, ni alla, och hör.+ Vem bland dem* har förkunnat dessa ting? Jehova älskar honom.+ Han skall göra det som behagar honom mot Babylon,+ och hans arm skall vara mot kaldéerna.+ 15  Jag – jag har talat. Ja, jag har kallat på honom.+ Jag har fört honom fram, och hans väg skall göras framgångsrik.+ 16  Närma er mig. Hör detta. Alltifrån början har jag talat öppet.+ Från den tid då det skedde har jag varit där.” Och nu har den suveräne Herren Jehova sänt mig, också* sin ande.*+ 17  Detta är vad Jehova har sagt, din Återköpare,+ Israels Helige:+ ”Jag, Jehova, är din Gud, den som lär dig att göra det som är till nytta för dig,+ den som leder dig på den väg du bör vandra.+ 18  Om du bara ville ge akt på mina bud!+ Då skulle din frid bli som en flod+ och din rättfärdighet som havets vågor.+ 19  Då skulle din avkomma bli som sanden och ättlingarna från ditt inre som sandkornen.+ Hans namn* skulle inte utplånas eller förintas ur min åsyn.”+ 20  Dra ut från Babylon!+ Fly från kaldéerna.+ Förkunna det med ett högt fröjderops ljud, låt höra detta.+ Låt det gå ut till jordens yttersta ände.+ Säg: ”Jehova har återköpt sin tjänare Jakob.+ 21  Och de behövde inte törsta+ ens när han lät dem vandra genom förhärjade platser.+ Han lät vatten flöda fram ur klippan åt dem, och han klöv klippan, så att vatten strömmade fram.”+ 22  ”Det finns ingen frid”, har Jehova sagt, ”för de ondskefulla.”+

Fotnoter

”inre”, genom en rättelse av M; omkr. 40 hebr. hss: ”dagar”.
”och ... Gud”. Hebr.: uvE’lohẹ̄.
El.: ”trofasthet”, ”sannfärdighet”.
El.: ”ting som har dolts (hållits tillbaka)”.
Se not till 44:2, ”moderlivet”.
El.: ”härlighet”.
”dem”, 1QIsaMTLXXVg; Sy och omkr. 40 hebr. hss: ”er”.
El.: ”tillsammans med”.
El.: ”och hans ande”.
”Hans namn”, 1QIsaMTSyVg; LXX: ”Ditt namn”.