Jesaja 30:1–33

30  ”Ve de motspänstiga sönerna”,+ lyder Jehovas uttalande, ”de som vill genomföra ett beslut som inte kommer från mig+ och utgjuta ett dryckesoffer* som inte är efter min ande, för att lägga synd till synd;+  de som ger sig av för att dra ner till Egypten+ – och som inte har frågat min mun+ – för att söka skydd i faraos fäste och finna tillflykt i Egyptens skugga!+  Och faraos fäste skall bli er till skam+ och tillflykten i Egyptens skugga till förödmjukelse.+  Ty till Soan+ har furstarna kommit, och sändebuden* når fram till Hanes.  Var och en skall skämmas över ett folk som inte är till nytta för någon, som inte är till hjälp eller till nytta, utan bara till skam och smälek.”+  Proklamationen mot djuren i söder:*+ Genom* landet med trångmål+ och svåra förhållanden, med lejon och morrande* leopard, med huggorm och flygande eldorm+ bär de sina tillgångar på fullvuxna åsnors ryggar och sina förråd på kamelers+ pucklar. De skall inte vara till någon nytta för folket.  Och egyptierna är blott tomhet, och deras hjälp är till ingen nytta.+ Därför har jag kallat denna:* ”Rahab+ – de vill helst sitta stilla.”  ”Kom nu, skriv det på en tavla hos dem, och skriv det i en bok,+ så att det kan stå där för en dag i framtiden, till ett vittnesbörd* till oöverskådlig tid.+  Ty det är ett upproriskt folk,+ osannfärdiga söner,+ söner som inte har velat höra Jehovas lag,+ 10  som har sagt till dem som ser: ’Ni skall inte se’, och till dem som har syner: ’Ni skall inte skåda ärliga syner för oss.+ Tala hala ord* till oss; skåda bedrägliga syner.+ 11  Vik åt sidan från vägen; vik av från stigen.+ Låt Israels Helige försvinna från oss.’”+ 12  Därför, detta är vad Israels Helige har sagt: ”Eftersom ni förkastar detta ord+ och förtröstar på bedrägeri och på det som är krokiga vägar och stöder er på det,+ 13  därför skall denna missgärning bli för er som en rämnad del som är nära att falla ner, en utbuktning i en hög mur,+ vars sammanbrott kan komma plötsligt, i ett ögonblick.+ 14  Och man skall krossa den som man krossar en stor kruka från krukmakarna,+ en som blir slagen i bitar utan förskoning, så att man bland bitarna inte kan finna en lerskärva med vilken man kan raka eld från eldstaden eller skopa upp vatten ur ett vattenhål.”*+ 15  Ty detta är vad den suveräne Herren Jehova, Israels Helige,+ har sagt: ”Genom att vända tillbaka och vila skall ni bli räddade. Er styrka skall bestå i att ni helt enkelt förblir i ro och i förtröstan.”+ Men ni ville inte.+ 16  Och ni sade då: ”Nej, utan på hästar skall vi fly!”+ Därför skall ni fly. ”Och på snabba hästar skall vi rida!”+ Därför skall de som förföljer er visa sig vara snabba.+ 17  Tusen skall skälva* på grund av hotet* från en;+ på grund av hotet från fem skall ni fly, till dess ni har lämnats kvar som en mast på toppen av ett berg och som en signal* på en kulle.+ 18  Och därför skall Jehova tåligt vänta på att få visa er ynnest,+ och därför skall han resa sig för att visa er barmhärtighet.+ Ty Jehova är en domens Gud.*+ Lyckliga+ är alla som tåligt väntar* på honom.+ 19  När folket i Sion+ bor i Jerusalem,+ skall du* inte gråta mer.+ Han* skall helt visst visa dig ynnest vid ljudet av ditt höga rop; så snart han hör det skall han svara dig.+ 20  Och Jehova* skall ge er bröd i form av trångmål och vatten i form av förtryck;+ ändå skall din store Undervisare* inte längre gömma sig, och dina ögon skall se din store Undervisare.+ 21  Och dina öron skall höra ett ord bakom dig säga: ”Detta är vägen.+ Vandra på den” – ifall ni skulle gå åt höger eller ifall ni skulle gå åt vänster.+ 22  Och överdraget på era* huggna bilder av silver och den tättslutande beläggningen på er* gjutna+ bildstod av guld+ skall ni* behandla som något orent.+ Du skall kasta bort det.+ Som en kvinna som har menstruation skall du säga till det: ”Inget annat än orenlighet!”+ 23  Och han skall ge regn åt din säd, som du besår marken med,+ och som avkastning av marken bröd, som skall bli fett och rikt på olja.+ Din boskap skall på den dagen beta på en vidsträckt betesmark.+ 24  Och nötkreaturen och de fullvuxna åsnorna som bearbetar marken skall äta foder som blandats med syrliga örter och som kastats med skovel+ och med gaffel. 25  Och på varje högt berg och på varje upphöjd kulle skall det visa sig vara strömmar,+ vattendiken, på den stora slaktningens dag när tornen faller.+ 26  Och fullmånens ljus skall bli som den glödande solens ljus; och den glödande solens ljus skall bli sju gånger starkare,+ som ljuset av sju dagar, på den dag då Jehova förbinder sitt folks sammanbrott+ och helar+ det djupa såret efter slaget från honom. 27  Se! Jehovas namn kommer fjärran ifrån, brinnande av hans vrede+ och med tunga moln. Hans läppar är fulla av fördömelse, och hans tunga är som en förtärande eld.+ 28  Och hans ande* är som en översvämmande regnflod som når ända till halsen,+ för att skaka nationerna i ett värdelöshetens såll;+ och ett betsel+ som leder vilse skall vara i folkens käkar.+ 29  Det skall vara sång+ hos er, lik sången under den natt då man helgar sig till en högtid,+ och glädje i hjärtat, lik glädjen hos den som under flöjtspel+ vandrar för att komma till Jehovas berg,+ till Israels Klippa.*+ 30  Och Jehova skall låta höra sin värdiga röst+ och visa hur hans arm far ner+ med ursinnig vrede+ och en förtärande elds låga,+ med skyfall och slagregn+ och hagelstenar.+ 31  Ty på grund av Jehovas röst skall Assyrien slås med förfäran;+ han skall slå det med en käpp.+ 32  Och varje rapp av tuktans* stav, som Jehova låter drabba Assyrien, skall vara åtföljt av tamburiner och av lyror;+ och i strider med svingande av vapen* skall han strida mot dem.+ 33  Ty hans Tofet*+ är för kort tid sedan iordningställt; det är också berett för kungen själv.+ Han har gjort dess bål djupt. Eld och ved finns i överflöd. Jehovas andedräkt* brinner som en regnflod av svavel mot det.+

Fotnoter

El.: ”och ingå en allians”, nämligen genom att utgjuta ett dryckesoffer. El.: ”och väva en väv”.
El.: ”budbärarna”.
El.: ”Sydlandet”. Ordagr.: ”Negev”. Hebr.: nẹghev.
El.: ”I”, ”In i”.
”morrande”, genom en texträttelse; M: ”[leopard] från dem”.
”denna”, fem. i hebr.
”till ett vittnesbörd”, TSyVg; hebr.: la‛ạdh, ”för evigt”.
El.: ”smickrande (angenäma) ord”.
”skopa upp vatten ur ett vattenhål”. Se VT, bd VII, 1957, sid. 203–207.
”Tusen skall skälva”, genom en texträttelse; M: ”Tusen, en”.
El.: ”förebråelsen”.
”och som en signal”. Hebr.: wekhannẹs.
El.: ”en rättvis Gud”. Hebr.: ’Elohẹ̄ mishpạt.
El.: ”som lever i förväntan”.
”du”, mask. sing. i hebr.
”Han”, MTVg; 1QIsa: ”Jehova”.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.
”din store Undervisare (Lärare)”. Ordagr.: ”dina undervisare (lärare)”. Hebr.: Mōrẹjkha, majestätsplural och därför med verbet i sing.
”era”, TSy; MVg: ”dina”, syftar på den enskildes.
”er”. Ordagr.: ”din”.
”ni”, MTSy; LXXVg: ”du”.
”Och hans ande (andedräkt)”. Hebr.: weruchọ̄; grek.: kai to pneuma autou; lat.: spịritus ẹius.
”Klippa”. Hebr.: Tsur; TSy: ”Mäktige”; LXX: ”Gud”; Vg: ”Starke”.
”tuktans”, genom en texträttelse; M: ”grundens (grundläggningens)”.
”och med viftoffrets processioner”, genom en texträttelse.
”hans Tofet”, med en annan vokalisation; M: ”Tofte”.
”andedräkt”. Hebr.: nishmạth (av neshamạh), som i 1Mo 2:7.