Jesaja 3:1–26

 Ty se, den sanne Herren,*+ härarnas Jehova, tar bort från Jerusalem+ och från Juda stöd och stöttepelare, all tillgång på bröd och all tillgång på vatten,+  väldig man och krigare,* domare och profet+ och spåman och äldste,+  anförare för femtio+ och högt aktad man* och rådgivare och expert på magiska konster och kunnig besvärjare.*+  Och jag skall göra pojkar till deras furstar, och rena godtycksväldet* skall härska över dem.+  Och folket skall handla tyranniskt, den ene mot den andre, ja var och en mot sin medmänniska.+ De skall gå till storms, pojken mot den gamle mannen+ och den som aktas ringa mot den som skall äras.+  Ty var och en skall gripa tag i sin bror i sin fars hus och säga: ”Du har en mantel. Du bör bli vår härskare,+ och denna ruinhög bör vara under din hand.”  Han skall häva upp sin röst på den dagen och säga: ”Jag skall inte bli någon som förbinder sår; och i mitt hus finns varken bröd eller mantel. Ni skall inte sätta mig till härskare över folket.”  Ty Jerusalem har snavat, och Juda har fallit,+ därför att deras tunga och deras gärningar är emot Jehova,+ i det de handlar upproriskt i hans härlighets ögon.+  Själva deras ansiktsuttryck* vittnar emot dem,+ och de talar öppet om sin synd som är som Sodoms.+ De har inte dolt den. Ve deras själ! Ty de har tillfogat sig själva olycka.+ 10  Säg att det skall gå den rättfärdige väl,+ ty frukten av sina gärningar skall de äta.+ 11  Ve den ondskefulle! – olycka; ty den behandling som hans händer har gett andra skall ges åt honom!+ 12  Vad mitt folk beträffar, handlar dess arbetsledare* med stränghet,* och det är kvinnor som härskar över det.+ O mitt folk, de som leder dig får dig att irra omkring,+ och dina stigars väg har de förvirrat.+ 13  Jehova träder fram för att föra en rättstvist och står upp för att fälla dom över folken.+ 14  Jehova skall gå till doms med sitt folks äldste och dess furstar.+ ”Och ni har själva bränt ner vingården. Det som togs genom röveri från den betryckte är i era hus.+ 15  Vad menar ni med att krossa mitt folk och mala sönder de betrycktas ansikten?”+ lyder den suveräne Herrens, härarnas Jehovas, uttalande. 16  Och Jehova säger: ”Eftersom Sions döttrar har blivit högmodiga och de går med sträckt hals och spelar med ögonen – de kommer gående med trippande steg, och med sina fötter frambringar de ett klirrande ljud*+ 17  därför skall Jehova* göra Sions döttrars hjässa skorvig,+ och Jehova skall blotta deras panna.+ 18  På den dagen skall Jehova* ta bort deras prydnad: fotringarna* och huvudbanden* och de månformade smyckena,*+ 19  örhängena och armbanden och slöjorna,+ 20  huvudprydnaderna och fotstegskedjorna och bröstbanden*+ och ’själahusen’* och smyckena i form av brusande snäckor,*+ 21  fingerringarna och näsringarna,+ 22  de långa högtidskläderna och överklänningarna och kapporna och börsarna 23  och handspeglarna+ och underklädnaderna och turbanerna+ och de stora slöjorna.+ 24  Och det skall ske att i stället för balsamolja+ blir det blott en unken lukt; och i stället för ett bälte ett rep; och i stället för en konstnärlig håruppsättning skallighet;+ och i stället för en kostbar klädnad ett höftskynke av säckväv;+ brännmärke+ i stället för skönhet. 25  Dina män* skall falla för svärd, och din väldighet* genom krig.+ 26  Och hennes ingångar skall klaga+ och sörja, och hon skall tömmas på allt. På jorden skall hon sätta sig.”+

Fotnoter

Se not till 1:24.
Ordagr.: ”och krigsman”. Hebr.: we’ịsh milchamạh.
Ordagr.: ”en som är upplyft med avseende på ansikte”.
El.: ”skicklig ormtjusare”. Se Tillägg 7A.
”rena godtycksväldet”. El.: ”nycker”, ”nyckfullhet”.
El.: ”Bara en blick på deras ansikten”; el.: ”Bara det att de har anseende till personen”.
El.: ”dess regering”.
”är dess arbetsledare barn”, genom en rättelse av M.
El.: ”och de pinglar med sina fotringar”.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.
Se not till v. 17.
El.: ”vristkedjorna”.
El.: ”pannbanden”. Ordagr.: ”de små solarna”.
El.: ”de små månarna”.
El.: ”bältena”.
”själahusen”. Hebr.: bottẹ̄ hannẹfesh, avser troligen parfym- el. luktflaskor.
El.: ”och amuletterna”.
”Dina [fem. i hebr.] män”, dvs. Sions el. Jerusalems män.
”dina väldiga (starka) män”, LXXSyVg.