Jesaja 40:1–31

40  ”Trösta, trösta mitt folk”, säger er Gud.*+  ”Tala till Jerusalems hjärta+ och ropa ut till henne att hennes krigstjänst* har fullbordats,+ att hennes missgärning har betalats av.+ Ty av Jehovas hand har hon fått ett fullt mått* för alla sina synder.”+  Hör! Någon ropar* i vildmarken:+ ”Röj Jehovas väg!*+ Gör landsvägen över* ökenslätten rak* för vår Gud.+  Varje dal skall höjas+ och varje berg och kulle sänkas.+ Och det backiga landskapet skall bli slättland och det kuperade landskapet en dalslätt.+  Och Jehovas härlighet skall uppenbaras,+ och allt kött skall tillsammans se den,+ ty Jehovas mun har talat.”+  Hör! Någon säger:* ”Ropa ut!”+ Och någon sade:* ”Vad skall jag ropa ut?” ”Allt kött är grönt gräs, och all dess kärleksfulla omtanke* är som blommorna på marken.+  Det gröna gräset har förtorkat, blommorna har vissnat,+ ty Jehovas ande har blåst på det.+ Sannerligen, folket är grönt gräs.+  Det gröna gräset har förtorkat, blommorna har vissnat;+ men vår Guds ord består till oöverskådlig tid.”+  Stig upp på ett högt berg,+ du kvinna som bär fram goda nyheter för Sion.+ Häv upp din röst, ja med kraft, du kvinna som bär fram goda nyheter för Jerusalem.+ Häv upp den. Var inte rädd.+ Säg till Judas städer: ”Här är er Gud.”*+ 10  Se! Den suveräne Herren Jehova, han kommer som en som är stark,* och hans arm härskar för honom.+ Se! Den belöning han ger är med honom,+ och den lön han betalar är framför honom.+ 11  Som en herde skall han valla sin hjord.+ Med sin arm skall han samla lammen;+ och i sin famn skall han bära dem.+ Dem som ger di skall han leda med varsamhet.+ 12  Vem har mätt upp vattenmassorna i sin kupade hand+ och med ett fingerspann tagit mått på himlen,+ och vem har inneslutit jordens stoft i ett mått*+ eller vägt bergen på en våg och kullarna i en vågskål? 13  Vem har tagit mått på Jehovas ande, och vem kan som hans rådgivare ge honom vetskap om något?+ 14  Med vem har han rådgjort för att denne skulle ge honom förstånd, eller vem undervisar honom om rättvisans stig eller lär honom kunskap+ eller ger honom vetskap om förståndets väg?+ 15  Se! Nationerna är som en droppe i en spann; och som ett tunt lager stoft i en vågskål räknas de.+ Se! Öarna+ lyfter han som blott och bart fint stoft. 16  Inte ens Libanon är nog till att hålla en eld brinnande, och dess vilda djur+ är inte nog till ett brännoffer.+ 17  Alla nationerna är som något som inte existerar inför honom;+ som ingenting och som tomhet* räknar han dem.+ 18  Och med vem kan ni jämföra Gud,*+ och vad kan ni ställa vid hans sida som är honom likt?+ 19  Konsthantverkaren har gjutit en gjuten bild,+ och den som arbetar i metall överdrar den med guld,+ och silverkedjor smider han.+ 20  Som bidrag väljer han ett särskilt träslag, trä som inte ruttnar.+ En kunnig konsthantverkare söker han ut åt sig till att förfärdiga en skulpterad bild+ som inte kan bringas att vackla.+ 21  Vet ni det inte? Har ni inte hört det? Har det inte berättats för er från början? Har ni inte förstått det från det att jordens grundvalar lades?+ 22  Det är Han som bor över jordens rund+ – dess invånare är som gräshoppor – Han som spänner ut himlen som ett tunt flor, som breder ut den som ett tält att bo i,+ 23  Han som gör höga ämbetsmän till ingenting, som har gjort jordens domare till tomhet.+ 24  Knappt har de planterats, knappt har de såtts, knappt har deras stubbe slagit rot i jorden,+ så blåser han på dem, och de förtorkar;+ och stormvinden för bort dem som halmstrån.+ 25  ”Men vem kan ni jämföra mig med, så att jag skulle bli hans jämlike?” säger den Helige.+ 26  ”Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat dessa?+ Det har Han som för ut hären av dem efter antal; han kallar dem alla vid namn.+ På grund av överflödet på dynamisk energi*+ och på grund av hans väldiga kraft* saknas inte en enda av dem. 27  Varför säger du, Jakob, och varför utbrister du, Israel: ’Min väg är fördold för Jehova,+ och min rätt går min Gud förbi’?*+ 28  Har du inte kommit att inse det, eller har du inte hört det?+ Jehova, Skaparen av jordens yttersta ändar,* är en Gud till oöverskådlig tid.+ Han blir inte trött eller utmattad.+ Det går inte att utforska hans förstånd.+ 29  Han ger den trötte kraft;+ och åt den som är utan dynamisk energi+ ger han full styrka i överflöd. 30  Pojkar blir både trötta och utmattade, och unga män kommer oundvikligen att snava, 31  men de som hoppas+ på Jehova skall få ny kraft.+ De skall svinga sig upp med vingar som örnar.+ De skall springa och inte bli utmattade; de skall vandra och inte bli trötta.”+

Fotnoter

”er Gud”. Hebr.: ’Elohēkhẹm.
”hennes krigstjänst (tjänstetid)”. Hebr.: tseva’ạh, sing. av tseva’ọ̄th, som har återgetts med ”härarnas” i 39:5.
”ett fullt mått”. El.: ”dubbelt igen”. Hebr.: kiflạjim, dualis. Se not till Job 11:6, ”har många sidor”.
El.: ”En röst! Det är någon som ropar”; el.: ”Rösten av en som ropar”.
El.: ”ropar: ’Röj Jehovas väg genom (i) vildmarken!’”
El.: ”på”.
El.: ”jämn”.
El.: ”En röst! Det är någon som säger”; el.: ”Rösten av en som säger”.
El.: ”Och han sade”. 1QIsaLXXVg: ”Och jag sade”.
El.: ”dess lojala kärlek”. LXXVg: ”dess härlighet”; Sy: ”dess skönhet”.
”er Gud”. Hebr.: ’Elohēkhẹm.
”han kommer med styrka”, 1QIsaLXXSyVg.
Ordagr.: ”i tredjedelen”, dvs. av ett nu okänt mått. Hebr.: bashshalịsh.
El.: ”något overkligt”.
”Gud”, M(hebr.: ’El)Vg; LXX: ”Jehova”.
”dynamisk energi”. Hebr.: ’ōnịm, plur.; lat.: fortitụdinis, ”kraft”, ”styrka”, ”energi”.
”kraft”. Hebr.: kọach.
El.: ”och min Gud [hebr.: ume’Elohạj] bryr sig inte om min rätt”.
Se noter till Jer 25:31, 33.