Jesaja 46:1–13

46  Bel+ har böjt sig ner,+ Nebo kröker sig; deras gudabilder+ har lämnats åt de vilda djuren och husdjuren – deras last, deras packning, en börda för de trötta djuren.  De skall kröka sig; de skall var och en i lika mån böja sig ner; de kan inte föra bördan i säkerhet,+ och deras själ skall gå bort i fångenskap.+  ”Lyssna till mig, Jakobs hus, och alla ni kvarvarande* av Israels hus,+ ni som har blivit forslade av mig alltifrån moderlivet, burna alltifrån modersskötet.+  Ja, till er ålderdom är jag densamme;+ och till dess ert hår grånar är det jag som uppehåller.+ Jag skall gripa in,+ så att det är jag som bär och uppehåller och för i säkerhet.+  Vem vill ni jämföra mig med+ eller jämställa mig med eller ställa vid min sida, så att vi kan vara varandra lika?+  Det finns sådana som slösaktigt tömmer ut guldet ur börsen och väger upp silvret med vågbalken. De lejer en som arbetar i metall, och han gör det till en gud.*+ De kastar sig ner, ja, de böjer sig ner.+  De lyfter upp den på axeln,+ de bär den och ställer den på dess plats för att den skall bli stående. Från den plats där den står flyttar den sig inte.+ Även om man ropar till den, svarar den inte; den räddar ingen ur hans nöd.+  Kom ihåg detta, så att ni kan samla mod.* Lägg det på hjärtat,+ ni överträdare.+  Kom ihåg de första tingen från forna tider,+ att jag är den Gudomlige,*+ och det finns ingen annan Gud,*+ ingen som jag,+ 10  som från början berättar om slutet+ och från svunnen tid om de ting som inte har skett,+ som säger: ’Mitt beslut skall bestå,+ och allt som behagar mig kommer jag att göra’,+ 11  som kallar på en rovfågel från soluppgången,+ från fjärran land på den man som skall verkställa mitt* beslut.*+ Ja, jag har sagt det; jag låter det också inträffa.+ Jag har utformat det; jag genomför det också.+ 12  Lyssna till mig, ni som är sturska i hjärtat,+ ni som är långt borta från rättfärdighet.+ 13  Jag har låtit min rättfärdighet komma nära.+ Den är inte långt borta,+ och min räddning dröjer inte.+ Och jag skall ge räddning i Sion, min skönhet åt Israel.”+

Fotnoter

El.: ”och hela kvarlevan”.
Ordagr.: ”och han gör det [till] en gud”. Hebr.: weja‛asẹhu ’el.
El.: ”fatta mod”, HAL, sid. 96.
”den Gudomlige”. El.: ”Gud”. Hebr.: ’El; grek.: ho theọs.
”Gud”. Hebr.: ’Elohịm.
”mitt”, Mmarginal i överensstämmelse med LXX; 1QIsaM: ”hans (sitt)”.
Ordagr. (enl. Mmarginal): ”mitt besluts man [hebr.: ’ish]”.