Jesaja 41:1–29

41  ”Lyssna tigande till mig, ni öar;*+ och må folkgrupper+ få ny kraft. Må de träda närmare.+ Må de sedan tala. Låt oss tillsammans träda fram inför rätten.+  Vem har väckt upp någon från soluppgången?+ Vem kallar på honom i rättfärdighet till att följa Hans fötter och ger nationerna i hans våld och låter honom kuva kungar?+ Vem ger dem som stoft åt hans svärd, så att de blåses omkring som halmstrån för hans båge?+  Han förföljer dem, drar fram i frid på sina fötter på den stig som han inte har kommit på.  Vem har varit verksam+ och gjort detta, kallat fram generationerna från början?+ Jag, Jehova, den Förste;+ och hos de sista är jag densamme.”+  Öarna+ ser det och fruktar. Jordens yttersta ändar skälver.+ De närmar sig och kommer.  De hjälper var och en sin medmänniska, och till sin broder säger man: ”Var stark.”+  Så stärker konsthantverkaren den som arbetar i metall;+ den som glättar med smideshammaren stärker den som hamrar på städet, i det han säger om lödningen: ”Den är god.” Till sist fäster man det med spikar, så att det inte kan bringas att vackla.+  ”Men du, Israel, är min tjänare,+ du, Jakob, som jag har utvalt,+ min vän*+ Abrahams avkomma,*+  du, som jag har fattat tag i från jordens yttersta ändar+ och som jag har kallat från dess mest avlägsna trakter.+ Och därför sade jag till dig: ’Du är min tjänare;+ jag har utvalt dig,+ och jag har inte förkastat dig.+ 10  Var inte rädd, ty jag är med dig.+ Se dig inte spänt omkring, ty jag är din Gud.*+ Jag skall styrka dig.+ Jag skall verkligen hjälpa dig.+ Jag skall verkligen hålla ett fast grepp om dig med min rättfärdighets+ högra hand.’+ 11  Se! Alla som upptänds av vrede mot dig skall få skämmas och bli förödmjukade.+ De män som ligger i tvist med dig skall bli som ingenting och förgås.+ 12  Du skall söka efter dem, men du skall inte finna dem, de män som ligger i strid med dig.+ De skall bli som något som inte existerar och som ingenting,+ de män som ligger i krig med dig. 13  Ty jag, Jehova, din Gud, griper tag i din högra hand,+ jag är den som säger till dig: ’Var inte rädd.+ Jag skall hjälpa dig.’+ 14  Var inte rädd, Jakob, du mask,+ ni Israels män.*+ Jag skall hjälpa dig”,* lyder Jehovas uttalande, och han är din Återköpare,+ Israels Helige. 15  ”Se! Jag har gjort dig till en trösksläde,+ en ny trösksläde med tveeggade tänder. Du skall trampa ner bergen och krossa dem; och kullarna gör du lika agnar.+ 16  Du kastar dem likt säd,+ och en vind för bort dem,+ och en stormvind skingrar dem.+ Men själv skall du fröjda dig i Jehova.+ Av Israels Helige skall du berömma dig.”+ 17  ”De betryckta och de fattiga söker efter vatten,+ men det finns inget. Deras tunga har blivit torr+ av törst.+ Jag, Jehova, skall svara dem.+ Jag, Israels Gud,* skall inte överge dem.+ 18  På kala kullar skall jag öppna floder och mitt på dalslätterna källor.+ Jag skall göra vildmarken till en vassrik vattengöl och det vattenlösa landet till vattenkällor.+ 19  I vildmarken skall jag sätta ceder, akacia och myrten och oljeträd.+ På ökenslätten* skall jag samtidigt sätta enträd, ask och cypress,+ 20  för att man samtidigt skall se och veta och ge akt och inse att det är Jehovas hand som har gjort detta och Israels Helige som har skapat det.”+ 21  ”Lägg fram er rättstvist”,+ säger Jehova. ”För fram era argument”,+ säger Jakobs Kung.+ 22  ”För fram något och berätta för oss vad som skall ske. De första tingen – berätta om dem, så att vi kan inrikta vårt hjärta på dem och få veta deras framtid. Eller låt oss få höra om de kommande tingen.+ 23  Berätta om de ting som skall komma senare, så att vi kan veta att ni är gudar.*+ Ja, ni bör göra något, gott eller ont, så att vi spänt kan se oss omkring och samtidigt se det.+ 24  Se! Ni är något som inte existerar, och ert verk är ingenting.+ Avskyvärd är var och en som väljer er.+ 25  Jag har väckt upp någon från norr, och han kommer.+ Från solens uppgång+ skall han anropa mitt namn. Och han skall gå fram över befullmäktigade styresmän som om de var lera,+ ja, som en krukmakare som trampar den fuktiga leran. 26  Vem har berättat något från början, så att vi kan veta det, eller från flydda tider, så att vi kan säga: ’Han har rätt’?+ Nej, det finns ingen som berättar något. Nej, det finns ingen som låter någon höra något. Nej, det finns ingen som hör några uttalanden av er.”+ 27  Det finns en, den förste, som säger till Sion: ”Se! Här är de!”+ och åt Jerusalem ger jag en som bär fram goda nyheter.+ 28  Och jag fortsatte att se, men det fanns ingen; nej, av dessa fanns det ingen som gav råd.+ Och jag fortsatte att fråga dem, för att de skulle ge ett svar. 29  Se! De är alla något som inte existerar.* Deras verk är ingenting. Deras gjutna bilder är vind* och tomhet.+

Fotnoter

El.: ”kustländer”, dvs. vid Medelhavet.
”min (käre) vän”. Ordagr.: ”den som älskar mig”.
Ordagr.: ”säd”.
”din Gud”. Hebr.: ’Elohẹjkha.
”ni ... män”. Hebr.: methẹ̄.
”dig”, fem. sing. i hebr.; syftar tillbaka på ”mask”.
”Israels Gud”. Hebr.: ’Elohẹ̄ Jisra’ẹl.
El.: ”I Araba”. Se not till 5Mo 1:1, ”på ökenslätterna”.
Ordagr.: ”att gudar ni [är]”. Hebr.: ki ’elohịm ’attẹm.
”något som inte existerar”, genom en texträttelse i överensstämmelse med 1QIsaTSy; M: ”något skadligt”, ”ondska”.
”vind”. El.: ”luft”. Hebr.: rụach. Se not till 1Mo 1:2, ”verksamma kraft”.