Jesaja 38:1–22

38  I de dagarna blev Hiskia dödssjuk.+ Därför kom profeten Jesaja,+ Amoz son, in till honom och sade till honom: ”Detta är vad Jehova har sagt: ’Se om ditt hus,+ för du kommer helt visst att dö och skall inte leva.’”+  Då vände Hiskia sitt ansikte mot väggen+ och bad till Jehova+  och sade: ”Jag bönfaller dig, Jehova, kom ihåg,+ det ber jag dig, hur jag har vandrat+ inför dig i sannfärdighet+ och med odelat* hjärta,+ och jag har gjort det som var gott i dina ögon.” Och Hiskia började gråta våldsamt.*+  Och Jehovas ord+ kom nu till Jesaja och löd:  ”Gå* och säg till Hiskia: ’Detta är vad Jehova, din förfader Davids Gud,+ har sagt: ”Jag har hört din bön.+ Jag har sett dina tårar.+ Se, jag lägger femton år till dina dagar,+  och ur Assyriens kungs hand befriar jag dig och denna stad, och jag skall försvara denna stad.+  Och detta är för dig tecknet från Jehova på att Jehova skall fullgöra detta ord som han har talat:+  Se, jag låter skuggan på trappstegen, den som har gått nedåt med solen+ på Ahas trappa, gå tio steg tillbaka.”’”+ Och solen gick så småningom tio steg tillbaka på de trappsteg som den hade gått nedåt.+  En skrift av Hiskia, Judas kung, när han hade blivit sjuk+ och återhämtat sig från sin sjukdom.+ 10  Jag sade: ”Mitt i mina dagar måste jag gå in genom Sheọls portar.+Jag berövas återstoden+ av mina år.” 11  Jag sade: ”Jag får inte mer se Jah, Jah,* i de levandes land.+Jag får aldrig mer betrakta människorna* – hos invånarna i upphörandets land.* 12  Min boning* har ryckts upp+ och avlägsnats från mig som herdarnas* tält.Jag har rullat ihop mitt liv som en vävare sin väv;man skär av mig från varpens trådar.*+Från dag till natt utlämnar du mig.+ 13  Jag har lugnat mig* ända till morgonen.+Som ett lejon, så krossar han alla benen i min kropp;+från dag till natt utlämnar du mig.+ 14  Som tornseglaren, bulbylen, så piper jag;+jag kuttrar som duvan.+Mina ögon har försmäktande blickat mot höjden:+’Jehova,* jag är hårt ansatt. Gå i god för mig.’+ 15  Vad skall jag yttra, och vad skall han säga till mig?+Han har själv gripit in.+Andäktigt vandrar jag alla mina år i min själs bitterhet.+ 16  ’Jehova,* därför förblir man vid liv; och som för var och en – däri består min andes liv.+Och du kommer att återge mig hälsan och bevara mig vid liv.+ 17  Se! För frid hade jag det som var bittert, ja, bittert;+men du har blivit fäst vid min själ* och bevarat den från upplösningens grop.+Ty du har kastat alla mina synder bakom din rygg.+ 18  Ty Sheọl kan inte prisa dig;+ döden kan inte lovprisa dig.+De som far ner i gravens djup* kan inte hoppas på din sannfärdighet.+ 19  Den som lever, den som lever kan prisa dig,+alldeles som jag kan i dag.+En far kan ge sina söner kunskap+ om din sannfärdighet. 20  Jehova, kom till min räddning,+ och vi skall spela mina stycken för stränginstrument+alla våra livsdagar i Jehovas hus.’”+ 21  Och Jesaja sade sedan: ”Låt dem hämta en kaka pressade torkade fikon och stryka den på bölden,+ så att han återhämtar sig.”+ 22  Och Hiskia sade: ”Vad är tecknet på att jag skall få gå upp till Jehovas hus?”+

Fotnoter

El.: ”helt”, ”hängivet”.
”gråta våldsamt”. Ordagr.: ”gråta en stor gråt”.
”Gå”. Motsvaras i hebr. av en infinitivus absolutus, en verbform som inte anger vare sig tid el. person, men som här används som imperativ. Se not till Jer 2:2, ”Gå”.
”Jah, Jah”. Hebr.: Jah Jah; Sy: ”Jehova”; T: ”den som inger fruktan, Jehova”; lat.: Dọminum Dọminum. Se noter till 2Mo 15:2, ”Jah”, och Ps 68:4.
El.: ”jordemänniskorna”. Hebr.: ’adhạm.
”invånarna i tingens ordning”, 8 hebr. hss.
El.: ”Mitt (cirkelrunda) tältläger”; el.: ”Min generation”.
Genom en texträttelse; M: ”min herdes”.
El.: ”från äfsingarna”, dvs. trådändar som sitter kvar sedan väven klippts ner.
”Jag har ropat på hjälp”, genom en rättelse av M.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.
Se not till v. 14.
”men du har hållit min själ tillbaka [från]”, genom en rättelse av M i överensstämmelse med LXXVg.
”gravens djup”. Ordagr.: ”gropen”.